Paano Gamutin ang mga Sintomas ng Migraine sa Bahay? - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

Paano Gamutin ang mga Sintomas ng Migraine sa Bahay?

Paano gamutin ang mga sintomas ng migraine sa bahay?

  1. Gumamit ng lavender oil
  2. Uminom ng caffeine (in minimum consumption)
  3. Kumain ng luya
  4. Magpamasahe ng katawan o subukang mag acupressure

Ang migraine ay isang karamdamang may malaking epekto sa buhay ng isang tao. Minsan, bigla na lang susulpot ang matinding sakit ng ulo kahit wala kang ginagawa. Pag nangyari ito, nahihirapan kang gumalaw, magtrabaho, o mag-aral. Parang gusto mo na lang humiga sa kama at matulog.

Para sa mga hindi kaya basta-bastang magpahinga, mainam kung subukan na lang lunasan at pagalingin ang mga sintomas ng migraine. Para matulungan ka, heto ang mga pwede mong gawin sa bahay upang gamutin ang mga sintomas ng migraine.

Gumamit ng lavender oil

Essential Oil And Lavender Flowers

Lavender oil is an essential oil that has been linked to many health benefits, from fighting acne to soothing dry skin. It can be consumed/taken orally, applied to the skin, or inhaled for the purpose of aromatherapy.

Para matulungan ang iyong migraine, kumuha ng lavender oil at amuyin ito. Kung gusto mo ng alternatibong paggamit, ilagay ito sa magkabilang panig ng noo. Sabayan pa ng kaunting pag masahe sa noo at ulo, tiyak na gagaan ang pakiramdam mo.

Uminom ng caffeine (in minimum consumption)

Hot cup of coffee

Caffeine is a substance that helps people get through the day. Those who are suffering from migraines have something to gain from it. What most people don’t know is that a tiny bit of caffeine can not only minimize the effect of a migraine, but also improve the absorption of migraine medicine you may or may not be drinking.

Maaring uminom ng kape o tsaa upang makaginhawa sa iyong migraine. Importante rito na hindi sobrahan ang paginom sa kape dahil maaring magdulot ng sakit ng ulo ang masyadong maraming caffeine sa sistema.

Kumain ng luya

ginger tea and ginger lemon star anise

If you’re really not the coffee-drinking type, then another food-based remedy that can potentially help your migraine situation is ginger. Ginger is somewhat considered to be a superfood thanks to the many positive health benefits that it brings. For example, ginger root has been known to treat nausea, loosen tight muscles, and soothe migraines.

Para magawa ito, pwede kang gumawa at uminom ng tsaa o maglagay ng ginger powder sa iyong tanghalian o hapunan.

Magpamasahe ng katawan o subukang mag acupressure

Hands of masseuse massaging neck

One last possible method that can be a remedy for migraine at home is by doing simple massages and/or acupressure. You don’t have to hire or ask someone to do these for you as you can massage certain parts of your own body. However, if you can afford to get a full body massage, then do so because it will reduce your migraine frequency and increase sleep quality.

Kung acupressure naman ang iyong habol maaring magawa ito ng mag isa. Kunin mo lang iyong dominanteng kamay at pisilin ito ng maigi simula sa palad papunta sa pulso at bisig. Gawin din ito sa kabilang kamay.

Key Takeaway

There are many home remedies you can use to try and minimize the onset of a migraine. If none of the above methods have been effective, then maybe it’s time to take medicine or consult your physician.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Scroll to Top