FREE Limited-edition “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse! | The Generics Pharmacy

FREE Limited-edition “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse!

FREE Limited-edition “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse!

15 taon na tayo, TGPagtangkilik! Maraming salamat sa inyong suporta!

Bilang pasasalamat sa pagiging tapat ninyo sa amin, mayroon kang FREE “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse sa bawat P200 single receipt purchase ng TGP Housebrands.

Tumungo lamang sa pinakamalapit na TGP store sa inyong lugar ngayong March para makakuha ka ng limited-edition coin purse.

Tara na sa tapat, kolektahin ang apat na designs!

Alamin ang kumpletong promo details dito:

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top