Sakit sa Lalamunan: Mga Uri, Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Throat & Oral Care

Sakit sa Lalamunan: Mga Uri, Sanhi, Sintomas, at Gamot

Ang lalamunan ay isang tubo na nagdadala ng pagkain papunta sa esophagus at hangin sa iyong windpipe at larynx. Ang medikal na pangalan ng lalamunan ay pharynx.

Maraming nagkakaroon ng iba’t ibang sakit sa lalamunan kagaya ng sore throat. Madalas ay dulot ito ng mga impeksyon mula sa mga viruses o bakterya, isa na rito ang COVID-19 virus.

Woman with sore throat

Ano ang mga sakit sa lalamunan?

Mayroong iba’t ibang uri ng sakit sa lalamunan. Karamihan dito ay hindi nakababahala at madaling maipapagaling gamit ng mga over-the-counter medications.

Ang ilan sa mga karaniwang sakit sa lalamunan ay:

 • Tonsilitis (pamamaga ng tonsils)
 • Croup (pamamaga sa lalamunan na nagdudulot ng ubo na parang kahol ng aso)
 • Laryngitis (pamamaga ng voice box na nagdudulot ng pagkapaos)
 • Pananakit ng sikmura, heartburn (masakit na sensasyon sa dibdib dulot ng pag-akyat ng gastric acids), o Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) dulot ng hyperacidity
 • Sore throat
 • Strep throat

Ano ang mga sanhi ng mga sakit sa lalamunan?

Maraming maaaring magdulot ng mga sakit sa lalamunan. Ang mga karaniwang sanhi ay:

 • Impeksyon (viral o bacterial)
 • Asido na umaakyat mula sa sikmura
 • Allergies

Ano ang mga sintomas ng mga sakit sa lalamunan?

Ang mga sakit ng lalamunan ay maaaring magdulot ng:

 • Sakit ng ulo
 • Sipon
 • Lagnat
 • Hirap sa pagsalita o pagkain
 • Ubo na ayaw mawala
 • Pamumuti ng tonsils
 • Mga singaw
 • Pamamaga ng dila o galagid
 • Pagkahilo
 • Pagtatae
 • Sakit ng katawan
 • Pagkapaos
 • Pangangati ng lalamunan

Ano ang mga gamot para sa mga sakit sa lalamunan?

Ang wastong gamot para sa sakit sa lalamunan ay nakabatay sa nagdudulot nito. Ilang mga gamot na maaaring ibigay sayo ay:

 • Antibiotic sa sakit ng lalamunan
 • Acetaminophen
 • Ibuprofen
Recommended Medicines for ENT
Sodium Chloride Breathe Ezy
NaCINsalSpry0.65%BufSol60ml(BREATHEEZY)1
Dichlorobenzyl Alcohol Amylmetacresol 1.2mg 600 mcg Lozenge (TGP AMBICA)
Sodium Chloride Nasal Drops 0.65% Buffered Soln 60ml (TGP BREATHE EZY)-1
Zinc Sulfate Eye Drops
Zinc Sulfate Eye Drops 0.25% 10ml Red (EYEGLO RELIEF)-1
Hexidol Hygiene Mouthwash
Hexedine Gargle 0.10% 90ml (HEXIDOL)-1
Boric Acid Borax Eye Drops 10ml
Boric Acid + Borax Eye Drops 1% 0.25% 10ml Green (EYEGLO REGULAR)
Hydroxypropyl Methylcellulose 10 ml box
Hydroxypropyl Methylcellulose EyeDrops 0.3% 10ml Blue (EYEGLO MOIST)-1
Recommended Medicines for ENT
Sodium Chloride Breathe Ezy
NaCINsalSpry0.65%BufSol60ml(BREATHEEZY)1
Dichlorobenzyl Alcohol Amylmetacresol 1.2mg 600 mcg Lozenge (TGP AMBICA)
Sodium Chloride Nasal Drops 0.65% Buffered Soln 60ml (TGP BREATHE EZY)-1
Zinc Sulfate Eye Drops
Zinc Sulfate Eye Drops 0.25% 10ml Red (EYEGLO RELIEF)-1
Hexidol Hygiene Mouthwash
Hexedine Gargle 0.10% 90ml (HEXIDOL)-1
Boric Acid Borax Eye Drops 10ml
Boric Acid + Borax Eye Drops 1% 0.25% 10ml Green (EYEGLO REGULAR)
Hydroxypropyl Methylcellulose 10 ml box
Hydroxypropyl Methylcellulose EyeDrops 0.3% 10ml Blue (EYEGLO MOIST)-1
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top