Mga Kailangan mo Malaman Tungkol sa Osteoporosis - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

Mga Kailangan mo Malaman Tungkol sa Osteoporosis

Ano ang osteoporosis?

  1. Ang osteoporosis ay nagpapahina ng mga buto
  2. Pangkaraniwan ang sakit na ito
  3. Maaring gamutin ang osteoporosis

Kung mayroon kang nakakatandang kamag-anak o kaibigan, maaring narinig mo na ang salitang ‘osteoporosis’. Ito ay isang sakit sa buto na nakakaapekto sa maraming tao, lalo sa may mga edad na. Kung hindi ka pa masyadong pamilyar sa sakit na ito at gusto malaman ang mga importanteng impormasyon tungkol dito, ituloy ang pagbabasa.

Ang osteoporosis ay nagpapahina ng mga buto

osteoporosis info

Osteoporosis is a bone disease that reduces the density and quality of an afflicted person’s bones. The name itself means ‘porous bone’ and can literally leave bones porous and brittle. Fractures and other bone injuries become much more common once a person is afflicted with osteoporosis.

People reach peak bone mass at the age of 25 and it continues to remain stable until around the age of 40. This is when bone cells start to die faster than new cells are produced. This decline will continue as a person ages until osteoporosis is eventually developed.

Importanteng tandaan na hindi mo kaagad mamamalayan kung may osteoporosis ka na o kung hindi man ikaw, ang iyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Karaniwan ay may mangyayari munang bali o fracture bago makita kung ang mga buto ay mahina na. Ito ang rason kung bakit kailangang mag-ingat ng mga nakakatanda dahil sa isang dulas o aksidente ay pwede na mabali ang buto.

Karaniwan ang sakit na ito

bone filled with milk

Osteoporosis happens more often than you think. More than 10 million people in the world are affected by it. Studies have shown that women are more likely to be afflicted by the disease, but men can still certainly get it. Aside from that, 1 in 3 women and 1 in 5 men at age 50 and above are at risk of getting an osteoporotic fracture.

Ang ibig sabihin nito ay dapat maging handa para sa mga ganitong sitwasyon dahil habang tumatanda ang isang tao, mas lumalaki ang posibilidad na siya ay mabalian dahil sa osteoporosis. Laging alagaan ang mga taong at-risk at palagi silang samahan magpa-check up upang maagapan ang mga epekto nito.

Maaring gamutin ang osteoporosis

Close Up Of Physiotherapist Working With Patient In Clinic

Because of the development of new medicines that can treat various diseases that were once untreatable, the threat that osteoporosis poses to people is minimized. Treatments have been shown to reduce the risk of hip fractures — one of the most common fractures suffered by people with osteoporosis, by up to 40%. The risk of severe vertebral fractures is also reduced by 30-70% and non-vertebral fractures by 30-40%.

Ang mga gamot na karaniwang lunas sa osteoporosis ay pwedeng inumin ngunit pwede rin gamitin ang hormonal replacement therapy o HRT. Mas mabuting tanungin ang iyong doktor upang malaman ang pinaka mabisang lunas para sayo.

Key Takeaway

Ngayon na alam mo na kung ano ang osteoporosis at ang mga importanteng detalye ukol dito, dapat mas handa ka na tumugon sa mga makakaranas sa karaniwang sakit na ito.

The good news is that it is treatable and injuries resulting from it are preventable, which is why you should always stay alert and keep in mind the information that was detailed above.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top