Atake sa Puso: Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Angina

Atake sa puso: sanhi, sintomas, at gamot

Ang atake sa puso, na kilala rin sa tawag na myocardial infarction, ay nangyayari kapag ang isang parte ng puso ay hindi nakatatanggap ng sapat na daloy ng dugo. Ang taong inatake or inaatake sa puso ay dapat na mabigyan ng lunas upang hindi lumala ang pinsala.

Ano ang atake sa puso?

Ang pagbabara sa mga ugat patungo sa puso nagdudulot ng pinsala. Kapag nahaharangan ang daloy ng dugo patungo sa puso, nakararanas ng atake sa puso o myocardial infarction ang isang tao. Ilan sa mga karaniwang sanhi ng pagbabara sa ugat ay mga naipong fat o cholesterol sa dingding ng mga ugat. Tinatawag ding plaque ang mga ito.

Sa pagtagal ng panahon, maaring pumutok ang ugat dahil sa mga plaque na ito. Isa ring dahilan ng atake sa puso ay ang paglalangib o pag-clot ng dugo sa pumutok na ugat na maaari ring bumara dito.

Nakamamatay man ang atake sa puso, maaari naman itong magamot.

angina

Ano ang sanhi ng atake sa puso?

Ang coronary artery disease (CAD) ang pinakaugat ng atake sa puso. Maaari rin itong magmula sa isang malubhang spasm o contraction ng isang coronary artery na maaaring magpahinto ng daloy ng dugo papunta sa puso.

Ano ang mga sintomas ng atake sa puso?

Ang mga pangunahing sintomas at senyales ng atake sa puso ay ang mga sumusunod:

  • Sakit sa dibdib, karaniwang sa kaliwang bahagi. Maaari itong tumagal ng ilang minuto bago mawala. May bigat, paninikip, puno, o masakit na pakiramdam sa dibdib
  • Panghihina o pagkahilo.
  • Pagpapawis ng malamig
  • Pananakit ng panga, leeg, o likod
  • Hirap sa paghinga. Madalas ay kasabay nito ang paninikip ng dibdib, pero maaari ring mauna.

Ang iba pang sintomas ng atake sa puso ay hindi pangkaraniwang pagod, pagkahilo, o pagsusuka. Karaniwang mga babae ang nakararanas ng mga sintomas na ito.

Ano ang gamot sa atake sa puso?

Nararapat na isugod agad ang pasyente sa ospital kung nakararanas ng mga sintomas ng atake sa puso. Habang naghihintay ng doktor sa emergency room, maaaring uminom ng nitroglycerin sa ilalim ng patnubay ng iyong doktor. Puwede ring uminom ng aspirin na nagpapadali ng pagdaloy ng dugo papunta sa puso at pinipigilan ang pagbuo ng clot upang mabawasan ang pinsala sa puso.

Recommended Medicines for Cardiovascular
Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide Tablets 50mg/12.5mg (TGP) - 100
Atorvastatin FCTab40mg(TGP)-100
Irbesartan FCTab 150mg (TGP)-30
Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide FCTab 100mg/25mg(TGP)-100
Carvedilol Tab 25mg (TGP)-100
Rosuvastatin FCTab 20mg (TGP) - 30
Simvastatin Tab 40mg (BUZTIN)-100
Rosuvastatin FCTab 10mg (TGP) - 30
Cilostazol Tab 50mg (TGP)-100
Clopidogrel Tab 75mg (TGP)-100
Dipyridamole Tab 25mg (TGP)-100
Propranolol Tab 10mg (TGP)-100
Nifedipine SR Tab 20mg (NIFECAR)-100
Metoprolol Tab 50mg (TGP)-100
Propranolol Tab 40mg (TGP)-100
Clonidine Tab 75mcg (TGP)-100
Recommended Medicines for Cardiovascular
Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide Tablets 50mg/12.5mg (TGP) - 100
Atorvastatin FCTab40mg(TGP)-100
Irbesartan FCTab 150mg (TGP)-30
Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide FCTab 100mg/25mg(TGP)-100
Carvedilol Tab 25mg (TGP)-100
Rosuvastatin FCTab 20mg (TGP) - 30
Simvastatin Tab 40mg (BUZTIN)-100
Rosuvastatin FCTab 10mg (TGP) - 30
Cilostazol Tab 50mg (TGP)-100
Clopidogrel Tab 75mg (TGP)-100
Dipyridamole Tab 25mg (TGP)-100
Propranolol Tab 10mg (TGP)-100
Nifedipine SR Tab 20mg (NIFECAR)-100
Metoprolol Tab 50mg (TGP)-100
Propranolol Tab 40mg (TGP)-100
Clonidine Tab 75mcg (TGP)-100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top