Thyroid Disorders: Uri, Sanhi, Sintomas, at Gamot | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Thyroid Disorders

Thyroid Disorders: Uri, Sanhi, Sintomas, at Gamot

Ang thyroid ang parte ng katawan na gumagawa ng mga tinatawag na hormones na siyang nagdidikta sa katawan kung ano ang dapat nitong gawin. Kapag masyadong marami o masyadong konti ang nagawa nitong hormones, nagdudulot ito ng mga iba’t-ibang sakit sa thyroid katulad ng hyperthyroidism (sobra), hypothyroidism (kulang), at Hashimoto’s thyroiditis.

a woman's thyroid gland

Ano ang sintomas ng thyroid disorders?

Malaki ang mga pagkakaiba ng mga thyroid disorder symptoms depende sa uri ng thyroid disorder na nararanasan. Talakayin natin sa mga sumusunod na talata kung anu-ano ang mga posibleng sintomas.

Ano ang hypothyroidism?

Ang hypothyroidism o underactive thyroid ay isang kondisyon kung saan hindi sapat ang nagagawang hormones ng thyroid.

Sa umpisa, kadalasa’y walang mga sintomas na nararanasan sa hypothyroidism subalit sa pagtagal, ang hindi naagapang hypothyroidism ay maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng grabeng pagtaba (obesity), sakit sa kasu-kasuan, pagkabaog, at sakit sa puso.

Ang sintomas ng hypothyroidism ay nakabatay sa kung gaano kababa ang nagagawang hormones. Ang mga unang sintomas ng hypothyroidism ay madalas na pagkapagod at pagtaba. Ang ilan pang mga sintomas na maaaring lumabas pagtagal ay:

 • Hirap sa pagdumi
 • Pagiging malamigin
 • Panunuyo ng balat
 • Pagmamanas ng mukha
 • Pagkapaos
 • Panghihina ng muscles
 • Pagtaas ng cholesterol
 • Pananakit ng katawan
 • Pagdami ng regla
 • Pagnipis ng buhok
 • Depresyon
 • Pagbagal ng pagtibok ng puso
 • Pagiging makakalimutin
 • Paglaki ng thyroid gland (goiter)

Kadalasa’y ang mga babaeng may edad ang nakararanas ng hypothyroidism, ngunit maaari rin itong makaapekto ng kahit sino, maging ang mga sanggol. Ang mga bagong panganak na sanggol na walang thyroid gland o may gland na hindi gumagana ng tama ay makararanas ng mga sintomas ng hypothyroidism. Ilan sa mga sintomas ay:

 • Paninilaw ng balat
 • Malaki ang nakaluwa na dila
 • Hirap sa paghinga
 • Iyak na paos
 • Luslos sa umbilical cord

Sa pagtagal, mahihirapan ang sanggol na kumain at lumaki ng normal. Puwede rin silang magkaroon ng:

 • Hirap sa pagdumi
 • Kakulangan sa pagdevelop ng maskels
 • Palagiang pagkaantok

Ang hypothyroidism na hindi magamot ay maaaring tumuloy sa malubhang physical at mental retardation.

Ano ang hyperthyroidism?

Ang hyperthyroidism o overactive thyroid ay isang kondisyon kung saan masyadong maraming thyroxine hormone ang ginagawa ng thyroid. Dahil dito, bumibilis ang metabolismo ng tao na nagdudulot ng hindi sinasadyang pagpayat at mabilis na pagtibok ng puso.

Maaaring maging isang malubhang karamdaman ang hyperthyroidism ngunit kapag naagapan ito, maaaring maging normal na ang pamumuhay ng pasyente.

Ang mga sintomas ng hyperthyroidism ay:

 • Pagpayat nang walang dahilan (kahit na pareho pa rin ang dami ng kinakain)
 • Pagbilis ng tibok ng puso
 • Palpitasyon
 • Pagiging bugnutin o pagiging nerbyoso
 • Pagiging pawisin
 • Pag-iba sa siklo ng regla
 • Pagdalas ng pagdudumi
 • Paglaki ng thyroid (goiter)
 • Hirap sa pagtulog

Ano ang gamot sa thyroid disorder?

Iba’t iba ang mga gamot sa thyroid, depende sa sakit na kailangan tutukan. Maaaring gamitin ang hormone replacement therapy gamit ang levothyroxine para sa hypothyroidism. Ang methimazole naman ang madalas gamitin para sa hyperthyroidism.

Kailan dapat pumunta sa ospital?

Agad na ipaalam sa doktor o magtungo sa ospital kung nakararanas ng kahit anong sintomas ng mga thyroid disorders.

Recommended Medicines for Endocrine
Metformin Glucotin 1G 30 tablets box
Metformin Film Coated Tab 1g (GLUCOTIN)-30
Acarbose 50mg 100 tablets
Acarbose Tab 50mg (TGP) -100
Potassium Citrate Tablet 1080mg
Potassium Citrate Tablet 1080mg (TGP) - 30
dexacort 500 mcg
Dexamethasone Tab 500mcg (DEXACORT)-100
Dexamethasone 500 mcg 100 tablets box
Dexamethasone Tab 500mcg (TGP)-100
Prednisone suspension 10mg Unicort
Prednisone Susp 10mg 60ml (UNICORT)-1
Prednisone tablet 10mg Biopred 100
Prednisone Tab 10mg (BIOPRED)-100
Prednisone Biopred 20mg 100 tablets
Prednisone Tab 20mg (BIOPRED)-100
Prednison tablet 5mg
Prednisone Tab 5mg (DRAZONE)-100
Levothyroxine 50mcg 90 tablets box
Levothyroxine Tab 50mcg (TGP) -90
Glipizide Tab 5mg Gluzid
Glipizide Tab 5mg (GLUZID)-100
Metformin tablet 500mg Diamet
Metformin Tab 500mg (DIAMET)-100
Glucotin 850mg
Metformin Tab 850mg (GLUCOTIN)-100
Pioglitazone Tablet 15mg
Pioglitazone Tab 15mg (PIOGLON)-100
Pioglitazone Tablet 30mg
Pioglitazone Tab 30mg (PIOGEN)-50
Glazide Sandoz White Box
Gliclazide Tab 80mg (GLAZIDE SANDOZ)-60
Recommended Medicines for Endocrine
Metformin Glucotin 1G 30 tablets box
Metformin Film Coated Tab 1g (GLUCOTIN)-30
Acarbose 50mg 100 tablets
Acarbose Tab 50mg (TGP) -100
Potassium Citrate Tablet 1080mg
Potassium Citrate Tablet 1080mg (TGP) - 30
dexacort 500 mcg
Dexamethasone Tab 500mcg (DEXACORT)-100
Dexamethasone 500 mcg 100 tablets box
Dexamethasone Tab 500mcg (TGP)-100
Prednisone suspension 10mg Unicort
Prednisone Susp 10mg 60ml (UNICORT)-1
Prednisone tablet 10mg Biopred 100
Prednisone Tab 10mg (BIOPRED)-100
Prednisone Biopred 20mg 100 tablets
Prednisone Tab 20mg (BIOPRED)-100
Prednison tablet 5mg
Prednisone Tab 5mg (DRAZONE)-100
Levothyroxine 50mcg 90 tablets box
Levothyroxine Tab 50mcg (TGP) -90
Glipizide Tab 5mg Gluzid
Glipizide Tab 5mg (GLUZID)-100
Metformin tablet 500mg Diamet
Metformin Tab 500mg (DIAMET)-100
Glucotin 850mg
Metformin Tab 850mg (GLUCOTIN)-100
Pioglitazone Tablet 15mg
Pioglitazone Tab 15mg (PIOGLON)-100
Pioglitazone Tablet 30mg
Pioglitazone Tab 30mg (PIOGEN)-50
Glazide Sandoz White Box
Gliclazide Tab 80mg (GLAZIDE SANDOZ)-60
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top