3 Dental Hygiene Tips For Your Children | The Generics Pharmacy

3 Dental Hygiene Tips For Your Children

What dental hygiene tips should children follow?

  1. Brush At Least Three Times A Day
  2. Avoid Eating Too Many Sweets
  3. Get Regular Dental Checkups

Every February, The Philippine Dental Health Month is observed to value, educate about, and highlight the importance of dental hygiene. This is an excellent way for parents and dentists to shine a light on why we should be taking care of our teeth. As individuals, it should be a notable habit to brush our teeth every day. But for children, especially those at an early age, it is vital for them to recognize and practice these because the lack of proper care can eventually lead to painful teeth and gums, early yellowing of the teeth and gum diseases. Teaching your children proper dental hygiene tips can encourage them to know and comprehend the importance of taking care of their teeth.

Brush At Least Three Times A Day

mother brushing her baby's teeth

Habang bata pa sila, importanteng sila ay masanay na mag sipilyo ng tatlong beses sa isang araw. Mahalaga rin na isaalang-alang ang paraan ng pagsisipilyo ng ngipin ng mga bata at ang tamang sipilyo na gagamitin.

Gaano katagal ba dapat magsipilyo? Nirerekomenda ng mga dentista ang pagsisipilyo ng tatlong beses araw-araw nang dalawang minuto upang matanggal nang lubusan ang dumi at plaka sa kanilang ngipin. Tiyaking magsisipilyo ng ngipin sa inirikumendang oras ang iyong mga anak.

Dapat din ituro sakanila ang wastong paraan ng pagsisipilyo. Gumawa kami ng listahan upang maging gabay para sa tamang pasisipilyo:

  • Ikalat ang maliit na halaga ng low-flouride toothpaste sa isang malambot na toothbrush para sa mga bata (nirerekomenda na bumili ng isang toothbrush na para sa mga bata).
  • Kung ang bata ay nasa edad dalawang taong gulang pababa pa lamang, sila’y kandungin ng paharap sayo.
  • Ikiling ang ulo ng bata sa iyong katawan upang makita mo ang ibabaw ng mga ngipin.
  • I-anggulo ang bristles ng sipilyo sa kanilang gums. Malumanay na linisin ang ngipin at gilagid.
  • Linisin paatras at paabante ang ngipin ng bata.
  • Pagkatapos linisin ang buong ngipin at gilagid, ipadura sa kanila ang natitirang toothpaste at pagkatapos ay magmumuog ng malinis na tubig.
  • Tandaan na ang mga spiliyo at dapat pinapalitan kada 3-4 na buwan.

Kailan ba ang mga tamang oras ng pagsisipilyo? Ang rekumendasyon ng mga dentista ay pag gising, kada pagkatapos kumain, at bago matulog.

Avoid Eating Too Many Sweets

kids eating cotton candy

Children are no doubt always excited about sweets. However, consuming sugary treats should be done in moderation. Having a slice of cake or munching on donuts and candy is good from time to time, but intaking excessive sweets can eventually affect their dental and oral health. Let’s take a look at how sugar and sweets affect children’s dental health:

Children are more prone to tooth decay and cavities. While sugar is not necessarily the factor that causes damage to their teeth, the acids produced after eating sugar can dissolve the outer layer protecting the teeth (the enamel). Cavities are developed when the holes that begin to form on the outer layer eventually grow bigger. Cavities are bacterial infections that form a hole in a tooth, and if left untreated, can eventually cause pain and tooth loss.

When children consume anything that contains a significant amount of sugar and don’t brush their teeth afterward, the bacteria in their mouths will use the sugar to stick to the surface of the teeth and rapidly multiply day by day, forming plaque.

Get Regular Dental Checkups

dentist and child patient

Bumisita sa dentista upang malaman ang kalagayan ng ngipin ng iyong mga anak at mabigyan sila ng sapat na impormasyon.

Ano nga ba ang kahalagahan ng pagbisita sa dentista. Ang kanilang ipin ay mabibigyan ng propesyonal na pagsusuri upang makita kung sila ay may cavities, plaque, at tartar, at mabigyan ng rekomendasyon upang masolusyunan ito.

Ang brushing at flossing na ginagawa ng dentista ay makakatulong sa pagtanggal ng mga plaque at tartar na hindi nakikita sa pagsisipilyo sa bahay. Gagamit ang denista ng mga espesyal na kagamitan upang malinis at maalis ang build up sa mga ngipin ng iyong anak.

Key Takeaway

In honor of celebrating The Philippine Dental Health Month, it is highly encouraged for everyone to be educated and teach children how to value their dental health by following these dental hygiene tips for children. You will be able to help prevent all the negative effects of the poor practice of dental hygiene. Our teeth are meant to last a lifetime, and starting them young will help them preserve their bright smiles.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top