FREE Limited-edition “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse! - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

FREE Limited-edition “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse!

15 taon na tayo, TGPagtangkilik! Maraming salamat sa inyong suporta!

Bilang pasasalamat sa pagiging tapat ninyo sa amin, mayroon kang FREE “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse sa bawat P200 single receipt purchase ng TGP Housebrands.

Tumungo lamang sa pinakamalapit na TGP store sa inyong lugar ngayong March para makakuha ka ng limited-edition coin purse.

Tara na sa tapat, kolektahin ang apat na designs!

Alamin ang kumpletong promo details dito:

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml (TGP)-1
Scroll to Top