Mga Kaalaman Tungkol sa Tuberculosis at ang Tamang Gamot sa Ganitong Klase ng Ubo

Ang pag-inom ng gamot sa ubo ay mainam kung ang ubo ay inaagapan pa lamang. Subalit kailangan ring isaisip na ang pag-inom ng gamot ay siyang dapat na may pahintulot o reseta ng doktor. Karaniwan sa mga madalas na ginagamitan ng ganitong lunas ay ang malubhang ubo tulad ng tuberculosis.

Ang tuberculosis, o mas kilala sa tawag na TB, ay isang uri ng malubhang sakit na dulot ng impeksyon sa baga. Ang impeksyong ito ay nag-uugat sa bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Subalit bukod sa baga, ito ay maaari ring kumapit at pagmulan ng impeksyon sa buto, bato, at utak. Ang impeksyon na ito ay nagdudulot ng pagkasira ng laman sa baga, kaya’t ang taong may TB ay mapapansing nangangayayat at nanghihina. Bukod pa rito, ang tuberculosis ay mayroong dalawang uri: (a) ang latent tuberculosis o iyong hindi nakakahawa sapagkat ang bacteria ay nananatili sa loob ng katawan at hindi nagpapakita ng alinmang sintomas, at; (b) ang active tuberculosis na kung saan ang bacteria ay dumadami at kumakalat sa baga na siyang nagdudulot ng sintomas, impeksyon, at pagkahawa sa loob lamang ng ilang linggo o buwan.

Dahil sa nakakaalarmang sakit na ito, inirerekomenda ng World Health Organization (WHO) at Department of Health (DOH) ang programang Directly Observed Short Course Program (DOTS) para sa mabisang paggamot.

 

 

Paano matutukoy ang tuberculosis

Paano matutukoy ang tuberculosis?

Upang hindi magkamali sa pagpapainom ng gamot sa ubo, marapat lamang intindihin o obserbahan ang mga sumusunod na senyales ng pagkakaroon ng tuberculosis:

 • Kung ang ubo ay nagpatuloy pa sa higit dalawa o tatlo linggo at hindi gumagaling
 • Kung ang plema ay may kasamang dugo
 • Kung ang ubo ay nagdudulot ng pangangayayat at pagkawala ng gana sa pagkain
 • Kung ito ay nagdudulot ng paninikip ng dibdib kung humihinga
 • Kung ito ay nagdudulot ng lagnat
 • Kung ito ay nagiging sanhi ng pagkapagod at pagpapawis sa gabi

 

 

Ano ang karaniwang sanhi ng tuberculosis

Ano ang karaniwang sanhi ng tuberculosis?

Ang tuberculosis ay isang karaniwang sakit sa Pilipinas. Subalit ito ay mas madaling nakukuha ng dalawang klase ng tao:

 

 1. Nadapuan na ng bakterya ng tuberculosis
 • Nakatira o nagta-trabaho sa lugar kung saan ay karaniwang may tuberculosis tulad ng ospital, kulungan, o bahay-ampunan
 • Galing sa bansa kung saan laganap ang tuberculosis tulad ng Southeast Asia, Africa, China, Russia, o South America
 • May kasama sa bahay, opisina, o eskwela na mayroong tuberculosis

 

 1. Mahina ang immune system dulot ng malubhang karamdaman
 • Mga batang may limang taong gulang pababa
 • Mga may bisyo tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, o pag-abuso sa ilegal na gamot
 • Mga taong nag-positibo sa HIV
 • Mga taong hindi nabigyan ng sapat na gamot nang magkaroon ng latent tuberculosis o iyong uri ng TB na hindi nagdudulot ng sintomas

 

 

Ano ang mabisang paraan upang matukoy kung mayroong tuberculosis

Ano ang mabisang paraan upang matukoy kung mayroong tuberculosis?

Upang matukoy kung ikaw ay mayroong tuberculosis, maaari kang sumailalim sa sumusunod na mga paraan ng pagsusuri:

 1. TB Blood Test
 2. Chest X-ray
 3. Sputum Test
 4. Tuberculin Skin Test

 

 

Ano ang mabisang gamot para sa ganitong klase ng ubo

Ano ang mabisang gamot para sa ganitong klase ng ubo?

Upang maagapan ang tuberculosis, maaari lamang na ugaliing obserbahan ang intensidad ng ubo at magpasuri sa doktor. Karaniwan ay mas madaling lunasan ang latent tuberculosis kumpara sa active tuberculosis.

Ang latent tuberculosis ay maaaring lunasan sa pamamagitan ng isa o dalawang klase ng gamot, subalit ang active tuberculosis ay karaniwang nireresetahan ng mga gamot na tulad ng isoniazid, ethambutol, pyrazinamide, at rifampin. Ang mga gamot na ito ay partikular na pumupuksa sa bakteryang nagdudulot ng sakit na ito.

Sa pag-inom ng gamot, karaniwang inirerekomenda ng mga eksperto na kumpletuhin ito. Ito ay upang mas madaling malunasan ang sakit at maiwasan ang paglubha nito. Ang paghinto ng pag-inom ng mga nasabing gamot ay maaari lamang na magdulot ng mas malubhang karamdaman at mas mahirap na paggamot sa sakit na tuberculosis.

 

 

Konklusyon

Tulad ng nabanggit sa itaas, maaari lamang na sumunod sa programang DOTS upang mapabilis ang paggamot sa ganitong uri ng ubo at maiwasan ang malalang klase ng tuberculosis.

Muli ay ugaliing kumunsulta sa doktor para sa karagdagang gabay ukol sa tuberculosis.