Pagkahilo at Pagsusuka: Mga Sanhi at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Nausea, Vomiting

Pagkahilo at Pagsusuka: Mga Sanhi at Gamot

Ang pagkahilo at pagsusuka ay mga karaniwang sintomas na nararamdaman ng isang tao. Maraming posibleng magdulot ng pagkahilo at pagsusuka.

Young woman vomiting into the toilet

Ano ang nausea at vomiting?

Ang nausea (pagkahilo) at pagsusuka (vomiting) ay hindi mga sakit kundi mga sintomas ng isang karamdaman. May mga sitwasyon na agad nawawala ang pagkahilo at pagsusuka, ngunit mayroon ding mga pagkakataong tumatagal ito na maaaring sintomas ng mas malalang sakit.

Ano ang sanhi ng pagkahilo at pagsusuka?

Karaniwang pareho ang sanhi ng pagkahilo at pagsusuka. Maraming iba’t ibang karamdaman at sitwasyon ang maaaring magdulot ng mga ito kagaya ng:

 • Pagkahilo sa biyahe
 • Mga unang buwan ng pagbubuntis
 • Matinding
 • Takot
 • Sakit sa apdo
 • Food poisoning
 • Empatso
 • Virus
 • Malakas na amoy

May iba ring mga malulubhang sakit na maaari magdulot ng pagkahilo at pagsusuka. Ang ilang mga halimbawa nito ay:

 • Pagkabagok ng ulo
 • Encephalitis
 • Meningitis
 • Bara sa bituka
 • Appendicitis
 • Migraine
 • Tumor sa utak

Ano ang gamot sa pagkahilo at pagsusuka?

Mayroong ilang mga gamot sa suka at hilo na tumutulong pumigil sayo sa pagsuka. Ang ilan dito ay:

 • Meclizine hydrochloride
 • Dimenhydrinate
 • Emetrol
 • Bismuth subsalicylate
 • Mirtazapine
 • Benzodiazepines
 • Doxylamine
 • H1 antihistaminic agents
 • Prokinetic agents
Recommended Medicines for Nervous System
Citicoline Sodium box
Citicoline Sodium FCTab 500mg (TGP AMBICA)-20
Levetiracetam box
Levetiracetam FCTab 500mg (TGP) -10
Metoclopramide Syrup 60ml box
Metoclopramide Syr 5mg 60ml (TGP)-1
Metoclopramide Tab 10mg (RAFROMIDE)-100
Citicolin Sodium Neuropse
Citicoline Cap 500mg (NEUROPSE)-30
Betahistine Tab 8mg (BETAVERT)-100
Cinnarizine White Red Box
Cinnarizine Tab 25mg (TGP)-100
Meclizine Chewable Tab 25mg (MECLITAB)-100
Meclizine Tab 12.5mg (MECLITAB)-100
Carbamazepine Tab 200mg (CARBAZURE)-100
Piracetam Iracet 800mg 30 tablets box
Piracetam Tab 800mg (IRACET)-30
Betahistine DiCl FCTab 16mg (BETAVERT)-100
Recommended Medicines for Nervous System
Citicoline Sodium box
Citicoline Sodium FCTab 500mg (TGP AMBICA)-20
Levetiracetam box
Levetiracetam FCTab 500mg (TGP) -10
Metoclopramide Syrup 60ml box
Metoclopramide Syr 5mg 60ml (TGP)-1
Metoclopramide Tab 10mg (RAFROMIDE)-100
Citicolin Sodium Neuropse
Citicoline Cap 500mg (NEUROPSE)-30
Betahistine Tab 8mg (BETAVERT)-100
Cinnarizine White Red Box
Cinnarizine Tab 25mg (TGP)-100
Meclizine Chewable Tab 25mg (MECLITAB)-100
Meclizine Tab 12.5mg (MECLITAB)-100
Carbamazepine Tab 200mg (CARBAZURE)-100
Piracetam Iracet 800mg 30 tablets box
Piracetam Tab 800mg (IRACET)-30
Betahistine DiCl FCTab 16mg (BETAVERT)-100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top