Mga Dapat Alamin Para Maiwasan COVID-19

Paano iwasan ang covid-19?

 1. Proper hygiene
 2. Stay at home and practice social distancing
 3. Disinfect frequently touched surfaces
 4. Boost your immune system
 5. Be mindful of your surroundings
 6. Stay aware of the latest information

Ang coronavirus pandemic ay nakumpirma na nagsimula sa Pilipinas noong January 30, 2020, nang napatunayan ang unang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Simula noon, mabilis na kumalat ang COVID-19 sa Pilipinas. Ang mga kumpirmadong mga cases ay patuloy na tumataas bawat araw. Dahil dito, marami ang nais malaman kung ano nga ba ang pinakamabisang gamot sa corona virus? Kahit na wala kang mga sintomas ng COVID-19, maaari kang makahawa ng iba. Habang patuloy nating nakikita ang pagkalat ng virus sa loob iba’t ibang parte ng Pilipinas, mas importanteng malaman kung paano iwasan ang COVID-19. Narito ang mga iba’t ibang paraan na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong sarili, iyong pamilya, at ang iba.

Proper hygiene

Ang proper hygiene ay nakakatulong sa pagbawas ng panganib ng impeksyon o pag-infect sa iba. Madalas, hindi natin namamalayan na nakakahawak na tayo ng mga bagay na kontaminado. At dahil dito, palaging maghugas ng kamay lalo na pagkatapos kamitin ang banyo at bago maghanda ng pagkain. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang anti-bacterial soap at tubig nang at least 20 seconds. Gumamit ng Isopropyl Alcohol with Moisturizer 70% sa mga oras na walang sabon at tubig.

 • Kung ikaw ay nauubo at nababahing:
 • Umubo at bumahing sa isang tissue o sa likod ng iyong siko.
 • Itapon agad ang tissue na ginamit sa basurahan at hugasan ang mga kamay pagkatapos.
 • Iwasang hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig gamit ang iyong mga kamay.

Stay at home and practice social distancing

woman sitting at home

As of April 2020, there are already more than 5,000 confirmed cases of COVD-19 in the Philippines. Many parts of the country have been required to practice social distancing through enhanced community quarantine to help contain and spread the virus. This has been proven to be one of the most effective ways to reduce the spread of this outbreak. Therefore, it is highly advised to stay at home as much as possible.

Keeping distance from others is especially important for individuals who are vulnerable to diseases. During these times, it is important that you avoid non-essential trips outside. However, if you are put under the circumstance that you need to go out, cover your mouth and nose with a face mask or a cloth face cover. Lastly, avoid common greetings such as handshakes and keeping a distance of at least two arms-length from others.

Disinfect frequently touched surfaces

Ang mga gamit na palagi nating nakikita at ginagamit ay maaari din ma-contaminate ng coronavirus. Dahil dito, magsanay sa mainam na paglilinis at disinfection sa iyong mga toys, toilets, phones, electronics, door handles, home surfaces, remotes, at iba pa. Maaring linisin ito gamit ang mga disinfectant para malimit ang paglipat ng mga microorganisms na nakakapit dito.

Boost your immune system

man taking vitamins

Although people of all ages can be infected by COVID-19, older adults, people who have severe underlying medical conditions, and smokers appear to be more vulnerable to it. Your immune system needs to be strengthened and boosted more than ever in times like these. To help your immune system function better and stronger, you can practice tips and strategies such as:

 1. Changing unhealthy habits that weaken the immune system (quit smoking and stop or minimize drinking alcohol)
 2. Exercise regularly
 3. Get a healthy amount of rest and sleep
 4. Minimize stress
 5. Take vitamins such as sodium ascorbate or ascorbic acid for children

Keep up with the latest information

woman on her laptop

Importante na magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga pinakabagong balita sa COVID-19 mula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Dito mo malalaman ang mga payo na ipinapatupad sa iyong lugar upang maprotektahan ang iyong sarili. Maari mo itong gawin sa panunuod ng news at pagbabasa ng mga maaasahang sources online.

Key Takeaway

Ang pinakamabisang gamot sa coronavirus sa kasalukuyan habang wala pang vaccine laban dito ay palaging pag-iingat. Kailangan niyong alamin ang mga preventive tips kung paano maiwasan ang covid-19. Bukod dito, kung ikaw ay nakakaranas ng mataas na lagnat, ubo, at kahirapan sa paghihinga, humingi agad ng medical attention nang maaga. Sunduin ang mga direksyon ng iyong local health authorities.

Search on blog