How to Maintain a Healthy Prostate | The Generics Pharmacy

How to Maintain a Healthy Prostate

How to Maintain a Healthy Prostate

How do you maintain a healthy prostate?

  1. Eating Healthy and Consuming Prostate Health Supporting Food
  2. Daily Exercise and Physical Activity
  3. Take Saw Palmetto Supplements
  4. Cut Smoking Out of Your Lifestyle
  5. Attend Your Regular Checkups and Screenings

Oftentimes, men are so busy staying on top of their careers and families that they tend to overlook their health. But, this shouldn’t be the case. June is Men’s Health Month and before the month ends, we’re here to encourage men and their concerned parties to be proactive about men’s health, specifically, prostate health. This is a concern that is particular to men. In fact, prostate cancer is one of the most common types of cancer that occurs in men. This is why prostate health should always be thought about. How do you maintain a healthy prostate? Well, we’re here to help you with that. Despite your busy schedule, these tips, ways, changes, and methods won’t take so much of your time. Read on for more!

Eating Healthy and Consuming Prostate Health Supporting Food

Ang pagkain ay mayroong malaking papel sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Kaya kapag kakain ka, siguraduhing ito ay tama. Dito pumapasok ang mga prutas at gulay.

Ang mga gulay at prutas ay naglalaman ng maraming bitamina, mineral, fiber, antioxidant, at phytochemicals. Ang mga sustansya na ito ay maaaring makatulong na mapanatiling malusog ang iyong prostate. Kumain ng mga iba’t ibang makulay na gulay at prutas na hindi bababa sa limang servings bawat araw.

Mayroon ding mga pagkain o “prostate-friendly” food na maaari mong gamitin na mahusay na sumusuporta sa kalusugan ng iyong prostate katulad ng:

Fish: Ang ilang mga isda ay nagbibigay ng “healthy fats” na makakatulong upang maiwasan ang inflammation sa prostate at sa buong katawan.
Berries: Ang mga antioxidant na natatagpuan sa mga berry ay nakakatulong upang i-neutralize at alisin ang mga free radicals sa katawan.
Tomatoes: Ang lycopene ay isa pang mabisang antioxidant at matatagpuan sa mga kamatis.

Daily Exercise and Physical Activity

Daily Exercise And Physical Activity

Being obese and overweight is one of the factors that is linked to aggressive prostate cancer, prostatitis, other health, and sexual problems like erectile dysfunction. Because of this, maintaining a healthy weight is essential. It is one of the best things that you can do for the betterment of your prostate. Always make time for exercise, whether it be a 30-minute walk or a low-intensity workout. What matters is that you get your body moving and active. This will increase both of your muscle mass and your metabolism. Doing these can also help with relieving frustrating urinary symptoms.

Take Saw Palmetto Supplements

Madalas, hindi mo makuha ang lahat ng vitamins and nutrients sa pamamagitan ng diyeta at mga pagkain lamang, lalo na kapag ikaw at tumatanda na. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga lalaki na naghahanap at kumuhuha ng daily supplement. Maraming iba’t ibang mga natural supplements na makakatulong na pamahalaan ang mas mahusay na kalusugan ng prostate katulad ng Saw Palmetto.

Ang Saw Palmetto ay kilala sa bisa nito sa pagbawas ng mga sintomas ng enlarged prostate (benign prostatic hypertrophy, BPH). Hindi lang din ito nakakatulong sa men’s health. Maaari rin nitong pataasin ang testosterone levels, pagbutihin ang kalusugan ng prostate, bawasan ang inflammation, maiwasan ang pagkawala ng buhok o hair loss, at mapahusay ang urinary tract function.

Cut Smoking Out Of Your Lifestyle

Cut Smoking Out Of Your Lifestyle

Everyone already knows how smoking is one of the biggest factors in many illnesses, this is why you should be cutting it out of your life. If you want to maintain a healthy prostate, this is one of the most effective lifestyle changes you can make. In fact, prostate cancer patients who smoke are more likely to be vulnerable to the disease and have a higher risk of dying from it. Remember, it is never too late to quit. It is best to stop now to stay on top of your health and prevent not only prostate complications but other health concerns as well.

Attend Your Regular Checkups and Screenings

Attend Your Regular Checkups And Screenings

Bukod sa iyong lifestyle changes, ang pagpunta sa isang professional o doctor ay ang pinakamahusay na paraan upang manigurado tungkol sa kalusugan ng iyong prostate. Ang isang screening na dapat mong gawin ay ang digital na rectal exam (DRE). Dito, kakapain ng doktor ang prostate para sa mga lumps o anumang hindi pangkaraniwang bagay.

Ang isa pa sa mga screenings o checkups ay ang prostate-specific antigen blood test (PSA). Ang level ng PSA ay maaaring tumaas kung mayroon kang cancer sa prostate. Maaari rin itong tumaas kung mayroon kang enlarged prostate (BPH) o iba pang mga problema. Kung ang iyong mga resulta sa screening ay hindi normal, ang iyong doktor ay maaaring gumawa ng iba pang mga screening katulad ng ultrasound, MRI, o biopsy.

Key Takeaway

Since men’s health is observed during the month of June, we’re here to give you the best tips to keep you in tip-top shape. How do you maintain a healthy prostate? The changes above are some things you can do to keep your prostate healthy and prevent you from getting medical conditions.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top