Bacterial Infection: Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Bacterial Infections

Bacterial infection: sanhi, sintomas, at gamot

Ang bacterium ay isang maliit ngunit complex na single cell. Kaya nitong mabuhay nang mag-isa sa loob o labas ng katawan ng tao o hayop. Hindi lahat ng bakterya ay masama sa katawan. Mayroong halu-halong bakterya sa loob ng ating katawan na hindi naman nagdudulot ng impeksyon o sakit.

bacteria

Ano ang bacterial infection?

Ang bacterial infection ay nagmumula sa mga masasamang bakterya na nakapasok sa ating katawan. Maaari nitong maapektuhan ang lalamunan, baga, balat, tiyan, at marami pang ibang parte ng katawan. Madalas ay hindi nakababahala ang mga bacterial infection ngunit mayroon ding mga kasong umaabot sa malubhang antas.

Ang ilang mga halimbawa ng bacterial infection ay whooping cough, strep throat, ear infection, at urinary tract infection (UTI).

Ano ang mga sanhi ng bacterial infection?

Ang bacterial infection ay nagsisimula kapag may masamang bakterya na nakapasok sa katawan mula sa ating bibig o ilong, o di kaya naman ay sa isang sugat.

Ang ilan sa mga karaniwang bakterya na nagdudulot ng impeksyon ay:

 • Salmonella na nakukuha sa pagkain
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
 • Streptococcus pneumoniae
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Heliobacter pylori (H. pylori)

Ano ang mga sintomas ng bacterial infection?

Nakadepende ang mga sintomas ng isang bacterial infection sa klase ng bakterya na nagdudulot ng impeksyon at kung nasaang parte ng katawan ang impeksyon.

Ilang mga halimbawa ng mga posibleng sintomas ng bacterial infection ay:

 • Lagnat
 • Panghihina
 • Namamagang lymph nodes sa leeg, kili-kili, singit, o iba pang bahagi ng katawan
 • Sakit sa ulo
 • Pagkahilo o pagsusuka

Ano ang mga gamot sa bacterial infection?

Karaniwang gumagamit ng antibiotic drugs upang labanan ang isang bacterial infection. Ang wastong klase ay nakabatay sa uri ng bakterya na kailangan puksain. Maaaring patayin ng antibiotics ang bakterya o pigilan ito sa pagdami.

Recommended Medicines for Integumentary System
Betamethasone 10G box
Betamethasone Crm 10g (BETNASONE)-1
Betamethasone 5G box
Betamethasone Crm 5g (BETNASONE)-1
TGP Clobetasol Propionate Clo Derm
Clobetasol Cream 0.05% 10g (CloDerm) - 1
Povidone Iodine
Povidone Iodine 10% sol 30ml (TGP)-12
Doxycycline Capsule 100mg
Doxycycline Capsules 100mg (TGP DBRL) - 100
Silver Sulfadiazine Burnzine box
Silver Sulfadiazine Crm 20g (BURNZINE)-1
Ketoconazol cream 15g
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-LLOYD)-1
Paracetamol 500mg 100 tablets box
Ketoconazole Crm 2% 5g (LLOYD)-1
Mometasone furoate cream 15g Mezo
Mometasone Crm 15g (MEZO)-1
Mupirocin Ointment 20 MG box
Mupirocin Ointment 2% 5g (BACTESTOP)-1
Ketoconazole AMBICA box
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-AMBICA)-1
Bacitracin Neomycin Polymyxin ointment Theraplus
Bacitracin + Neomycin + Polymyxin Oint 5g (THERAPLUS)-1
Hydrogen Peroxide Solution
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 120ml (TGP)-12
Hydrogen Peroxide Solution 60ml TGP
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 60ml (TGP)-12
Clotrimazole Trimacort
Clotrimazole Antifungal Cream 1% 20g (Trimacort) - 1
Clotrimazole ZOLESKIN box
Clotrimazole Crm 1% 5g (ZOLESKIN)-1
Recommended Medicines for Integumentary System
Betamethasone 10G box
Betamethasone Crm 10g (BETNASONE)-1
Betamethasone 5G box
Betamethasone Crm 5g (BETNASONE)-1
TGP Clobetasol Propionate Clo Derm
Clobetasol Cream 0.05% 10g (CloDerm) - 1
Povidone Iodine
Povidone Iodine 10% sol 30ml (TGP)-12
Doxycycline Capsule 100mg
Doxycycline Capsules 100mg (TGP DBRL) - 100
Silver Sulfadiazine Burnzine box
Silver Sulfadiazine Crm 20g (BURNZINE)-1
Ketoconazol cream 15g
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-LLOYD)-1
Paracetamol 500mg 100 tablets box
Ketoconazole Crm 2% 5g (LLOYD)-1
Mometasone furoate cream 15g Mezo
Mometasone Crm 15g (MEZO)-1
Mupirocin Ointment 20 MG box
Mupirocin Ointment 2% 5g (BACTESTOP)-1
Ketoconazole AMBICA box
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-AMBICA)-1
Bacitracin Neomycin Polymyxin ointment Theraplus
Bacitracin + Neomycin + Polymyxin Oint 5g (THERAPLUS)-1
Hydrogen Peroxide Solution
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 120ml (TGP)-12
Hydrogen Peroxide Solution 60ml TGP
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 60ml (TGP)-12
Clotrimazole Trimacort
Clotrimazole Antifungal Cream 1% 20g (Trimacort) - 1
Clotrimazole ZOLESKIN box
Clotrimazole Crm 1% 5g (ZOLESKIN)-1
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top