Ano ang mga Psychostimulants at Nootropics? | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Psychostimulant / Nootropic

Psychostimulants at Nootropics: Mga Uri at Epekto

Ang psychostimulants at nootropics ay ginagamit para pataasin ang aktibidad ng katawan at himukin ang mga cognitive functions (mga tungkulin ng utak) na gumana depende sa pangangailangan. May mga psychostimulants na tinatawag na psychotonics o psychomotor stimulants.

A person holding a pill

What are psychostimulants and nootropics supplements?

Ang psychostimulant medications at nootropic brain supplements ay mga klase ng gamot na ginagamit para sa cerebral circulation. Ginagamit rin ang mga ito bilang maintenance therapy.

Marami sa mga ganitong klaseng gamot ay may direktang epekto sa presyon ng dugo, bilis ng tibok ng puso, at pagkalisto.

Ano ang mga klase ng stimulants?

Mayroong tatlong uri ng stimulants na ginagamit para sa central nervous system:

  1. Convulsants and respiratory stimulants – Kabilang dito ay ang bicuculline, picrotoxin, pentylenetetrazol, and doxapram.
  1. Psychotomimetic drugs/hallucinogens – Itong mga gamot na ito ay nagdudulot ng mga hallucinations o guni-guni sa pamamagitan ng pagbabago ng pagbasa ng tao sa kapaligiran. Ilang mga halimbawa nito ay lysergic acid, psilocybin, and mescaline.
  1. Psychomotor stimulants – Ang mga gamot na ito ay nag-sistimulate ng central nervous system sa pamamagitan ng pagpapataas ng paggawa ng ilang mga kemikal sa utak. Ang mga halimbawa nito ay amphetamine, dextroamphetamine, at methylphenidate.

Ano ang mga epekto ng psychostimulants at nootropics?

Kapag mababang lebel lamang ng psychostimulants ang gagamitin, halos walang side effects na makikita sa pasyente.

Para sa mga mas mataas na lebel, karaniwang mapapansin ang:

  • Paghina sa pagkain
  • Pagbawas ng timbang
  • Hirap sa pagtulog
  • Sakit sa tiyan
  • Sakit sa ulo
Recommended Medicines for Nervous System
Citicoline Sodium box
Citicoline Sodium FCTab 500mg (TGP AMBICA)-20
Levetiracetam box
Levetiracetam FCTab 500mg (TGP) -10
Metoclopramide Syrup 60ml box
Metoclopramide Syr 5mg 60ml (TGP)-1
Metoclopramide Tablet 10mg Rafromide
Metoclopramide Tab 10mg (RAFROMIDE)-100
Citicolin Sodium Neuropse
Citicoline Cap 500mg (NEUROPSE)-30
Carbamazepine Tab 200mg
Carbamazepine Tab 200mg (CARBAZURE)-100
Piracetam Iracet 800mg 30 tablets box
Piracetam Tab 800mg (IRACET)-30
Betahistine DiCl FC Tablet 16mg
Betahistine DiCl FCTab 16mg (BETAVERT)-100
Betahistine tablet 8mg
Betahistine Tab 8mg (BETAVERT)-100
Cinnarizine White Red Box
Cinnarizine Tab 25mg (TGP)-100
Meclizine Chewable Tablet 25mg Meclitab
Meclizine Chewable Tab 25mg (MECLITAB)-100
meclitab Tab 12.5mg
Meclizine Tab 12.5mg (MECLITAB)-100
Recommended Medicines for Nervous System
Citicoline Sodium box
Citicoline Sodium FCTab 500mg (TGP AMBICA)-20
Levetiracetam box
Levetiracetam FCTab 500mg (TGP) -10
Metoclopramide Syrup 60ml box
Metoclopramide Syr 5mg 60ml (TGP)-1
Metoclopramide Tablet 10mg Rafromide
Metoclopramide Tab 10mg (RAFROMIDE)-100
Citicolin Sodium Neuropse
Citicoline Cap 500mg (NEUROPSE)-30
Carbamazepine Tab 200mg
Carbamazepine Tab 200mg (CARBAZURE)-100
Piracetam Iracet 800mg 30 tablets box
Piracetam Tab 800mg (IRACET)-30
Betahistine DiCl FC Tablet 16mg
Betahistine DiCl FCTab 16mg (BETAVERT)-100
Betahistine tablet 8mg
Betahistine Tab 8mg (BETAVERT)-100
Cinnarizine White Red Box
Cinnarizine Tab 25mg (TGP)-100
Meclizine Chewable Tablet 25mg Meclitab
Meclizine Chewable Tab 25mg (MECLITAB)-100
meclitab Tab 12.5mg
Meclizine Tab 12.5mg (MECLITAB)-100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top