Pampaganang Kumain: Mga Uri at Bisa | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Appetite Stimulant

Pampaganang Kumain: Mga Uri at Bisa

Ang mga appetite stimulants ay mga gamot at vitamins na pampaganang kumain. Maraming rason kung bakit nawawalan ng ganang kumain ang isang tao, kagaya ng mga sakit o mga sitwasyong pinagdaraanan. Ang pagkawala ng gana ay nagdudulot ng paghina sa pagkain na maaari tumuloy sa kakulangan sa nutrisyon.

A woman eating salad

Ano ang mga gamot na pampagana kumain?

Ang mga appetite stimulant vitamins ay gamot na ginagamit para magkaroon ng ganang kumain ang isang tao.

Maraming iba’t ibang sanhi ang paghina sa pagkain katulad ng:

 • Sakit sa mental health katulad ng depresyon
 • Kanser at mga gamot na iniinom para rito
 • Mga gamot tulad ng ibang mga psychostimulants
 • Paguulyanin (dementia)
 • Mga neurological o muscular disorders
 • Matinding sakit na hindi nawawala
 • Pagbaba o kawalan ng pang-amoy
 • Pag-iiba ng panlasa
 • Mga sakit sa tiyan
 • Sakit sa puso
 • Sakit sa baga

Ano ang mga uri ng pampagana kumain?

May mga pampagana kumain na vitamins, may iba naman na food supplements. Mayroong mga vitamins na pampagana na gawa para lamang sa mga adults at mayroon din namang para sa mga bata.

Ang ilan sa mga sumusunod ay mga kilalang pampagana kumain:

 • Zinc
 • Thiamine
 • Fish oil
 • Dronabinol
 • Megestrol
 • Oxandrolone

Maaaring maging kombinasyon ng mga naibanggit sa itaas ang nilalaman ng appetite stimulant.

Recommended Medicines for Nervous System
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Vitamin ACE + Zinc Capsule 5000IU+500mg+100IU+25mg (TGP ACES) - 30
AscorbicAcidSyr100mg120ml (TGP AM-EURO)-1
AscorbicAcidSyr100mg250ml (TGP AM-EURO)-1
Bacopa Monniera Supplement Tablet 250mg (TGP) - 100
TGP Multivitamins 100 capsules box
VitBcom + Lys+ Fe+ BuclizineCap (TGPher)-100
Vit B1 + B6 + B12 100 tablets box
VitB1+B6+B12 Tab 100mg/10mg/50mcg (TGP 1-6-12)-100
Vitamin E 400IU Softgel Capsules (TRU E) - 30
Ascorbic Acid Vitamin
Ascorbic Acid (Vitamin C) Tablets 500mg (TGP AM-EURO) - 100
ampalaya 500 MG 100 tablets box
Ampalaya (Momordica charantia) Tablets 500mg (TGP) - 100
Ferrous Sulfate Syr 220mg 5ml 60ml (TGP)-1
Ascorbic Acid Oral Drops 100mg ml 15ml (TGP DBRL)-1
Multi-Vitamins Drops 15ml (HUGS)-1
Zinc Gluconate ZINCARE 15 ML Oral Drops
Zinc Gluconate Drops 29.27mg/ml 15ml (ZINCARE)-1
TGP Healthy Day Promo Pack -1
Recommended Medicines for Nervous System
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Vitamin ACE + Zinc Capsule 5000IU+500mg+100IU+25mg (TGP ACES) - 30
AscorbicAcidSyr100mg120ml (TGP AM-EURO)-1
AscorbicAcidSyr100mg250ml (TGP AM-EURO)-1
Bacopa Monniera Supplement Tablet 250mg (TGP) - 100
TGP Multivitamins 100 capsules box
VitBcom + Lys+ Fe+ BuclizineCap (TGPher)-100
Vit B1 + B6 + B12 100 tablets box
VitB1+B6+B12 Tab 100mg/10mg/50mcg (TGP 1-6-12)-100
Vitamin E 400IU Softgel Capsules (TRU E) - 30
Ascorbic Acid Vitamin
Ascorbic Acid (Vitamin C) Tablets 500mg (TGP AM-EURO) - 100
ampalaya 500 MG 100 tablets box
Ampalaya (Momordica charantia) Tablets 500mg (TGP) - 100
Ferrous Sulfate Syr 220mg 5ml 60ml (TGP)-1
Ascorbic Acid Oral Drops 100mg ml 15ml (TGP DBRL)-1
Multi-Vitamins Drops 15ml (HUGS)-1
Zinc Gluconate ZINCARE 15 ML Oral Drops
Zinc Gluconate Drops 29.27mg/ml 15ml (ZINCARE)-1
TGP Healthy Day Promo Pack -1
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top