Ano ang Fungal Infection? | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Anti-fungal

Fungal infection: sanhi, sintomas, at gamot

Ang fungal infection ay pwedeng mangyari sa kahit kanino at maaaring makaapekto sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

fungal infection

Ano ang fungal infection?

Ang fungi ay mga microorganisms na mayroong chitin sa kanilang cell wall na maaaring magsimula ng immune response sa ating katawan. Ang ilang mga fungi, tulad ng kabute, ay nakakain. Ang iba naman, kagaya ng aspergillus, ay maaaring makamatay kapag nagbunga sa ating katawan.

Ang fungal infection, o mycosis, ay madalas na nangyayari kapag ang fungi na hindi karaniwang natatagpuan sa loob at labas ng ating katawan ay nagdulot ng impeksyon. Minsan naman, kahit na karaniwang nasa katawan ang fungi, maaari itong dumami na higit sa normal na lebel at magdulot din ng impeksyon.

Ang fungal infection ay nakahahawa at madaling maipasa sa ibang tao. Maaari ring makuha ang mga fungal infection mula sa mga hayop, lupa, o bagay na mayroong fungi.

Ano ang mga uri ng fungal infection?

Ang ilan sa mga karaniwang uri ng fungal infection ay:

 • Athlete’s foot
 • Buni
 • An-an
 • Onychomycosis (fungal infection sa kuko)

May mga fungus na nagdudulot ng mga malulubhang impeksyon kagaya ng fungal pneumonia, fungal meningitis, or kaya  ay systemic infections. Ang mga fungus na sanhi ng mga ito ay:

 • Aspergillus
 • Blastomyces
 • Candida
 • Coccidioides
 • Cryptococcus
 • Histoplasma

Ano ang mga sintomas ng fungal infection?

Ang fungal infection ay maaaring magdulot ng:

 • Pamumula ng balat
 • Mala-kaliskis na balat
 • Pangangati
 • Pamamaga
 • Paltos
 • Butlig

Ano ang mga gamot sa fungal infection?

Kinakailangang gumamit ng mga antifungal drugs para labanan ang fungal infection. May mga iba’t ibang uri ng antifungal drugs. Maaari itong inumin, ipahid sa balat, o ilagay sa dextrose. Ang wastong antifungal drug na dapat gamitin ay nakabatay sa uri ng fungus na nasa katawan.

Ang ilan sa mga antifungal drugs na posibleng gamitin ay:

 • Azoles
 • Polyenes
 • Allylamines
 • Echinocandins

Recommended Medicines for Integumentary System
Betamethasone 10G box
Betamethasone Crm 10g (BETNASONE)-1
Betamethasone 5G box
Betamethasone Crm 5g (BETNASONE)-1
TGP Clobetasol Propionate Clo Derm
Clobetasol Cream 0.05% 10g (CloDerm) - 1
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 60ml (TGP)-12
Povidone Iodine 10% sol 30ml (TGP)-12
Doxycycline Capsules 100mg (TGP DBRL) - 100
Silver Sulfadiazine Burnzine box
Silver Sulfadiazine Crm 20g (BURNZINE)-1
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-LLOYD)-1
Paracetamol 500mg 100 tablets box
Ketoconazole Crm 2% 5g (LLOYD)-1
Mometasone Crm 15g (MEZO)-1
Mupirocin Ointment 20 MG box
Mupirocin Ointment 2% 5g (BACTESTOP)-1
Ketoconazole AMBICA box
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-AMBICA)-1
Bacitracin + Neomycin + Polymyxin Oint 5g (THERAPLUS)-1
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 120ml (TGP)-12
Clotrimazole Trimacort
Clotrimazole Antifungal Cream 1% 20g (Trimacort) - 1
Clotrimazole ZOLESKIN box
Clotrimazole Crm 1% 5g (ZOLESKIN)-1
Recommended Medicines for Integumentary System
Betamethasone 10G box
Betamethasone Crm 10g (BETNASONE)-1
Betamethasone 5G box
Betamethasone Crm 5g (BETNASONE)-1
TGP Clobetasol Propionate Clo Derm
Clobetasol Cream 0.05% 10g (CloDerm) - 1
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 60ml (TGP)-12
Povidone Iodine 10% sol 30ml (TGP)-12
Doxycycline Capsules 100mg (TGP DBRL) - 100
Silver Sulfadiazine Burnzine box
Silver Sulfadiazine Crm 20g (BURNZINE)-1
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-LLOYD)-1
Paracetamol 500mg 100 tablets box
Ketoconazole Crm 2% 5g (LLOYD)-1
Mometasone Crm 15g (MEZO)-1
Mupirocin Ointment 20 MG box
Mupirocin Ointment 2% 5g (BACTESTOP)-1
Ketoconazole AMBICA box
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-AMBICA)-1
Bacitracin + Neomycin + Polymyxin Oint 5g (THERAPLUS)-1
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 120ml (TGP)-12
Clotrimazole Trimacort
Clotrimazole Antifungal Cream 1% 20g (Trimacort) - 1
Clotrimazole ZOLESKIN box
Clotrimazole Crm 1% 5g (ZOLESKIN)-1
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top