Diuretics: Bisa at Epekto | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Diuretics

Diuretics: Bisa at Epekto

Ang mga diuretics, na tinatawag din na water pills, ay gamot na ibinibigay para paramihin ang dami ng tubig at asin (sodium) na inilalabas ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kadalasang ginagamit ito para sa mga may high blood pressure o altapresyon.

Diuretics

What are diuretics?

Ang diuretics ay gamot na tumutulong sa katawan para palabasin ang naipong asin (sodium) at tubig sa katawan. Tinutulungan ng diuretics ang mga bato na maglabas ng mas maraming asin mula sa katawan. Ang karagdagang asin naman ang syang nagaabsorb ng tubig sa dugo na bumabawas sa likidong dumadaloy sa mga ugat. Dahil dito, bumababa ang presyon ng isang tao.

May tatlong uri ng diuretic drugs:

 • Thiazide
 • Loop
 • Potassium sparing

Ang bawat klase ng diuretic ay may partikular na bahagi ng bato na naaapektuhan. May ibang gamot na naghahalo ng mga klase ng diuretic o ng iba pang gamot pang altapresyon.

Ano ang use ng diuretics?

Pangkaraniwang ginagamit ang diuretics upang gamutin ang high blood pressure o altapresyon. Ang iba pang mga ginagamitan ng diuretics ay:

 • Sakit sa puso
 • Sakit sa atay
 • Kidney stones
 • Edema o pag-ipon ng tubig sa katawan

Ano ang side effects ng diuretics?

Kapag wasto ang pag-inom ng diuretics, agad mapapansin ang effects ng diuretics sa katawan subalit posible pa ring magkaruon ng side effects kagaya ng:

 • Kakulangan ng potassium sa dugo
 • Pagtaas ng potassium sa dugo
 • Pagbaba ng lebel ng asin (sodium) sa katawan
 • Sakit ng ulo
 • Pagkahilo
 • Uhaw
 • Pagtaas ng blood sugar
 • Pulikat
 • Pantal
 • Gout o rayuma
 • Pagtatae
 • Pagtaas ng cholesterol

Mayroon ring mga malulubhang side effects ang diuretics ngunit hindi to madalas mangyari. Kabilang dito ang:

 • Allergic reaction
 • Sakit sa bato
 • Irregular heartbeat o pag-iba ng tibok ng puso
Recommended Medicines for Genito-urinary System
Sambong Leaf Tablet 500mg (URICARE) - 100
Isoxsuprine Uteprine 10mg 50 tablets box
Isoxsuprine Tab 10mg (UTEPRINE)-50
Furosemide Tab 40mg (FUSEM)-100
Finasteride Tab 5mg (FISTERIDE)-50
Tamsulosin Tab 400mcg (PROZTAB FORTE)-100
Furosemide Diuretab 20mg 100 tablets
Furosemide Tab 20mg (TGP DIURETAB)-100
Recommended Medicines for Genito-urinary System
Sambong Leaf Tablet 500mg (URICARE) - 100
Isoxsuprine Uteprine 10mg 50 tablets box
Isoxsuprine Tab 10mg (UTEPRINE)-50
Furosemide Tab 40mg (FUSEM)-100
Finasteride Tab 5mg (FISTERIDE)-50
Tamsulosin Tab 400mcg (PROZTAB FORTE)-100
Furosemide Diuretab 20mg 100 tablets
Furosemide Tab 20mg (TGP DIURETAB)-100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top