Free TGP 15th Anniversary Pinoy Toys – Collect All 4! | The Generics Pharmacy

Free TGP 15th Anniversary Pinoy Toys – Collect All 4!

Free TGP 15th Anniversary Pinoy Toys – Collect All 4!

Yoyo, jackstone, sipa… hindi ba’t ang sarap muling maging bata? Kaway-kaway sa mga batang 90s!

Manunumbalik ang saya ng kabataan dahil meron kang Free TGP 15th Anniversary Pinoy Toy sa bawat P200 single receipt purchase ng TGP house brands.

*Valid until supplies last.

Kolektahin ang apat, arat na sa tapat!

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Cotton Balls 50s TGP
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Cetirizine 10ml grape syrup
Cetirizine Drops 10mg/10ml
TGP Cetirizine Syrup
Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml (TGP)-1
Scroll to Top