Palaging Maghanda Ng Mga Gamot Na Ito Sa Iyong Bahay - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

Palaging Maghanda Ng Mga Gamot Na Ito Sa Iyong Bahay

Ano ang mga gamot na dapat palaging handa sa bahay?

  1. For Fevers and Flu
  2. Pain Relievers
  3. Antihistamines for Allergies 
  4. Soothing Creams
  5. For Loose Bowels and Constipation
  6. Vitamins and Supplements for Optimal Health

Nang dahil sa COVID-19  ating mas nakita ang kahalagahan ng pagiging palaging handa sa mga mahahalagang bagay, lalo na sa gamot. Mahalaga na palaging handa ang mga gamot sa bahay para mabilis m ang mga sakit o sakuna. Upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan mo pati narin ng iyong pamilya, maari mong gamitin ang listahang ito at alamin ang mga pangunahing supply sa bahay.

For Fevers and The Flu

Antihistamines For Allergies

If you get sick with the flu, don’t worry, because it can be treated at home. Most people with the flu do not need medical care. However, you should be getting an ample amount of rest and should take Paracetamol + Ibuprofen to ease the flu symptoms such as fever, cough, sore throat, runny nose, muscle or body aches, and fatigue. 

On top of that, for fevers, it is best to have a thermometer to keep in track of temperatures and to know when to start and stop taking medication. 

Bear in mind that this does not apply to children under 16 years old. However, if you do have a child at home who is sick with the flu, Paracetamol Syrup is what they should be taking. 

Pain Reliever

Ang mga painkiller katulad ng Naproxen at Tramadol ay epektibo na gamot para sa pag relieve ng minor aches and pain katulad ng headaches, menstrual pain o dysmenorrhea, at toothaches. Nakakatulong rin ito sa para sa pagbawas ng sakit sa inflammation sa arthritis at sprains. Tandaan na ang mga ito ay hindi dapat ibinibigay sa mga batang 16 na taong gulang pababa. 

Para sa mga bata naman, ang Ibuprofen ay ang pinaka-angkop na gamot. Ito ay ipinaiinom sa mga batang nakakaranas ng fever, mild to moderate pain, post-surgery aches, toothache and musculoskeletal pain, soft tissue inflammation, including juvenile rheumatoid arthritis.

Antihistamines for Allergies

For Fevers And Flu

Allergies vary in different people. Some are allergic to a specific food, dust, pets, plants, and more. You may be aware of what you and your family are allergic to, however, you can never be so sure in the things that you consume or are exposed to that can trigger an allergic reaction. This is why you should always have an antihistamine like Diphenhydramine or Cetirizine in hand for adults and Diphenhydramine Syrup for children. It is used to relieve allergy symptoms such as watery eyes, runny noses, itchy eyes, sneezing, and hives. But keep in mind that these work at their best when you consume there before you feel an allergic reaction. It typically starts to kick in within 30 minutes after being taken. 

Soothing Creams

Other than consuming anti-allergy medicines, you also want creams that soothe insect stings, bites, rashes, and itching. To reduce swelling and redness, you can apply Betamethasone Cream or Cobetasol Cream. 

Vitamins and Supplements for Optimal Health

Kahit na hindi ka madalas tamaan ng sakit, dapat mong laging alalahanin ang iyong kalusugan. Ang pag-inom ng mga vitamins at supplements ay makakatulong sa pag-iwas ng mga sakit. Papalakasin rin nito ang iyong immune system at bigyan ka ng mga kailangan na nutrition para sa araw-araw. Narito ang mga vitamins at supplements ng The Generics Pharmacy at ang kanilang mga function: 

Supplements: 

Vitamins:

For Loose Bowels and Constipation

For Loose Bowels And Constipation

Ang madalas na pagtatae or ang loose bowels ay sanhi ng food poisoning o virus sa tiyan. Eto ay maaaring mangyari nang walang babala. Dahil dito, inirerekomenda ang gamot katulad ng Loperamide para mabawasan ang iyong pagtatae. At dahil ang loose bowel ay nakakabawas ng tubig sa katawan, maganda rin ang Oral Rehydration Solution para maiwasan ang dehydration at maibalik ang mga electrolyes na nawala sa iyong katawan. 

Ang constipation naman ay isa sa mga mahirap na epekto ng pagtatae. Ang mga sintomas nito ay abdominal pain, bleeding, at ang pakiramdam na nahihirapan ang pag daloy ng dumi sa bituka. Kung nararanasan mo ito, uminom ng isa o dalawang 5mg tablets ng Bisacodyl.

Key Takeaway

Bukod sa iyong mga personal na medication, ito ang mga mahahalang gamot sa bahay na kailangan mo upang maging ligtas at maasikaso ang mga minor na emergency at health concerns. 

Laging sundin ang mga direksyon ng gamot, at huwag lumampas sa nakasaad na dosage. Kung hindi ka sigurado sa gamot, tanungin ang iyong doctor o ang pinakamalapit na The Generics Pharmacy branch. Kung ang isang gamot ay lumipas ang paggamit-sa pamamagitan na ng expiration date, huwag gamitin ito at itapon.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top