Ang Kahalagahan ng Sapat na Pagtulog sa Kalusugan - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

Ang Kahalagahan ng Sapat na Pagtulog sa Kalusugan

Ano ang kahalagahan ng pagtulog sa kalusugan?

  1. Mas malusog ang iyong puso
  2. Nakalalaban ito sa depresyon
  3. Nakakatulong ito magpalakas ng resistensya

Ang pagtulog ang isa sa mga pinaka paborito at pinaka madalas na gawin ng isang tao. Ngunit alam mo ba ang kahalagahan ng sapat na pagtulog sa kalusugan?

Ano ang mga posibleng epekto ng pagpupuyat sa katawan? Meron nga bang basehan ang pagtulog ng walong oras araw-araw? O di kaya sapat na ang pag tulog ng mas maikli pa dito?

Since a person, assuming he or she sleeps 8 hours a day, on average will sleep for about 229,960 hours (or about ? of his or her life), knowing how it affects our lives is all the more important. Despite that, many Filipinos are still failing to get an adequate amount of sleep and it could be detrimental to your health.

Having said that, continue reading so that you are fully informed on the importance of sleep.

Mas malusog ang iyong puso

Man Sleeping On Bed In The Morning

Isa sa pinakamabuting epekto ng pagtulog sa katawan ay ang pagpapabuti nito sa iyong puso. Ang sakit sa puso ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga matatanda kaya mas importante ito para sa kanila.

High blood pressure is one of the risk factors for most heart diseases and sleep is one of the things that keeps your blood pressure down. If you love your heart, then sleeping on time and with the recommended amount of sleep (7-8 hours) will do you wonders.

Nakalalaban ito sa depresyon

woman waking up feeling energetic

Ang depresyon ay isa sa mga matunog na isyu at kalagayan ngayon. Subalit alam mo ba na ang pagkakaroon ng depresyon ay konektado sa kakulangan ng pagtulog?

While the effort to find out the concrete relationship between depression and a lack of sleep is still ongoing, many studies have already concluded that there is a correlation.

A study done by JAMA Psychiatry that examined the link between suicide-related deaths and sleep deprivation has found that lack of sleep is a contributing factor to many of the examined deaths. Another study done by the Australian and New Zealand Journal of Psychiatry suggested that people with sleep disorders like insomnia are likely to show signs of depression.

Nakakatulong ito magpalakas ng resistensya

Young Beautiful Woman Raising Hands With Beautiful View At Meado

Isa pa sa mga nakakabuting epekto ng wastong pagtulog ay ang paglakas ng resistensya. Hindi na bago ang pananaw na ang pagtulog ay nakakatulong sa pagkumpuni at pagbawi ng ating mga katawan ngunit pati rin pala ang reistensya ay naapektuhan rin.

The link between the two isn’t the clearest as of yet. However, recent studies have shown that having good sleep quality leads to a stronger body that is good at warding off infections.

Key Takeaway

If you value your health and are looking to live a better, healthier lifestyle, then start with your sleep and follow the proper recommended sleep schedule. By adopting a fixed bedtime every night, you are well on your way to reaping the benefits that come with good sleep.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top