Skin Inflammation: Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Inflammatory Skin Conditions

Skin inflammation: sanhi, sintomas, at gamot

Ang skin inflammation o pamamaga ng balat ay sintomas ng reaksyon at paglaban ng ating immune system. Maaari itong magdulot ng pagpula sa balat, pag-init ng balat, pangangati, at pamamaga. Ang skin inflammation ay kayang gamutin gamit ang wastong gamot.

inflammation

Ano ang skin inflammation?

Ang inflammatory skin diseases ay bunga ng pagpasok ng bakterya o iba pang maykro-organismo sa balat sa pamamagitan ng isang sugat. Karaniwang mga matatanda o mga may mahihinang immune system (o mga tinatawag na immunocompromised) ang mga nagkakaroon ng inflammatory skin conditions. Minsan isang maliit na bahagi lamang ang naapektuhan ng skin inflammatory diseases, pero may mga kaso ring mas malala kung saan umaabot sa mga mas malalim o mas malaking bahagi ng balat ang problema.

Ano ang mga sanhi ng skin inflammation?

Ang iba’t ibang klase ng skin inflammatory diseases ay bunga ng impeksyong galing sa bakterya, parasites, o fungi. Skin inflammation ang reaksyon ng immune system laban sa mga organismong ito kapag pumasok sa ating katawan at nagdulot ng sakit. Maaari ring allergic reaction ang skin inflammation o dahil sa matinding init na nararanasan ng katawan.

Ano ang mga sintomas ng skin inflammation?

Ang iba sa mga karaniwang sintomas ng skin inflammatory disease ay:

 • Pantal na maaaring maging:
  • Banat o mala-kaliskis
  • Makati o mahapdi
  • May umbok o namamaga
  • Namumula
  • Mainit
  • May paltos, butlig, o tigyawat
  • Makapal
  • Sanhi ng pagdugo

Ano ang mga gamot para sa skin inflammatory disease?

Ang wastong gamot ay nakadepende sa sanhi at uri ng skin inflammatory disease. Ang ilang drugs na maaaring gamitin para gamutin ang skin inflammatory disease ay:

 • Antibiotics (sa ilalim ng patnubay ng doktor)
 • Antifungal drugs katulad ng cream o tablet
Recommended Medicines for Integumentary System
Betamethasone 10G box
Betamethasone Crm 10g (BETNASONE)-1
Betamethasone 5G box
Betamethasone Crm 5g (BETNASONE)-1
TGP Clobetasol Propionate Clo Derm
Clobetasol Cream 0.05% 10g (CloDerm) - 1
Ketoconazol cream 15g
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-LLOYD)-1
Paracetamol 500mg 100 tablets box
Ketoconazole Crm 2% 5g (LLOYD)-1
Mometasone furoate cream 15g Mezo
Mometasone Crm 15g (MEZO)-1
Mupirocin Ointment 20 MG box
Mupirocin Ointment 2% 5g (BACTESTOP)-1
Ketoconazole AMBICA box
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-AMBICA)-1
Bacitracin Neomycin Polymyxin ointment Theraplus
Bacitracin + Neomycin + Polymyxin Oint 5g (THERAPLUS)-1
Hydrogen Peroxide Solution
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 120ml (TGP)-12
Hydrogen Peroxide Solution 60ml TGP
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 60ml (TGP)-12
Povidone Iodine
Povidone Iodine 10% sol 30ml (TGP)-12
Doxycycline Capsule 100mg
Doxycycline Capsules 100mg (TGP DBRL) - 100
Silver Sulfadiazine Burnzine box
Silver Sulfadiazine Crm 20g (BURNZINE)-1
Clotrimazole Trimacort
Clotrimazole Antifungal Cream 1% 20g (Trimacort) - 1
Clotrimazole ZOLESKIN box
Clotrimazole Crm 1% 5g (ZOLESKIN)-1
Recommended Medicines for Integumentary System
Betamethasone 10G box
Betamethasone Crm 10g (BETNASONE)-1
Betamethasone 5G box
Betamethasone Crm 5g (BETNASONE)-1
TGP Clobetasol Propionate Clo Derm
Clobetasol Cream 0.05% 10g (CloDerm) - 1
Ketoconazol cream 15g
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-LLOYD)-1
Paracetamol 500mg 100 tablets box
Ketoconazole Crm 2% 5g (LLOYD)-1
Mometasone furoate cream 15g Mezo
Mometasone Crm 15g (MEZO)-1
Mupirocin Ointment 20 MG box
Mupirocin Ointment 2% 5g (BACTESTOP)-1
Ketoconazole AMBICA box
Ketoconazole Crm 2% 15g (TGP-AMBICA)-1
Bacitracin Neomycin Polymyxin ointment Theraplus
Bacitracin + Neomycin + Polymyxin Oint 5g (THERAPLUS)-1
Hydrogen Peroxide Solution
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 120ml (TGP)-12
Hydrogen Peroxide Solution 60ml TGP
Hydrogen Peroxide Soln 3% sol 60ml (TGP)-12
Povidone Iodine
Povidone Iodine 10% sol 30ml (TGP)-12
Doxycycline Capsule 100mg
Doxycycline Capsules 100mg (TGP DBRL) - 100
Silver Sulfadiazine Burnzine box
Silver Sulfadiazine Crm 20g (BURNZINE)-1
Clotrimazole Trimacort
Clotrimazole Antifungal Cream 1% 20g (Trimacort) - 1
Clotrimazole ZOLESKIN box
Clotrimazole Crm 1% 5g (ZOLESKIN)-1
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

TGP Online Store Ad

Scroll to Top