Mga Karaniwan Na Sakit Ng Mga Senior | The Generics Pharmacy

Mga Karaniwan Na Sakit Ng Mga Senior

Mga Karaniwan Na Sakit Ng Mga Senior

Ano ang mga karaniwan na sakit ng mga senior?

  1. Alzheimer’s Disease
  2. Osteoporosis
  3. Cataract 
  4. Depression

Habang tumatanda ang isang tao, mas delikado ang magkasakit. Ang simpleng flu ay maaaring humantong sa mga complication. May mga karamdaman din na hindi maiiwasan dahil parte na ito ng pagtanda. Samantalang ang iba naman ay may mga sakit na noong bata pa na hindi na nabigyan ng atensyong medikal. Upang malaman ang mga karaniwan na sakit ng mga senior, ipagpatuloy ang pagbabasa.

Alzheimer’s Disease

Senior man experiencing headache

Ang Alzheimer’s disease ay isang sakit na nakakaapekto sa pagiisip. Maaari kang magkaroon nito kahit ano pa ang edad mo. Ngunit mas common ito sa mga seniors na may edad 65 pataas. Ito ay isang degenerative disease, ibig sabihin ay nagsisimula ito ng unti-unti at nagdedevelop. Wala itong lunas, pero may mga treatment na maaring gawin para maibsan ang mga sintomas.

Ang pinakamaagang senyales ng Alzheimer’s ay ang pagiging makakalimutin. Habang nagdedevelop ang disease ay lumalala din ang mga sintomas nito. Sa stage 7, ang tinaguriang final stage ng karamdaman na ito, maaaring mawalan na ng kakayahan magsalita at magpakita ng facial expressions ang isang tao. 

https://rusbank.net/offers/microloans/

Osteoporosis

Osteoporosis is an illness that makes bones weak and brittle. That’s why people who have this disease experience fractures more often than others. Even movements like bending and twisting can result in physical injury. Symptoms include back pain, hunched posture, and a decrease in height as time goes by.

This is a bone disease that commonly affects older adults. People who have relatives that have these are also more prone to getting it in the future. In women, those who are past menopause are at the most risk. This can be prevented by consuming enough calcium, eating healthy, having an active lifestyle, and steering clear of alcohol and tobacco. Treatment includes intake of prescribed medications and changing your lifestyle.

Cataract

A senior man after cataract surgery

Ang problema sa mata ay common sa mga taong nagkakaedad na. Maliban sa pagkalabo ng mata, maaari ring magkaron ng cataract ang seniors. Ito ay isang vision problem kung saan nagiging ‘cloudy’ o ‘foggy’ ang nakikita ng isang tao. Dahil dito, mas humihirap ang pagbabasa ng maliliit na letra, o ang pagddrive ng sasakyan kapag umuulan o madilim.

Nangyayari ito dahil habang tumatanda ang isang tao, ang malambot na lens sa mata ay mas nagiging makapal. Maliban sa edad, ang ibang maaaring maging cause nito ay diabetes, obesity, high blood, at eye injury. Maaari itong gumaling sa pamamagitan ng isang eye surgery.

Depression

Did you know that mental problems can also develop in seniors? Geriatric Depression is a term used to call lasting feelings of sadness in older adults. Symptoms include fatigue, apathy, insomnia, and thoughts of suicide. 

Aside from having low levels of serotonin which stabilizes a person’s mood, other causes such as isolation, fear of mortality, retirement, widowhood, and medical conditions can further complicate this disease. Treatment may include medication and lifestyle changes.

Key Takeaway

Ilan lamang sa mga karaniwan na sakit ng mga senior ang Alzheimer’s disease, Osteoporosis, Cataract, at Depression. Kung papanitilihin ang pagkain ng unhealthy foods, sedentary lifestyle, paginom ng alak at paninigarilyo, maaari na madevelop mo ang mga chronic diseases tulad ng stroke, sakit sa puso, at type 2 diabetes.

Kung nakakaramdam ka o ang iyong kakilala ng mga sintomas ng mga sakit na ito, mabuti na magpakonsulta agad sa doktor. Magagabayan niya ang iyong lifestyle at mareresetahan ka niya ng mga tamang medication para maibsan ang iyong karamdaman. 

Para sa dekalidad na gamot na mabibili sa murang halaga, maari ka pumunta sa pinakamalapit na TGP branch nationwide.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Isoniazid 300mg Tablet
Isoniazid Tab 300mg (TGP)-100
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Scroll to Top