Paano Nakakatulong Ang Okra Sa Taong May Diabetes? | The Generics Pharmacy

Paano Nakakatulong Ang Okra Sa Taong May Diabetes?

Paano nakakatulong ang okra sa taong may diabetes?

  1. Manages blood sugar
  2. High in fiber
  3. Lowers cholesterol
  4. Anti-stress
  5. Faster recovery time

Did you know that okra can be a natural medicine for diabetes? While it cannot completely cure you, it can help reduce certain symptoms. Okra can help you manage your blood sugar and lower your cholesterol levels. It can also help you from developing other sicknesses that can worsen your condition. If you are a person with diabetes, consider incorporating more okra into your diet.

Paano nga ba nakakatulong ang okra sa taong may diabetes? Read on!

Manages Blood Sugar

Manages Blood Sugar

Recent studies have suggested that okra can help manage and lower blood sugar levels. It is said to have been able to reduce the rate at which the intestines absorb glucose. To be more specific, roasted okra seeds have been proven to be able to effectively lower blood sugar.

Besides managing blood sugar, okra has also been found to be high in fiber. 

High in Fiber

High in Fiber

Ang okra ay mataas sa fiber. Ang ibig sabihin nito ay nakakatulong ang okra sa iyong digestion. Mas madali din itong makabusog, mabuti para sa mga taong may diabetes. Mataas rin ang okra sa potassium, vitamin C, vitamin B, calcium, at folic acid. Mas mataas ang posibilidad ng mga taong may diabetes na magkasakit. Kaya’t upang maiwasan ito, kumain ng pagkain na may maraming taglay na bitamina.

Nakakatulong rin ang mga pagkain na mataas sa fiber na pababain ang iyong cholesterol.

Lowers Cholesterol

Lowers Cholesterol

People with diabetes have a higher chance of developing high cholesterol levels. The high-fiber and antioxidant properties of okra can help lower unhealthy cholesterol levels. As a diabetic, you must try to avoid illnesses that can worsen your condition. Be careful with what you eat in order to maintain your cholesterol levels.

Okra is also said to be able to lower stress levels.

Anti-Stress

Anti-Stress

May ebidensya na nagpapakita na nakakababa ng stress levels ang okra. Mahalaga na hindi tumaas ang stress levels ng isang may diabetes dahil pwede ring tumaas ang kanilang blood sugar levels dahil dito. Bukod sa paghalo ng okra sa iyong pagkain, pwede ring ibabad ang hiniwang okra sa tubig at inumin ang juice na ito. 

May mga pag-aaral rin na nagpapakita na may anti-fatigue properties rin ang okra.

Faster Recovery Time

Faster Recovery Time

People with diabetes have a higher chance of developing cardiovascular diseases. To prevent this, it is recommended that people with diabetes do cardiovascular activities such as jogging or running. It is said that eating okra, along with exercising, can reduce recovery time and lower fatigue levels. This means that you can work out for longer and your muscles will recover faster.

These are just some of the ways that okra can do to help alleviate the symptoms of people with diabetes.

Key Takeaway

Okra is a natural medicine for diabetes symptoms. Okra is rich in vitamins and fiber, which can help lower cholesterol and manage your blood sugar levels. Nakakatulong rin ito na pigilan ang paglala ng iyong kondisyon mula sa ibang sakit. Isama ang okra sa paborito mong ulam o haluin ito sa iyong tubig

Tandaan na hindi ito pamalit sa gamot na ibinibigay ng iyong doktor para sa diabetes. Nakakatulong lang itong pagbutihin ang ibang mga sintomas nito.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml (TGP)-1
Scroll to Top