Ano ang Sinus Infection? | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Nasal Care

Sinusitis: Sanhi, Sintomas, at Gamot

Ang sinusitis ay ang pamamaga ng mga sinuses na nagdudulot ng pagbabara dahil sa mga naipong mucus sa mga ‘to. Karaniwang sanhi ng sinusitis ay sipon o allergies ngunit maaari rin itong senyales ng isang nasal infection.

Woman blowing her nose

Ano ang sinusitis?

Ang sinusitis ay inflammation o pamamaga ng mga tissue na pumapaligid sa sinuses. Ang sinuses ay apat na espasyo sa ating ulo na pinagdudugtong ng mga makikitid na daluyan at nakakonekta sa ilong at lalamunan. Karaniwang hangin lamang ang nilalaman ng mga sinuses ngunit napupuno ito ng likido (mucus) at nababara kapag mayroon tayong karamdaman. Kapag nangyari ito, maaari itong pamuhayan ng mga bakterya na nagdudulot ng impeksyon.

Ano ang sanhi ng sinusitis?

Ang karaniwang sinus infection cause ay mga viruses, bakterya, o fungus na lumalaki at bumabara sa sinuses. Ang iba pang maaaring maging sanhi nito ay:

 • Sipon
 • Allergies
 • Polyps
 • Mahinang resistensya dulot ng mga sakit o gamot

Ano ang mga sintomas ng sinusitis?

Ang common sinus infection symptoms ay:

 • Post-nasal drip (sipon na tumulo pababa sa lalamunan)
 • Sipon, plema, uhog (malapot at kulay dilaw o berde) o baradong ilong
 • Paninikip ng ulo lalo na sa may bahagi ng ilong, mata, at noo
 • Pananakit ng ulo, ngipin, o tainga
 • Ubo
 • Pagod
 • Lagnat

Ano ang gamot sa sinusitis?

Maaaring gumamit ng mga sumusunod na sinus infection medicine para gamutin ang iyong sinusitis:

 • Decongestants
 • Gamot sa sipon at allergies katulad ng mga antihistamines

Kapag lumagpas ng 10 araw ang iyong mga sintomas, maaari kang bigyan ng iyong doktor ng:

 • Antibiotics

Recommended Medicines for ENT
NaCINsalSpry0.65%BufSol60ml(BREATHEEZY)1
Dichlorobenzyl Alcohol Amylmetacresol 1.2mg 600 mcg Lozenge (TGP AMBICA)
Sodium Chloride Nasal Drops 0.65% Buffered Soln 60ml (TGP BREATHE EZY)-1
Zinc Sulfate Eye Drops 0.25% 10ml Red (EYEGLO RELIEF)-1
Hexedine Gargle 0.10% 90ml (HEXIDOL)-1
Hydroxypropyl Methylcellulose EyeDrops 0.3% 10ml Blue (EYEGLO MOIST)-1
Boric Acid + Borax Eye Drops 1% 0.25% 10ml Green (EYEGLO REGULAR)
Recommended Medicines for ENT
NaCINsalSpry0.65%BufSol60ml(BREATHEEZY)1
Dichlorobenzyl Alcohol Amylmetacresol 1.2mg 600 mcg Lozenge (TGP AMBICA)
Sodium Chloride Nasal Drops 0.65% Buffered Soln 60ml (TGP BREATHE EZY)-1
Zinc Sulfate Eye Drops 0.25% 10ml Red (EYEGLO RELIEF)-1
Hexedine Gargle 0.10% 90ml (HEXIDOL)-1
Hydroxypropyl Methylcellulose EyeDrops 0.3% 10ml Blue (EYEGLO MOIST)-1
Boric Acid + Borax Eye Drops 1% 0.25% 10ml Green (EYEGLO REGULAR)
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top