Episode 1: Obesity

Image 1

Welcome sa first episode ng TGP Health TV! Tumutok na para sa inyong mga katanungan at dagdag kaalaman sa kalusugan!

Watch herehttps://www.facebook.com/tgpthegenericspharmacy/videos/2312066892255764/?t=1

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Isoniazid Tab 300mg (TGP)-100
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Image 1

Welcome sa first episode ng TGP Health TV! Tumutok na para sa inyong mga katanungan at dagdag kaalaman sa kalusugan!

Watch herehttps://www.facebook.com/tgpthegenericspharmacy/videos/2312066892255764/?t=1

Scroll to Top