Paano Gamutin Ang Peptic Ulcer?

Paano gamutin ang peptic ulcer?

  1. Antiobiotics para sa bacteria
  2. Proton pump inhibitor para sa stomach acid
  3. Histamine blockers para sa acid production
  4. Antacids para sa neutralizer ng acid

Ang peptic ulcer ay mga sores o damage na nakikita sa stomach lining kapag nabawasan ang mucus. Dahil dito, pwede kang makaranas ng pananakit ng tiyan, bloating, pagkahilo, pagsusuka, acid reflux, heartburn, at madalas na pagdighay. Para pigilan ang mga sintomas na ito, kailangan ay malaman natin kung paano gamutin ang peptic ulcer.

Kapag kumakain tayo, ang pagkain ay dinidigest sa ating tiyan at bituka para magamit ng ating katawan ang mga nutrients. Ang tumutunaw sa pagkain na ito ay ang ating gastric juices. Dahil matapang ang acid sa gastric juices, kinakailangan ng tiyan natin ng mucus para protektahan ang lining ng ating stomach. Kapag wala ang mucus na ito, nasusugatan ang ating tiyan.

Mainam na kumonsulta sa isang doktor para madiagnose and peptic ulcer. Ang mga test na karaniwang ginagawa para dito ay ang physical exam, laboratory test para sa blood, stool, at breath, endoscopy, at CT scan. Depende ito kung gaano ka mild o kalala ang mga sintomas mo.

Ang peptic ulcer ay maaaring dulot ng infection sa bacteria na H.pylori, madalas na paginom ng nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), o ng Zollinger-Ellison syndrome. Ang syndrome na ito ay ang pagkakaroon ng tumor sa small intestine at pancreas na nagiging sanhi ng sobrang acid sa tiyan.

Antibiotics Para Sa Bacteria

Antibiotics Para Sa Bacteria

Ang antibiotics ay irereseta ng iyong doktor kapag nakita niya na may bacteria ang iyong laboratory examination. Nilalabanan nito ang bacteria na nagsasanhi ng infection para hindi na ito magdevelop at lumala.

Kabilang dito ang amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tetracyline o levofloxacin. Ang antibiotic ay mabibili lamang kapag may reseta. Ang iyong doktor ang magpapayo sa iyo kung ilang araw mo ito iinumin. Kapag nakaranas ng side effects tulad ng diarrhea, mainam na kumonsulta sa iyong doktor.

At mahalagang paalala: siguraduhing maikukumpleto ang buong gamutan ng antibiotic ng makasiguro na mapapatay ang mikrobyo kahit na ikaw ay nakakaranas ng maayos na pakiramdam.

Proton Pump Inhibitor Para Sa Stomach Acid

Proton Pump Inhibitor Para Sa Stomach Acid

Dahil ang mucus sa iyong bituka ay nabawasan, maaring ang acid sa iyong gastric juices ay patuloy na magdala ng damage dito. Habang nagpapagaling, magrereseta din ang iyong doktor ng gamot para bawasan ang stomach acid.

Ang mga gamot na ito ay tinatawag na proton-pump inhibitors (PPI). Ang pagbawas ng acid ay nakakatulong para gumaling ang mga ulcer sa iyong stomach lining. Ang mga halimbawa ng PPI ay ang omeprazole, lansoprazole, at esomeprazole.

Kung kayo ay makakaranas ng panakit ng sikmura, at pagtatae mainam na kumonsulta sa iyong doktor.

Histamine Blockers Para Sa Acid Production

Histamine Blockers Para Sa Acid Production

Para mas malimitahan pa ang epekto ng acid sa iyong tiyan at bituka, ang acid blockers o tinatawag ding histamine blockers o H2 receptor blockers ay makakatulong sa pagbawas ng acid production. Karaniwan na nirereseta din ang gamot na ito para sa gastritis at gastroesophageal reflux disease (GERD).

Ang gamot na ito ay kayang pumigil sa mga receptors sa iyong tiyan na gumagawa ng acid. Dahil dito mas kaunti na lang ang dami ng acid at nabibigyan ng pagkakataon ang tiyan at bituka na maghilom. Ang ilan sa mga histamine blockers na maaring ireseta ng iyong doktor ay ang cimetidine at ranitidine.

Antacids Para Sa Neutralizer Ng Acid

Antacids Para Sa Neutralizer Ng Acid

Maaari din magreseta ang iyong doktor ng antacids para makaranas ka kaagad ng ginhawa. Hindi nito napipigilan o nababawasan ang acid sa iyong tiyan pero kaya nitong i-neutralize ng panandalian ang acid. Ito ay dahil ang antacid ay may pH na alkali, na salungat sa gastric juices na may acidic na pH. Dahil dito, mababawasan ang sakit ng iyong tiyan.

Karaniwan din itong iniinom ng mga may acid reflux at heartburn. Halimbawa ng antacid ay ang aluminium hydroxide at magnesium carbonate. Available ito sa liquid suspension at tablet form.

Key Takeaway

Mainam na alam mo kung paano gamutin ang peptic ulcer. Ito ay maaaring dulot ng bacteria na H.pylori, sobrang paginom ng NSAIDs, o ng Zollinger-Ellison syndrome. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas na pananakit ng tiyan, bloating, pagkahilo, pagsusuka, acid reflux, heartburn, at burping, kumonsulta sa pinakamalapit na doktor. Ito ay madidiagnose gamit ang physical exam, laboratory exam, endoscopy, o CT scan.

Kung ikaw ay nadiagnose na may peptic ulcer ng isang doktor, available ang mga nasabing gamot sa higit 2000 na branches ng TGP nationwide. Maaasahan mo na ang mga gamot namin ay mura at dekalidad.