Ano ang Steroids? | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Steroids

Steroids: Bisa at Epekto

Ang steroids, na tinatawag din na corticosteroids, ay kemikal na ginagawa sa laboratoryo. Mayroong iba’t ibang klase ng steroids ngunit ang madalas ibigay sa mga pasyente ay ang tinatawag na oral steroids.

steroids

Ano ang steroids?

Ang steroids ay mga kemikal na natural na matatagpuan sa loob ng ating katawan. Tungkulin ng steroids na pigilan ang mga pamamaga, pabagalin ang ating immune system kung kinakailangan, harangin ang paggawa ng DNA, at pigilan ang kemikal na histamine (na lumalabas sa tuwing may allergic reaction).

Ang mga steroids sa gamot ay ginagawa sa loob ng laboratoryo at ginagaya nito ang natural na steroids sa loob ng katawan.

Mayroong mga steroids na naka tableta, likido, lotion, inhaler, at naka-heringgilya.

Ano ang bisa ng steroids?

Ginagamit ang steroids para magamot ang iba’t ibang kondisyon katulad ng:

 • Inflammatory bowel diseases kabilang na ang Crohn’s disease
 • Autoimmune diseases katulad ng systemic lupus erythematosus (SLE)
 • Joint and muscle diseases gaya ng rheumatoid arthritis
 • Allergies
 • Hika
 • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Ginagamit rin ang steroids para gamutin ang ilang klase ng kanser.

Ano ang epekto ng paggamit ng steroids?

Ang panandaliang steroid use ay madalas walang side effects.

Ang mga side effects ng steroids, mapa-tablet, lotion, o inhaler man, ay nararamdaman makalipas ng 2 o higit pang buwan ng paggamit ng steroids.

Kapag mas mataas ang dose o dami ng steroids na ginagamit, mas mataas ang posibilidad magkaroon ng side effects. Dahil dito, karaniwang nagsisimula muna sa pinakamaliit na dosage ang pagbibigay ng steroids.

Ano ang masamang dulot ng steroids sa katawan?

Para sa maraming sakit, mas malala pa rin ang epekto ng mismong sakit kumpara sa side effects na dulot ng paggamit ng steroids. Subalit mayroon pa ring mga masasamang dulot ang steroids sa ating katawan kagaya ng:

 • Pag “nipis” ng buto o osteoporosis
 • Pagtaba
 • Pagtaas ng posibilidad magkaroon ng impeksyon
 • Pagtaas ng presyon
 • Pagtaas ng glucose sa katawan o hyperglycemia
 • Pagiging pasain
 • Paghina ng maskels
 • Pag-iba ng ugali
 • Pagtaas ng posibilidad na magkaroon ng katarata o ulcer
Recommended Medicines for Endocrine
Metformin Film Coated Tab 1g (GLUCOTIN)-30
Acarbose Tab 50mg (TGP) -100
Potassium Citrate Tablet 1080mg (TGP) - 30
Dexamethasone Tab 500mcg (DEXACORT)-100
Dexamethasone Tab 500mcg (TGP)-100
Prednisone Susp 10mg 60ml (UNICORT)-1
Prednisone Tab 10mg (BIOPRED)-100
Prednisone Tab 20mg (BIOPRED)-100
Prednisone Tab 5mg (DRAZONE)-100
Levothyroxine Tab 50mcg (TGP) -90
Glimepiride Tab 4mg (TGP)-20
Glipizide Tab 5mg (GLUZID)-100
Metformin Tab 500mg (DIAMET)-100
Metformin Tab 850mg (GLUCOTIN)-100
Pioglitazone Tab 15mg (PIOGLON)-100
Pioglitazone Tab 30mg (PIOGEN)-50
Recommended Medicines for Endocrine
Metformin Film Coated Tab 1g (GLUCOTIN)-30
Acarbose Tab 50mg (TGP) -100
Potassium Citrate Tablet 1080mg (TGP) - 30
Dexamethasone Tab 500mcg (DEXACORT)-100
Dexamethasone Tab 500mcg (TGP)-100
Prednisone Susp 10mg 60ml (UNICORT)-1
Prednisone Tab 10mg (BIOPRED)-100
Prednisone Tab 20mg (BIOPRED)-100
Prednisone Tab 5mg (DRAZONE)-100
Levothyroxine Tab 50mcg (TGP) -90
Glimepiride Tab 4mg (TGP)-20
Glipizide Tab 5mg (GLUZID)-100
Metformin Tab 500mg (DIAMET)-100
Metformin Tab 850mg (GLUCOTIN)-100
Pioglitazone Tab 15mg (PIOGLON)-100
Pioglitazone Tab 30mg (PIOGEN)-50
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top