Diarrhea: Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Diarrhea

Diarrhea: sanhi, sintomas, at gamot

Ang diarrhea, na kilala rin sa tawag na loose bowel movement (LBM), ang madalas na pagdumi na karaniwang mamasa-masa o malambot. Minsan ay sinasamahan ito ng pananakit ng tiyan, pagkahilo, pagsusuka, pulikat, pamamaga ng tiyan, lagnat, dugo sa dumi, at pamamayat. Ang diarrhea ay karaniwang sintomas ng iba pang kondisyon.

diarrhea

Ano ang diarrhea?

Ang diarrhea ay ang pagbago sa pagdudumi kabilang na rito ang malambot o matubig na dumi na hihigit sa tatlong beses sa isang araw na tumatagal ng dalawa o higit pa sa isang linggo. Hindi karaniwang tumatagal ng mahigit sa isang linggo ang diarrhea. Kung lumagpas ito sa isang linggo, maaaring isa lamang sintomas ang diarrhea ng iba pang sakit katulad ng irritable bowel syndrome (IBS), malubhang impeksyon, o inflammatory bowel disease (IBD).

Ano ang mga sanhi ng diarrhea?

Maaaring maging sanhi ng diarrhea ang:

 • Impeksyon
 • Food poisoning o pagkain ng sira o maruming pagkain
 • Viral gastroenteritis
 • Bacterial gastroenteritis
 • Antibiotics
 • Pag-inom ng maduming tubig
 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Lactose intolerance
 • Celiac disease

Ano ang mga sintomas ng diarrhea?

Maliban sa madalas na pagdumi ng basa o malambot na dumi, ang iba pang sintomas ng diarrhea ay:

 • Pamamaga ng tiyan
 • Pamumulikat ng tiyan
 • Pagkahilo
 • Pagsusuka
 • Dugo sa dumi
 • Biglaang pagdumi
 • Lagnat

Ano ang gamot sa diarrhea?

Mayroong mga OTC drugs na mabibili para sa diarrhea. Ang pinakamainam na dapat gawin ng taong may diarrhea ay palitan ang fluids at electrolytes na nawawala sa pamamagitan ng paginom ng maraming tubig at oral rehydration solution (ORS). Depende sa sanhi ng diarrhea, maaari ring gumamit ng mga sumusunod:

 • Antibiotics (kung bacterial impeksyon ang sanhi. Hindi gumagana sa viral na impeksyon ang mga antibiotics)
 • Loperamide
 • Cholestyramine
 • Nitazoxanide
 • Bismuth subsalicylate
 • Lubiprostone

Kailan dapat pumunta sa ospital?

Para sa mga edad 18 pataas, agad magtungo sa ospital kung:

 • Lumagpas ang dalawang araw na may diarrhea at walang pagbabago o paggaling na naganap
 • Nakararamdam na ng matinding uhaw o dehydration
 • Nakararamdam ng matinding sakit sa tiyan o puwet
 • Maitim na dumi na maaaring may halong dugo
 • May lagnat na 39°C o higit pa

Para sa mga bata:

 • Tawagan ang doktor agad kapag hindi gumaling ang sintomas diarrhea sa loob ng 24 oras
 • Ang dumi ay may halong dugo o maitim
 • May lagnat na 39°C o higit pa
Recommended Medicines for Digestive
Oral Rehydration Salts box
Oral Rehydration Salts PowSoln Electrolyte Replenish (TGP DBRL)-10
Dicycloverine HCI Syr 10mg 5ml 60ml (TGP) -1
Aluminum hydroxide 200/300mg 100 capsules box
Aluminum + Magnesium Chewable Tab 300mg/200mg (TGP)-100
Omeprazole 20mg Capsules
Omeprazole Cap 20mg (TGP DBRL) -30
Esomeprazole 40mg prosome box
Esomeprazole Tab 40mg (PROSOME)-30
Lansoprazole Cap 30mg (OPRAZID)-24
Omeprazole Cap 20mg (ULZOL)-100
Omeprazole Cap 40mg (PRAZOCAP)-30
Pantoprazole Tab 40mg (PANTOZ)-50
Ranitidine Tab 150mg (RATIDIN)-100
Ranitidine Tab 300mg (RATIDIN)-100
Aluminum + Magnesium Tab 200mg/100mg (MAXCID)-100
Cimetidine Tab 400mg (CIMEDIN)-100
Loperamide 2mg 100Capsules box
Loperamide Hydrochloride Capsule 2mg (Loniper) - 100
Loperamide Cap 2mg (TGP LOPER)-100
Oral Rehydration Solution Powder Sachet 7.75mg/250ml (TGP ORS) - 25
Recommended Medicines for Digestive
Oral Rehydration Salts box
Oral Rehydration Salts PowSoln Electrolyte Replenish (TGP DBRL)-10
Dicycloverine HCI Syr 10mg 5ml 60ml (TGP) -1
Aluminum hydroxide 200/300mg 100 capsules box
Aluminum + Magnesium Chewable Tab 300mg/200mg (TGP)-100
Omeprazole 20mg Capsules
Omeprazole Cap 20mg (TGP DBRL) -30
Esomeprazole 40mg prosome box
Esomeprazole Tab 40mg (PROSOME)-30
Lansoprazole Cap 30mg (OPRAZID)-24
Omeprazole Cap 20mg (ULZOL)-100
Omeprazole Cap 40mg (PRAZOCAP)-30
Pantoprazole Tab 40mg (PANTOZ)-50
Ranitidine Tab 150mg (RATIDIN)-100
Ranitidine Tab 300mg (RATIDIN)-100
Aluminum + Magnesium Tab 200mg/100mg (MAXCID)-100
Cimetidine Tab 400mg (CIMEDIN)-100
Loperamide 2mg 100Capsules box
Loperamide Hydrochloride Capsule 2mg (Loniper) - 100
Loperamide Cap 2mg (TGP LOPER)-100
Oral Rehydration Solution Powder Sachet 7.75mg/250ml (TGP ORS) - 25
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top