FREE Limited-edition “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse! | The Generics Pharmacy

FREE Limited-edition “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse!

15 taon na tayo, TGPagtangkilik! Maraming salamat sa inyong suporta!

Bilang pasasalamat sa pagiging tapat ninyo sa amin, mayroon kang FREE “TGP 15 Years Anniversary” Coin Purse sa bawat P200 single receipt purchase ng TGP Housebrands.

Tumungo lamang sa pinakamalapit na TGP store sa inyong lugar ngayong March para makakuha ka ng limited-edition coin purse.

Tara na sa tapat, kolektahin ang apat na designs!

Alamin ang kumpletong promo details dito:

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top