Health and Wellness Tips For Hands-On Moms | The Generics Pharmacy

Health and Wellness Tips For Hands-On Moms

What are some health and wellness tips for hands-on moms?

  1. Don’t Skip On Meals
  2. Get Enough Sleep
  3. Get The Proper Amount Of Nutrition
  4. Have Regular Checkups
  5. Stay Active
  6. Indulge In Self-Care

There’s no denying it: life changes when you become a mother. From your sleeping schedule to your day-to-day responsibilities and even the smallest of tasks. Life with children is worlds away from the lifestyle you had before motherhood.

It can be so easy to get caught up in the fast-paced life of being a parent, but no matter how busy you are, you shouldn’t be overlooking your health. You may find it challenging to squeeze health and wellness into your multitude of tasks, but luckily, these health tips for moms will give you all the strength and support you need without breaking the bank or taking up too much of your time.

Don’t Skip Meals

Madalas ang mga nanay ang nagpapaalalang huwag magpapabaya sa pagkain. Ngunit ang payong ito ay higit rin nilang kailangan. Ang pag-aasikaso sa pamilya ay nangangailangan ng pagkain sa tamang oras. Importanteng huwag lumiban sa pagkain dahil nakakaapekto ito sa clock rhythm ng katawan na siyang responsable sa metabolismo. Ang pagliban o hindi pagkain sa tamang oras ay maaaring magdulot ng cardiovascular disease (CVD), type 2 diabetes at obesity.

Huwag kaliligtaan ang almusal sapagkat ito ang magbibigay ng enerhiya sa katawan para sa buong araw. Ayon sa American Heart Association, ang mga indibidwal na madalas lumiban ng almusal ay mas may posibilad na magkaroon ng mataas na blood sugar, cholesterol at blood pressure. Huwag ring kaliligtaan ang tanghalian o hapunan dahil higit itong importante. Kumain ng tama sa oras upang maiwasan ang pagkahilo, panghihina, pagiging iritable at mga karamdaman tulad ng ulcer o pananakit ng tiyan.

Get Enough Sleep

Get Enough Sleep

At any stage of motherhood, lack of adequate sleep is inevitable. It may be because of those long nights of taking care of the newborn or the maintenance of housework. However, sleep should always be prioritized because of its many benefits. Sleep helps the cells and the immune system become resistant to diseases. It also balances stress and prevents post-partum symptoms. If you’re having trouble sleeping at night we suggest drinking milk, tea, or aromatherapy.

Get The Proper Amount Of Nutrition

Hindi maiiwasan na sa kabila ng labis na pagpapahalaga sa kalusugan ng mga anak, ilang mga ina ang nakaliligtaan na ang balanseng pagkain. Maraming karamdaman ang nag-uugat sa hindi wastong pagkain tulad ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke at cancer.

Upang maiwasan ito, siguruhing nakatatanggap ng sapat na nutrisyon sa pamamagitan ng pagkonsumo ng pagkain mula sa 5 grupo ng pagkain: gulay, prutas, grains, protina at dairy. Kumain ng isda, itlog, karne at beans. Ang mga ito ay magandang source ng protina, vitamins at minerals. Nirerekomenda na magkonsumo ng limang bahagdang prutas araw araw. Kumain ng isang bahagdang isda sa isang linggo at iwasan ang mga processed meat. Umiwas rin sa maalat at matatamis na pagkain. Panghuli, panatilihin ang pag-inom ng anim hanggang walong basong tubig.

Have Regular Checkups

Stay Active

Isang mahalagang gabay sa pagiging malusog ay ang pagkakaroon ng regular na konsulta sa doktor upang maagapaan ang anumang banta sa kalusugan na maaaring maging malala sa pagdaan ng panahon. Lalong lalo na kung ang isang simpleng pagsakit ng ulo, kasu-kasuan, at panghihina ay maaaring maramdaman habang nagkakaedad ang isang indibidwal. Hindi rin dahilan ang pagiging bata pa o hindi pa “senior” para maging hadlang sa regular check-up. Mainam na panatilihin ang kalusugan ano man ang edad o kondisyon ng pangangatawan.

Ang mga sumusunod ang nirerekomendang pagbisita sa doktor ng mga indibidwal na may malusog na pangangatawan:

  • Edad 30 pababa: isang beses kada dalawa o tatlong taon
  • Edad 30-40: isa kada dalawang taon
  • Edad 50 pataas: taon taon

Sa mga babaeng 21 gulang pataas at regular na nakikipagtalik, kailangan ang regular screening para sa cervical cancer.

Stay Active

Health And Wellness Tips For Hands On Moms

Being active is not just about doing housework like laundry, cooking, and family care. Staying active can mean maintaining both physical AND social health.
Set aside time to exercise 15 to 30 minutes daily. You can try doing zumba, jogging, or following a simple workout routine.

You can also be social by joining “group chat” or “group pages.” It’s a great way to stay connected with friends and family.

Indulge In Self-Care

Madalas sa mga ina ay nakaliligtaan na ang pagpapahalaga sa sarili. Selfless, ika-nga. Ang iba kung may pagkakataong maglaan ng pera o panahon para sa sarili, igugugol na lang sa mga anak. Sa kabila nito, importanteng maglaan ng oras sa paglilibang o anumang paraan ng pagpapahalaga sa sarili. Makakatulong ito hindi lamang sa pisikal ngunit sa emosyonal ring kalusugan. Mababawasan nito ang anumang regret o self-pity sa hinaharap dahil napabayaan na ang sarili para sa pamilya.

Maglaan ng kahit isa o dalawang oras para sa iyong sarili. Basahin ang paboritong libro, manood ng paboritong pelikula at pwede rin namang mag-ehersisyo. Hindi kailangan ng “hard exercises”. Ang simpleng pagjojogging sa isang open area ay puwede na. Maaari ring mag-spa para sa body treatments o bumisita sa salon. Anumang aktibidad na magpapagaan ng iyong pakiramdam o mas magapapa-igting sa self love ay huwag panghihinayangang gawin.

Key Takeaway

Practicing these health tips for moms will not only benefit you but your family as well. It models a healthy lifestyle for them, and your children will eventually pick up and mimic your behavior. Additionally, it makes you become a healthier, and stronger mom for them.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Scroll to Top