Mga Senyales at Palatandaan ng Pagbubuntis | The Generics Pharmacy

Mga Senyales at Palatandaan ng Pagbubuntis

Ano ang mga karaniwang senyales at palatandaan ng pagbubuntis?

  1. Tumigil ang iyong menstruation
  2. Spotting and cramps
  3. Fatigue (pagkapagod)
  4. Morning sickness (nausea and vomiting) 
  5. Madalas na pag-iihi

Nag-aalala ka ba kung buntis ka o hindi? Upang malaman kung ikaw ay nagdadalang tao, kailangan mong malaman ang senyales ng pagbubuntis.

It may be a bit difficult to recognize the symptoms of pregnancy early on because they can be easily mistaken for certain illnesses. This is why it is important for you to take note of the symptoms that you are experiencing. To be more certain, take a pregnancy test as soon as possible.

Want to learn more about the symptoms of pregnancy? Read on!

Tumigil ang iyong menstruation

Tumigil ang iyong menstruation

Ang schedule ng iyong menstruation bawat buwan ay dapat nasa pagitan ng 21 hanggang 35 na araw. Nahuhuli ba ang iyong menstruation? Isipin mo kung kelan ang huling beses na nakipagtalik ka sa isang lalake. Kung ang sagot mo ay ang nakaraan na buwan, maari na ikaw ay buntis. 

Ang isa pang senyales na pwede mong tignan ay kung nagkakaroon ka ng cramps.

Spotting and cramps

Spotting and cramps

Besides missing your period, another early symptom of pregnancy is spotting and cramps. It will feel like menstrual cramps, but milder. You may also notice a thick, milky white discharge from your vagina. More often than not, this is normal. But if it has a bad odor accompanied by a burning sensation, then it could be a bacterial infection.

If you have spotting and cramps as well as fatigue, then you may be pregnant.

Fatigue (pagkapagod)

Fatigue (pagkapagod)

Ang fatigue o pagkapagod ay isa ring sintomas ng pagkabuntis. Pwede itong maramdaman kasing aga ng isang linggo pagkatapos ng pagkalihi. Ito ay dahil tumataas ang progesterone sa iyong katawan. Nakakababa ito ng blood pressure at blood sugar kaya dapat na ito ay bantayan at i-monitor ng mabuti. Pwede itong pagalingin sa pamamagitan ng pagkain ng mga ulam na mayaman sa protein at iron.

Bukod sa pagkapagod, pwede mo rin maranasan ang pagsusuka.

Morning sickness (nausea and vomiting)

Morning sickness (nausea and vomiting)

Contrary to popular belief, not all women get morning sickness. However, it is a key symptom of diagnosing a pregnancy. There is no single cause of this, but it can be related to your change in food preference. Some pregnant women’s tastes change. Food that they used to love before they got pregnant can now make their stomach turn.

Lastly, a symptom that you should look out for to see if you are pregnant or not is the frequency of your urination.

Madalas na pag-iihi

Madalas na pag-iihi

Para sa karamihan ng mga babae, nagsisimula ang sintomas na ito sa anim o walong linggo pagkatapos ng paglihi. Ngunit, sintomas rin ito ng ibang sakit katulad ng diabetes o urinary tract infection. Kaya importante ang pagpansin sa ibang sintomas sa listahan na ito.

Ito ang mga iba’t ibang sintomas at palatandaan na dapat mong malaman upang makita kung ikaw ay buntis o hindi. Alalahanin ang mga ito upang malaman ang iyong tunay na kondisyon ng maaga.

Key Takeaway

Ngayon na alam mo na ang mga senyales at palatandaan ng pagbubuntis, malalaman mo na kung ikaw nga ba ay nagdadalang tao. 

If you’ve experienced one of these symptoms, then you should certify it by taking a pregnancy test. If the results turn out positive, then you should start seeing an Obstetrician-Gynecologist (OB-GYN) at your nearest medical center. They will be able to prescribe you with the needed vitamins and medication for the rest of your pregnancy.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Isoniazid Tab 300mg (TGP)-100
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Scroll to Top