Paano ba Umiwas sa mga Epekto Dulot ng Stress | The Generics Pharmacy

Paano ba Umiwas sa mga Epekto Dulot ng Stress

Sa lahat ng antas ng pamumuhay, hindi talaga maiiwasan ang pangangailangang magtrabaho para sa pamilya. Dahil dito, nagsisikap ang maraming Pilipino para kumita ng malaki at bigyan ng maginhawang pamumuhay ang kanilang pamilya. Ito nga naman ay isang marangal na hangarin.

Subalit, nararapat din nating isipin ang mga maaaring idulot ng sobrang pagtatrabaho. Ang mga ito ay maaaring magpakita ng iba’t ibang anyo na pwedeng pisikal o mental. Isa sa mga posibleng epekto nito ay ang stress.


Ano ang Stress?

Ang stress ay isang kundisyon dulot ng pagiging sobrang pagod ng isang tao. Marami sa atin ay sadyang umiiwas dito sapagkat ito ay pwedeng maging sanhi ng iba’t ibang klase ng malulubhang sakit; ang iilan pa rito ay posibleng peligrosong komplikasyon na maaaring matamo ng ating katawan.

Isang aspeto na dulot ng stress ay, katulad ng nasabi kanina, ang mga mapanganib na kalalabasan ng kundisyon na ito. Maaari ang mga ito ay magdulot sayo ng mga sakit katulad ng trangkaso, sipon, ubo, at sobrang pagkasakit ng iyong ulo. Lahat ng ito ay maaaring magdulot ng ikapapahamak ng iyong kalusugan, sapagkat ang malalang kaso ng stress ay pwede maging sanhi ng sakit sa puso.

Para sa kabutihan ng iyong pamilya at para na rin sa sarili mo, iwasan ang mga bagay na pwedeng magdala ng stress sa iyong katawan at pag-iisip.

Ngayong alam mo na kung ano talaga ang stress at ang mga epekto nito sa inyong katawan, nararapat din iyong alamin ang mga sintomas ng kundisyong ito.


Ano ang Sintomas ng Stress

Merong iba’t-ibang bagay na pwede maging sanhi ng stress sa katawan at isipan ng tao. Subalit, nararapat lamang na malaman mo na hindi lahat ng ito ay iyong mararanasan kapag ikaw ay nakakadama ng sobrang pagkastress. Ang mga sintomas na makikita mo sa ibaba ay maaaring dala ng stress na iyong nararanasan o di kaya ang mga ito ay sanhi ng iba pang karamdaman.

Pagdating sa kaalaman ng mga sintomas ng stress, may mga aspeto na kailangan mong suriin ng mabuti para sa ikinabubuti ng iyong kalusugan at mas lalo na ang iyong kinabukasan. Ang mga aspeto na ito ay ang pisikal, mental, at emosyonal na kalagayan. Pag nasuri mo na ang mga ito, magiging madali na para sayo na alamin kung sila nga ay dulot ng matinding stress, at dahil dito madali kang makakaiwas dito.

Pagdating sa mga pisikal na sintomas ng stress, ito ang mga halimbawa na dapat mong obserbahan:

 • Sakit sa UloAng sintomas na ito ay pangkaraniwang nararanasan ng mga i-stress na mga tao. Ito ay isa sa mga pisikal na sintomas na dulot ng stress. Kadalasan ito ay nararanasan pagkatapos ng araw na ikaw ay maraming ginagawa. Karaniwan ito nakikita sa mga employadong nagtratrabaho sa opisina.Ang sakit sa ulo ay madali mong maobserbahan. Ito naman ay agad mong mararamdaman kapag ikaw ay nakaranas nito – gaano pa man ito kalala. Sa kabutihang palad, ang sintomas na ito ay madaling solusyunan. Kailangan mo lang bumili ng sapat na gamot para sa headache. Mas makabubuti kung ikaw ay makakainom nito bago pa lumala ang sakit ng iyong ulo.
 • Sakit sa KatawanAng sintomas na ito ay isa rin sa mga pangkaraniwan na dinadamdam ng mga tao kapag sila’y nakakaramdam ng stress. Sa buong araw na binubuhos ng mga empleyado sa kani-kanilang mga trabaho, hindi na nakakagulat na maramdaman nila ang sakit ng kanilang mga katawan dahil sa sobrang stress.Pag dating sa sakit ng katawan na dulot ng stress, may iba’t-ibang mga paraang upang ikaw ay guminhawa. Maaaring ikaw ay mag pamasahe para ito ay mawala o maaari rin naman na ikaw ay magpahinga ng naayon sa iyong pangangailangan.
 • Sakit sa DibdibItong sintomas na ito ay nakakadulot ng sobrag sakit. Dapat mo itong bantayan ng maigi sapagkat ito ay maaaring ikapahamak ng iyong kalusugan. Nararapat lamang na iyong tandaan na kapag ito ay napabayaan, maaari itong lumala at maging sanhi ng iyong pagkakaroon ng sakit sa puso.Para kontrahin ang sintomas na ito, mainam lang na iyong suriing maigi ang iyong pang araw-araw na mga takda (sa trabaho at pati na rin sa iyong bahay). Pagkatapos nito, iyong alamin ang mga gawain na maaari mong ipagliban o maaaring ibigay sa iba ang mga ito.Nararapat lang din na ikaw ay kumonsulta agad sa iyong doktor upang maagapan ang posibilidad na iyong maranasan ang sakit sa puso.

Ang mga sintomas na ito ay ang pisikal na senyas na ikaw ay nakakaranas ng stress sa iyong katawan. Mainam na iyong pakiramdamang mabuti ang iyong sariling katawan upang hindi lumubha ang mga ito. Kapag ito ay iyong naagapan, ikaw ay tiyak na makakahinga ng malalim.

Ngayon na-itala na ang mga sintomas ng stress sa mga pisikal na aspeto, ang tatalakayin naman ngayon ay ang mga mental na aspeto pagdating sa mga sintomas ng stress. Ito ang mga halimbawa:

 • PagkabalisaAlam mo ba ang pakiramdam na hindi ka mapakali sa mga nangyayari sa paligid mo? Pati na rin sa iyong sariling opisina? Ito ay isa sa mga pwedeng halimbawa ng pagkabalisa.Ang pagkabalisa o anxiety ay isang senyas na ikaw ay naiistress. Maliban sa hindi mapakali, maaari ring ikaw ay makaranas ng madalas na pag-aalala, pagkatakot, o di kaya pagkabahala. May mga panahon na ito ay natural. Subalit, kung ito ay madalas na nangyayari, ito ay dapat bigyan na ng pansin upang ito ay hindi lumala.Kung ikaw ay nakakaranas ng pagkabalisa, nararapat lamang na ikaw ay bumisita sa iyong doktor o hindi kaya sa isang psychologist. Sila ay tunay na mga propesyonal na magbibigay lunas upang masulosyunan ang iyong pagkabalisa.Maliban pa rito, upang mabawasan ang iyong pagkabalisa, maaari ikaw ay mag yoga. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang yoga ay nakakatulong para ikaw ay huminahon.
 • Hindi MakatulogIsa rin ito sa mga sintomas na pangkaraniwan sa mga tao na nakakaramdam ng stress. Marami sa mga Pilipino ay hindi makatulog dahil madami silang iniisip na maaaring dulot nang kanilang mga trabaho (pwede rin naman na ibang bagay ang may sanhi nito). Kung ito ay araw-araw na nararanasan, malamang sa malamang na ito ay nagdudulot nang higit pang stress o pagkapagod.Upang ito ay maiwasan, mabuti ng suriing mabuti ang iyong oras na pagtulog. Kung ikaw ay hindi natutulog ng maaga, dapat na iyong pag-isipang mabuti ang iyong lifestyle o pamumuhay. Kung ikaw naman ay sadyang di makatulog sa gabi, nararapat lamang na ikaw ay kumonsulta sa iyong doktor o manggagamot.
 • Ang Pagiging IritableMaliwanag naman ang relasyon ng stress sa pagiging iritable ng isang tao. Sa bigat na dulot ng pagtatrabaho, hindi talaga maiiwasan ang pagiging iritable ng isang tao sa mga bagay-bagay.Para sa ganitong sintomas, ang pinaka-epektibong paraan para makapag-bigay ng ginhawa ay mag mahinahon lamang sa mga bagay-bagay. Sanayin ang iyong sarili na huminga ng malamin tuwing nararanasan ang pagkainit ng iyong ulo. Totoo na ito ay mahirap gawin subalit dapat mo itong ika-ugalian. Kapag nasunod mo ito, magugulat ka na lamang sa magiging resulta nito.

Tandaan na ang stress ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na sintomas. Ito rin ay nagdadala ng mga mental na sintomas na maaaring maging problema mo sa iyong pangaraw-araw na pamumuhay. Kapag ikaw ay nakaranas ng isa o higit pang sintomas, dapat mo agad itong malunasan.

Ngayong naitala na ang mga pisikal at mga mental na sintomas ng stress. Naayon lamang na alamin natin ang iba pang sintomas nito. Ito naman ay ang mga emosyonal na sintomas ng stress. Ang mga ito ay dapat lang bigyang pansin sapagkat maaari ito maging peligroso.

Ang iilang halimbawa ng emosyonal na sintomas ng stress ay makikita sa ibaba:

 • DepresyonBukod sa pagiging iritable at galitin sa mga kung anong-anong mga bagay (maliit man o malaki) dahil sa stress, ang depresyon ay isa rin sa mga malinaw na senyas na dulot ng stress. Marami pwedeng maging dulot ng depresyon bukod sa stress. Subalit, isa sa mga pinakamadalas na sanhi nito ay ang paksa ng artikulong ito.Sa panahong ngayon, maraming tao ang kumikilatis sa depresyon bilang isang sakit na dapat punan ng atensyon. Subalit, marami pa rin sa mga nakakaranas nito ang hindi humihingi ng tulong mula sa mga doktor o psychologist.Kung ikaw ay nakakaranas ng depresyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal na manggagamot. Tandaan na marami sa mga taong may depresyon ang nagsusuicide. Mas maganda kung ito ay maagapan ng maaga pa.
 • Kakulangan ng Pagtitiwala sa SariliGaya ng mga natalakay na, ang stress ay nagsasanhi ng iba’t ibang uring sintomas. Isa sa mga ito ay ang pagkawala o pagkukulang ng tiwala sa iyong sarili.Totoong ito ay hindi malalang sintomas kung ikukumpara sa mga nabanggit na, subalit dapat nating tandaan na ang kakulangan ng pagtitiwala sa sarili ay maaaring maging dahilan ng pagbaba ng iyong self-esteem.Ang self-esteem ay kailangan ng isang tao sa pangaraw-araw niyang mga gawain at tuntunin. Isipin mo na lamang na kung ikaw ay kulang ng tiwala sa iyong sarili, malamang sa malamang na hindi ka makakapagtrabaho ng mabuti. Sa huli, ito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa o anxiety.
 • Pagbubukod sa SariliBukod sa depresyon at kakulangan ng tiwala sa iyong sarili, posibilidad din na ang stress ay maging dahilan upang iyong ibukod ang iyong sarili sa iyong mga kapamilya, kaibigan, at mga ka-opisina.Sadyang may mga pagkakataon na gusto nating mapagisa, subalit kung ito ay palaging nangyayari, hindi na ito maganda. Sabi nga nila na “no man is an island,” kung ikaw ay palaging gustong mapagisa, mainam na suriin mabuti ang dahilan kung bakit ka palaging ganito. Ito ba ay dahil sa sobrang stress?Kung ang sagot mo ay oo, ikabubuti mong kausapin ang mga tao sa paligid mo. Magbigay oras ka para sila ay makausap kahit sandali lamang. Ito ay sadyang makatutulong sa iyong kalagayan.

Ang lahat ng mga ito ay ang mga pisikal, mental, at emosyonal na sintomas ng stress. Kilalanin ang mga ito nang maigi upang ikaw ay maging pamilyar. Sadyang makakatulong ang mga ito para maiwasan o malabanan ang stress na iyong nararamdaman at nararanasan.

Sa ngayon, tanungin mo ang iyong sarili kung papaano mo maiiwasan ang stress at ang mga bagay na nagdudulot nito. Gusto mo bang malaman ang sagot sa tanong na ito? Kung gayon, mainam na basahin mo ang susunod na parte nitong artikulong ito.


Paano umiwas sa stress

Katulad ng iba’t-ibang kundisyon ng isang katawan ng tao, meron din mga iba’t-ibang paraan upang umiwas sa lahat ng mga bagay dulot ng stress. Bukod sa maayos na pagpapahinga, pananatili ng ehersisyo, at tamang pagkain, meron ding mga ibang pang mga paraan upang makamit ang ginhawa.

Kung ika’y nagtataka kung anu-ano ang mga ito, basahin lamang ang aming mga halimbawa:

 • Uminom ng TsaaAng tsaa ay isa sa mga inumin na talagang nakaka-tulong sa pampa-ginhawa ng isang tao. Kung sakali ikaw ay nakakaranas ng stress dahil sa trabaho mo, mainam na ikaw ay uminom ng tsaa. Ang iilang halimbawa ng tsaa na makakatulong sa iyong pagkalma ay ang chamomile, lemon balm, at catnip.
 • Mag MedidateAng pagmemeditate ay lubhang nakakatulong sa mga taong nakakaranas ng sobrang pagkastress. Bukod sa pagmemeditate, maaari rin naman na ikaw ay mag yoga sapagkat ito ay may halong pagmemeditate.Ang maganda dito ay hindi mo kailangan ng maraming kagamitan para magyoga o magmeditate. Kailangan mo lang ay maglaan ng oras para ito ay iyong magawa.
 • Mag De-stressPaminsan-minsan kinakailangan natin mag de-stress. Ito ay sadyang nakakatulong upang tayo ay hindi nalang palaging stress sa pangaraw-araw nating mga ginagawa.Maraming pamamaraan upang makamit ito. Syempre, hindi lahat ng aming irerekomenda ay pwedeng maging lunas upang mawala ang iyong stress; ito ay talagang nakadepende sa iyo.Heto ang mga iilang halimbawa na actibidad na maaaring magde-stress sayo:
  • Maglakad-lakad sa labas ng mga 10 minuto
  • Umalis sa harap ng iyong kompyuter paminsan-minsan
  • Kumain ng masustansiyang meryenda
  • Subukan ang paghahardin

May mga iba’t-ibang bagay pa na makaka-tulong sayo laban sa stress. Ang mga kakailanganin mo para dito ay ang inisyatiba na gawin ang lahat ng ito para makamit ang ginhawa.


Ano ang Mabisa at Matipid na Ginhawa laban sa Stress?

Ang stress at iba pang mga kundisyon ay siguradong makokontra ng mga tamang gamot na iyong gagamitin. Sa dami ng pagpipilian na lokasyon kung saan ka makakahanap ng mga gamot sa iba’t-ibang presyo at kundisyon, walang mas lalamang pa kundi ang iyong tagapaglingkod sa mundo ng medicina at pangangailangang parmasyutiko, The Generics Pharmacy.

Ang aming pangalan ay tiyak na kilala sa buong Pilipinas. Kami ay pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino upang magbigay ng mga gamot na mabisa at mura. Makakatiwala ka na ang aming serbisyo ay hindi ka pababayaan.

Kung nais mo pang malaman ang mga kakayahan ng The Generics Pharmacy, i-click lamang ito: /about-us/.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top