Mga Karaniwang Sanhi ng Pananakit ng Katawan | The Generics Pharmacy

Mga Karaniwang Sanhi ng Pananakit ng Katawan

Mga Karaniwang Sanhi ng Pananakit ng Katawan

What are the common causes of body pain?

  1. Colds or Influenza
  2. Dehydration
  3. Vitamin D Deficiency
  4. Stress

Ang pananakit ng katawan ay isa sa mga karamdaman na nararanasan ng isang tao anuman ang kanilang edad, kasarian, o pisikal na kondisyon. Maraming posibleng sanhi nito, kaya mahirap malaman kung ano ang kailangan gawin upang malunasan ito. Upang matulungan ka, narito ang apat sa pinaka-karaniwang sanhi ng pananakit ng katawan.

Colds or Influenza

Asian Women Have High Fever And Runny Nose. Sick People Concept

Colds or the flu are one of the most common causes of body pain. Both of them are forms of infection that attack your body’s immune system. To fight off the infection, your body produces a chemical called ‘prostaglandin’ — a chemical that causes general soreness of the body and fever due to it trying to regulate your body’s system. The more serious the infection is, the harder your body will work to get rid of it. This leads to varying degrees of body pain.

Magpahinga at uminom ng maraming tubig at gamot upang maagapan ang mga epekto ng sipon at trangkaso sa katawan. Maari din magpa-konsulta sa doktor para mahanapan ng mabisang lunas ang iyong karamdaman.

Dehydration

business man drinking water thirsty

Water is an important fluid that helps to keep your body functioning properly. To put it simply, body pain is one of the ways your body tells you that you do not have enough water in your system. This is more apparent on a hot day wherein you lose water due to sweat, or when you experience diarrhea and other illnesses that cause you to lose water and electrolytes.

Uminom ng tubig na hindi baba sa 8 baso araw-araw upang maiwasan ang dehydration dahil maari itong lumala at maging sanhi ng iba pang mga kondisyon tulad ng pagkahilo at kapaguran.

Vitamin D Deficiency

Sad Businessman Sitting Head In Hands On The Bed In The Dark Bed

Another potential cause of body pain is vitamin D deficiency. This vitamin is crucial for bone health, and not having enough can lead to bone problems down the line like arthritis and osteoporosis. Bone and joint pain can easily be mistaken as muscle pain, which is why you should consider vitamin D deficiency as a possible reason for the body pain you are experiencing.

Para makakuha ng sapat na vitamin D para sa iyong katawan, mainam na kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin D o di kaya uminom ng mga supplement. Posible din makuha ito sa araw kaya mabuti na maglakad-lakad sa labas tuwing umaga habang hindi pa tirik ang araw.

Stress

business woman stressed out

Stress is an undesirable, yet common feeling that many people experience on a daily basis. However, not everyone might be aware that it affects physical health just as much as emotional health. When your body is stressed out, your immune system is weaker and is more susceptible to infections and inflammations, which then causes your body to ache.

Kapag ikaw ay nakakaranas ng matinding stress araw-araw at nanakit na ang iyong katawan dahil dito, kailangan gumawa ng pagbabago sa iyong lifestyle. Makipag-usap sa iyong pamilya at mga kaibigan upang mailabas ang stress at wag kalimutan alagaan ang sarili — kumain ng masustansyang pagkain, magpahinga, at mag ehersisyo.

Key Takeaway

Dahil alam mo na ang ilan sa mga pinaka-karaniwang sanhi ng pananakit ng katawan, mas madali na ito hanapan ng lunas. Wag kalilimutan na wala paring tatalo sa payo na makukuha mo pag ikaw ay kumonsulta sa doktor, lalo na kapag matagal mo nang nararanasan ang pananakit sa iyong katawan.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Scroll to Top