Mga Pangunahing Sintomas ng Polio

Ano ang mga pangunahing sintomas ng Polio? Trangkaso (flu-like symptoms) Meningitis Pagkawala ng pakiramdam sa ibang bahagi ng katawan (Paralysis) Polio, also known as Poliomyelitis, …

Mga Pangunahing Sintomas ng Polio Read More »