Paano Nga Ba Ang Tamang Pag-aalaga Sa Batang May Lagnat?

Paano ang tamang pag-aalaga sa batang may lagnat?

 1. Maglagay ng cold compress sa noo ng bata.
 2. Painumin ng paracetamol ang bata.
 3. Painumin ng sapat na tubig.
 4. Paliguan ang bata gamit ang sponge bath.
 5. Pagsuotin ng preskong damit ang bata.

 

 

Mahirap sa isang ina ang makitang nahihirapan ang anak dahil sa lagnat, kaya’t agad-agad dapat itong paiinumin ng gamot sa lagnat o di kaya’y isusugod sa ospital. Subalit importante ring malamang kung ano nga ba ito, ang mga sintomas nito, at kung paano dapat alagaan ang anak na may lagnat upang maagapan ito.

Kagya’t narito ang isang artikulo upang matulungan kayo at tuluyang maiwasan ang paglubha nito.

 

 

Ano Ang Lagnat

Ano ang lagnat?

Ang lagnat ay madalas na itinuturing na sakit ng nakararami. Ngunit sa katunayan ay hindi ito sakit, kundi sintomas ng impeksyon, sakit o kung ano pang mali na maaring nagaganap sa loob ng katawan.

Ang hypothalamus ang siyang nagsisilbing sanhi kung bakit umiinit ang katawan ng isang tao; ito ang parte ng utak na siyang may direktang kontrol sa pag-init at paglamig ng katawan. Kung sakaling may masakit o impeksyon ay naaalerto ito at itinataas ang temperatura ng katawan. Kaya’t kung may lagnat ang bata ay maaaring hudyat ito na may mali na sa katawan nito – ito’y maaaring dulot ng mikrobyo, o impeksyon sa tonsil o tonsillitis.

Marapat ring ugaliing kumonsulta sa doktor upang masuri ito.

 

Sintomas

Ano ang mga sintomas ng lagnat?

Ang pagkakaroon ng lagnat ng bata ay maaaring malaman base sa mga sintomas nito, ang ilan dito ay:

 • Ang temperatura ay humigit na sa 37°C
 • Pagkahilo
 • Mabigat ang pakiramdam
 • Pagsusuka
 • Masakit ang kasukasuan
 • Wala ng gana sa pagkain

 

 

Pag-alaga Sa Batang May Lagnat

Paano ang tamang pag-aalaga sa batang may lagnat?

Upang tiyak na mawala ng tuluyan ang lagnat ng bata, marapat lamang na sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 

 1. Maglagay ng cold compress sa noo ng bata. Karaniwan ay ito ang madalas na gawin ng mga magulang sa kanilang anak tuwing may lagnat ito. Ang cold compress ay nakatutulong sa pagpapababa ng mainit na temperatura ng isang taong may lagnat. Kadalasan, ito ay epektibo sa paglunas ng lagnat lalo kung ito ay hindi pa gaanong malala.

 

 1. Painumin ng paracetamol ang bata. Ang paracetamol ang pinakamainam na gamot upang mapababa ang lagnat ng bata. Subalit dapat ring alalahanin ng mga magulang na sa pagpapainom ng gamot na ito ay siguruhing may sapat na kaalaman ukol sa gamot (tulad ng dosis) upang maiwasan ang maling epekto nito.

 

 1. Painumin ng sapat na tubig. Ang sobrang pag-init ng katawan ay maaaring magdulot ng dehydration sa bata. Kaya’t marapat lamang na painumin ito ng sapat na tubig o sobra pa.

 

 1. Paliguan ang bata gamit ang sponge bath. Upang hindi na magtagal pa ang lagnat ng bata ay marapat lamang na paliguan ito. Maaaring gumamit ng face towel o sponge na inilublob sa maligamgam na tubig upang masigurong hindi rin mabibigla ang katawan.

 

 1. Pagsuotin ng preskong damit ang bata. Bagama’t maaaring manginig ang iyong anak dulot ng lagnat, iwasang pagsuotin ito ng makapal na damit o hayaang pumulupot sa kumot. Bagkus ay pagsuotin ito ng preskong o manipis na damit upang siya ay maging komportable sa kanyang pagpapahinga.

 

 

Konklusyon

Ang lagnat ay maaaring malunasan sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga. Ngunit kung ito’y pabalik-balik at nagdudulot na ng hindi normal na reaksyon mula sa katawan ng bata, gaya ng kumbolsyon o sobrang pagdudumi, maiging kumonsulta na lamang sa doktor upang masuri ito.