Conditions Archive | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Page 7

Conditions

Frequently Asked Questions

Conditions

indigestion

Kabag

Kabag: sanhi, sintomas, at gamot Kasama sa digestion process ang pagkakaroon ng hangin sa tiyan. Kapag napasobra ang hangin sa tiyan, halimbawa dahil sa pagnguya …

Kabag Read More »

heart pain

Hyperlipidaemia

Hyperlipidaemia: causes, symptoms, and medication Hyperlipidaemia disease is more commonly referred to as high cholesterol. While this condition can sometimes be inherited, it is more …

Hyperlipidaemia Read More »

lady sneezing on tissue

Anaphylaxis

Anaphylaxis: Mga Sanhi, Sintomas, at Gamot Kapag may allergy ang isang tao sa isang bagay at nakahawak, nakalanghap, nakakain, o nakainom siya nito, nag-o-overreact ang …

Anaphylaxis Read More »

Scroll to Top