Asthma
Sintomas ng Asthma sa Bata

Share to:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sintomas ng Asthma sa Bata

Posted on September 26, 2019 | Author and Reviewed by: Rose Ann C. Galera, RPh

Ano ang mga sintomas ng asthma sa bata?

 

  1. Patuloy na pag-ubo
  2. Wheezing
  3. Problema sa paghinga o hirap sa paghinga
  4. Paninikip ng dibdib
  5. Paglala mga sintomas sa gabi 

 

Asthma is a medical condition that causes airways to narrow and swell. This could make it difficult for the person to breathe, which could trigger other symptoms. While there is no cure for asthma, medication can help control the symptoms.

 

Children with severe asthma may have a difficult time with high-intensity activities due to this illness. This could cause them to have trouble playing with their friends, studying in school, and even falling asleep at night

 

Want to know the symptoms of asthma in children? Read on.

 

Patuloy na ubo

Patuloy na ubo

Ang isang sintomas ng hika na madaling mapansin ay ang patuloy na pag-ubo. Maari na hika nga ito kung patuloy ang pag-ubo ng iyong anak pagkatapos maglaro o mag-ehersisyo. Mag-ingat sa sintomas na ito dahil pwede rin itong maging sanhi ng asthma attack

 

Ang isa pang sintomas ng hika ay ang tinatawag na “wheezing.”

 

Wheezing

Wheezing

Wheezing is a common sign of asthma in children. Wheezing is a high-pitched whistling or squeaking sound that can be heard every time your child breathes in or out. This happens when the airways are restricted by a blockage, tightening, or inflammation. This symptom could get worse when your child is sick with a respiratory illness.

 

Another symptom of asthma in children is if they have difficulty breathing.

 

Hirap sa Paghinga

Problema sa paghinga o kakapusan sa paghinga

Obserbahan kung kailan nagkakaproblema sa paghinga o nahihirapan sa paghinga ang iyong anak. Ito ang maaring sanhi ng kaniyang hika. Ang sintomas ng hika ay pwedeng lumala dahil sa mga allergens (alikabok, pollen), sipon, o ehersisyo. Turuan ang iyong anak kung paano bantayan ang kaniyang paghinga habang siya ay naglalaro upang maiwasan ang paglala ng sintomas. 

 

Bukod sa problema sa paghinga, pwede rin makaramdam ng paninikip ng dibdib ang iyong anak. 

 

Paninikip ng Dibdib

Tightening of the chest

One of the symptoms that could scare your child is the tightening of the chest. They might feel a tightening in the neck muscles as well. Your child might start having difficulty talking once this happens. Hold their hand and try to talk them down when these symptoms persist. 

 

You may notice that these symptoms may get worse at night.

 

Paglala ng mga sintomas sa gabi

Paglala ng sintomas sa gabi

Ang pag lala ng mga sintomas na nabanggit ay maaring makapag dulot ng kahirapan sa pagtulog na siyang pwedeng makaapekto sa pag-aaral ng inyong anak. Ang eksaktong sanhi ng paglala ng hika sa gabi ay wala pang tiyak na dahilan ngunit ito ay maaring dulot ng pagbabago sa panahon o sa posisyon ng pagtulog.

 

Upang matulungan ang iyong anak, alalahanin ang mga sintomas na ito. 

 

Key Takeaway

It is important to observe the early signs of asthma early on to help your child deal with the symptoms. You may not be aware of it, but this may already have a direct effect on their normal routine in school and at home. While there is currently no cure, the symptoms of asthma can be controlled. By knowing the factors listed above, you can help your child avoid possible triggers around them.

 

Kung sa tingin mo ay may hika ang iyong anak, dalhin sila sa doktor upang mabigyan ng tamang pamamaraan sa pagkontrol ng mga sintomas ng asthma.