May Sariling TGP Outlet ka na for as low as ₱700K! | The Generics Pharmacy

May Sariling TGP Outlet ka na for as low as ₱700K!

May Sariling TGP Outlet ka na for as low as ₱700K!

Kaya mo nang magkaroon ng sariling TGP (The Generics Pharmacy) store for as low as ₱700K (capital investment & franchise fee included).

Ang TGP Pharma Inc. ay katuwang ng bawat mamamayang Pilipino sa pagbibigay ng kalidad, abot-kaya, at accessible na generics na gamot, healthcare products, at tapat na alaga’t serbisyo. Mag-franchise at maging TGPagpagaling ng Pilipinas!

Bakit magandang investment ang TGP?

  • Health has no seasonality. Pandemic-proof business.
  • Largest pharmacy network of 2000+ stores nationwide!
  • Proven business model
  • Full set-up support
  • With an investment of less than 1M, makakapagtayo ka na ng sariling pharmacy!
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50s TGP
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top