Peptic Ulcer: Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Peptic Ulcer

Peptic ulcer: sanhi, sintomas, gamot

Ang peptic ulcer ay sugat sa sikmura. Matinding sakit ang naidudulot ng peptic ulcer at kailangan gamutin ito gamit ng wastong gamot. Ang mga taong madalas uminom ng pain reliever katulad ng naproxen o ibuprofen ang mas madalas nakakaranas ng peptic ulcer.

peptic ulcer

Ano ang peptic ulcer?

Ang peptic ulcer ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng sugat o ulcer sa loob ng sikmura (lining of the stomach) o sa bahagi ng bituka na nakadugtong sa sikmura (duodenum). Ang ating tiyan ay may mucus o mala-plemang likido na ginagawa ng sikmura upang maprotektahan ang loob ng tiyan mula sa digestive acids o juices na tumutunaw sa pagkain. May mga panahon na nababawasan ang mucus na ito, kaya nasusugtan o nabubutas ng digestive juices ang loob ng tiyan.

Mayroong dalawang klase ng peptic ulcer:

 • Gastric ulcer na nangyayari sa loob ng tiyan
 • Duodenal ulcer na nangyayari sa bahagi ng bituka na nakadugtong sa sikmura (duodenum)

Ano ang sanhi ng peptic ulcer?

Ang peptic ulcer ay maaaring mabuo dahil sa bacteria na H. pylori (Helicobacter pylori) na sumisira sa lining sa loob ng tiyan at ng bituka kaya mas madaling mapasukan ng digestive juices.

Tumataas ang pagkakataon mo na magkaroon ng peptic ulcer kung ikaw ay:

 • Nagkapeptic ulcer na dati
 • Naninigarilyo o gumagamit ng mga produktong may tabako
 • Umiinom na mga tinatawag na nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) katulad ng ibuprofen, aspirin, at naproxen
 • Malakas uminom ng alak
 • Higit sa 60 na taong gulang

Ano ang mga sintomas ng peptic ulcer?

Ang mga may peptic ulcer ay nakararanas ng:

 • Sakit sa gitna o itaas na bahagi ng tiyan. Puwede ito maging parang biglaang tusok, pulikat, o parang may mainit na sakit sa tiyan. Puwede itong tumagal o mabilisang sakit na pabalik-balik
 • Pamamaga sa tiyan o pakiramdam na parati kang busog
 • Pagkahilo at pagsusuka
 • Pag-iba sa kulay ng dumi tulad na mamula-mula, puti, kulay-abo, o itim
 • Nakararamdam ng sakit tuwing dumudumi
 • Pagsusuka ng dugo (hematemesis)
 • Sakit pagkatapos kumain na nawawala kapag maglalakad o umiinom ng gatas
 • Pakiramdam na sinisikmura

Ano ang mga lunas sa peptic ulcer?

Ang peptic ulcer ay nagagamot sa pamamagitan ng tinatawag na triple therapy na gumagamit sa dalawa o higit pa sa sumusunod:

 • Pag-inom ng proton pump inhibitor (PPI)
 • Pag-inom ng antibiotics
 • Pag-inom ng antacid

Ano ang mga gamot sa peptic ulcer?

May tatlong klaseng drugs na puwedeng inumin para sa peptic ulcer.

 • Proton pump inhibitor (PPI)
  • Rabeprazole
  • Esomeprazole
  • Lansoprazole
  • Omeprazole
  • Pantoprazole
 • Antibiotics
  • Clarithromycin
  • Amoxicillin
  • Metronidazole
  • Tetracycline
  • Levofloxacin 
  • Rifabutin
 • Bismuth solution
  • Bismuth subsalicylate

Recommended Medicines for Digestive
Oral Rehydration Salts box
Oral Rehydration Salts PowSoln Electrolyte Replenish (TGP DBRL)-10
Dicycloverine HCI Syr 10mg 5ml 60ml (TGP) -1
Aluminum hydroxide 200/300mg 100 capsules box
Aluminum + Magnesium Chewable Tab 300mg/200mg (TGP)-100
Omeprazole 20mg Capsules
Omeprazole Cap 20mg (TGP DBRL) -30
Esomeprazole 40mg prosome box
Esomeprazole Tab 40mg (PROSOME)-30
Lansoprazole Cap 30mg (OPRAZID)-24
Omeprazole Cap 20mg (ULZOL)-100
Omeprazole Cap 40mg (PRAZOCAP)-30
Pantoprazole Tab 40mg (PANTOZ)-50
Ranitidine Tab 150mg (RATIDIN)-100
Ranitidine Tab 300mg (RATIDIN)-100
Aluminum + Magnesium Tab 200mg/100mg (MAXCID)-100
Cimetidine Tab 400mg (CIMEDIN)-100
Loperamide 2mg 100Capsules box
Loperamide Hydrochloride Capsule 2mg (Loniper) - 100
Loperamide Cap 2mg (TGP LOPER)-100
Oral Rehydration Solution Powder Sachet 7.75mg/250ml (TGP ORS) - 25
Recommended Medicines for Digestive
Oral Rehydration Salts box
Oral Rehydration Salts PowSoln Electrolyte Replenish (TGP DBRL)-10
Dicycloverine HCI Syr 10mg 5ml 60ml (TGP) -1
Aluminum hydroxide 200/300mg 100 capsules box
Aluminum + Magnesium Chewable Tab 300mg/200mg (TGP)-100
Omeprazole 20mg Capsules
Omeprazole Cap 20mg (TGP DBRL) -30
Esomeprazole 40mg prosome box
Esomeprazole Tab 40mg (PROSOME)-30
Lansoprazole Cap 30mg (OPRAZID)-24
Omeprazole Cap 20mg (ULZOL)-100
Omeprazole Cap 40mg (PRAZOCAP)-30
Pantoprazole Tab 40mg (PANTOZ)-50
Ranitidine Tab 150mg (RATIDIN)-100
Ranitidine Tab 300mg (RATIDIN)-100
Aluminum + Magnesium Tab 200mg/100mg (MAXCID)-100
Cimetidine Tab 400mg (CIMEDIN)-100
Loperamide 2mg 100Capsules box
Loperamide Hydrochloride Capsule 2mg (Loniper) - 100
Loperamide Cap 2mg (TGP LOPER)-100
Oral Rehydration Solution Powder Sachet 7.75mg/250ml (TGP ORS) - 25
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top