Bakit Mas Mapanganib ang Sakit sa Puso sa Mga Babae?

Bakit mas mapanganib ang sakit sa puso sa mga babae?

  1. Hormonal changes
  2. Metabolic syndrome
  3. Uncommon symptoms
  4. Madalas nai-stress o nade-depress
  5. Unique risk factors

Overview

  • Sa kabila ng mataas na kaso ng sakit sa puso sa mga lalaki, mas mataas ang mortality rate nito sa mga babae.
  • Maraming kababaihan ang kulang ang kaalaman sa mga risks at unique factors na nagiging dahilan ng pagiging prone nila sa sakit sa puso.
  • Ang hormonal shifts at metabolic syndrome, na mas madalas mangyari sa mga babae, ay nagpapataas ng risk ng heart disease.
  • Ang hindi pangkaraniwang sintomas at mas mataas na antas ng stress at depression sa mga babae ay nagiging sanhi ng pagka-delay ng diagnosis at paggamot ng sakit nila sa puso.

Ang sakit sa puso ay isang karamdaman na p’wedeng maranasan ng kahit sino sa atin. Sa kabila ng mataas na kaso nito sa mga lalaki, mas mataas pa rin ang mortality rate nito sa mga babae kung saan 11.8% ay nababawian ng buhay—kumpara sa 4.6% na mortality rate sa mga lalaki.

Sa kabila ng nakakaalarmang statistics sa mga babae, marami pa rin sa kanila ang kulang ang kaalaman sa mga risks at unique factors na nagiging rason ng pagka-prone nila sa sakit na ito.

Tatalakayin natin kung bakit mas mapanganib ang sakit sa puso sa mga babae, at ang mga hakbang na maaaring gawin para maiwasan at maibsan ang mga komplikasyon na dala nito.

Hormonal Changes

Normal lamang ang hormonal changes sa mga babae, kung saan nangyayari ito sa panahon ng kanilang pagdadalaga, pagbubuntis, at menopausal stage. Ang estrogen level nila ay biglang bumababa at nagiging sanhi ng pagtaas ng cholesterol at blood pressure.

Ang hormonal shift na ito ay nagpapataas ng risk ng pag-develop ng heart disease sa kanila. Higit pa rito, ang pagtaas at pagbaba ng hormones kapag may menstrual cycle ay nakakaapekto rin sa heart health nila na p’wedeng magresulta sa heart attack o stroke.

Metabolic Syndrome

Metabolic Syndrome

Ang metabolic syndrome ay isang cluster ng mga health conditions tulad ng high blood pressure, high blood sugar, excess abdominal fat, at abnormal cholesterol levels. Mas madalas mangyari sa mga babae ang syndrome na ito, na nagpapataas ng chance na magkaroon sila ng heart disease.

Ilan sa mga sanhi nito ay ang sedentary lifestyle at poor dietary habits. Kaya naman para mabawasan ang probability na magkaroon nito, mahalaga ang pagkakaroon ng healthy lifetyle, pagbabago ng diet, regular na pag-eehersisyo, at pagkonsulta sa doktor.

Uncommon Symptoms

Ang sintomas ng sakit sa puso sa mga babae ay kadalasang subtle at hindi pagkaraniwan kaya hindi ito agad natutukoy hanggang sa ito ay lumala. Habang ang pananakit ng dibdib ang kadalasang sanhi ng sakit na ito—sa kaso ng mga babae—maaari silang makaramdam ng nausea, fatigue, back pain, at shortness of breath.

Madaling mapagkamalan para sa iba pang kondisyon ang mga sintomas na ito kaya nagiging mas mahirap ang diagnosis nito sa mga babae. 

Madalas Nai-stress o Nade-depress

Madalas Nai-stress o Nade-depress

Isa sa mga major risk factors ng sakit sa puso ay ang stress at depression, at mas prone rin ang mga babae rito kumpara sa mga lalaki. Ito ay maaaring makapinsala sa kalusugan ng kanilang puso sa paglipas ng panahon hanggang sa makaramdam sila ng pamamaga, high blood pressure, at mga negative coping mechanisms kagaya ng overeating. 

Ang mga babaeng nakakaranas nito ay dapat humingi ng suporta mula sa mga professional psychiatrist at counselor upang matulungan silang labanan ang kanilang mga pinagdadaanan.

Ang regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, sapat na pahinga, at iba't ibang paraan ng pagre-relax tulad ng yoga o meditation ay maaari ding makatulong sa pagbabawas ng stress at depression.

Unique Risk Factors

Maraming hinaharap na mga unique risk factors ang mga kababaihan dahil mas mapanganib sa kanila ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ilan sa mga halimbawa ay ang preeclampsia at gestational diabetes na maaaring maranasan habang nagbubuntis. 

Ang mga autoimmune diseases na mas prone sa mga kababaihan, katulad ng lupus at rheumatoid arthritis, ay maaari ding magbunga ng sakit sa puso. Ito ay dahil sa pamamaga sa mga arteries at tissues na nagreresulta sa pagsikip ng mga ugat ng dugo o posibleng pagkakaroon ng mga blood clots. 

Key Takeaway

Ang sakit sa puso sa babae ay isang mapanganib na karamdaman, kaya naman mahalagang may sapat tayong kaalaman tungkol sa mga risk factors na rason kung paano tayo magiging prone rito, at mga paraan para masolusyonan agad ito.

Para sa sakit sa puso—babae man o lalaki—mahalaga ang regular na pagpapakonsulta at agarang pag-inom ng gamot para rito. Ang mga professional doctors ay magrereseta ng tamang gamot at dosage para mas mapadali ang iyong ginhawa.

Alagaan ang iyong kalusugan sa abot-kayang paraan kasama ang inyong Kaibigan sa Kalusugan, The Generics Pharmacy. Huwag nang maghintay pa, bisitahin ang pinakamalapit na branch o mag-order online para sa mas mabilis at mas maginhawang serbisyo.

Related Blogs

Search on blog