Ano ang mga sintomas ng kidney stones?

Ano ang mga sintomas ng kidney stones at paano ito maiiwasan?

 

  1. Severe Groin Pain
  2. Distress and Blood While Urinating
  3. Frequent Urge To Urinate
  4. Fever and Chills
  5. Things To Do To Prevent Kidney Stones

 

Ang pagkakaroon ng kidney stone ay isa sa mga pangkaraniwang komplikasyon na nararanasan ng mga tao sa Pilipinas. Dapat may kamalayan tayo sa mga sintomas ng kidney stones upang magawan agad ng akson para hindi ito lumala.

Kapag ang kidney stone ay hindi nagagamot agad, ito ay maaaring bumara sa iyong uterus o kaya magdulot ng sepsis at humantong sa kamatayan.

Ano nga ba ang kidney stones? Ang kidney stone ay ang koleksyon ng asin at minerals gaya ng calcium o uric acid. Ito ay nabubuo kapag ang mga minerals ay naiipon sa iyong pagihi. Kapag ang mga bato na ito ay nabuo sa iyong kidney, maari din itong mapunta sa ibang parte ng iyong urinary tract.

Para sa iyong impormasyon, ito ang mga sintomas na maaari mong maranasan kung mayroon kang kidney stones.

 

Severe Groin Pain

Severe Groin Pain

Hindi mararanasan agad ang mga sintomas ng kidney stones, maliban na lang kung ang bato ay nakagalaw at dumaan na sa uterer. Ito ay ang tube na kumokonekta sa iyong kidney at bladder.

Kung ikaw ay nakakaranas ng malubhang pananakit sa iyong groin, tagiliran, likod, at sa ibaba ng iyong ribs, hindi agad nangangahulugang mayroon kang kidney stones, ngunit kung hindi nawawala ang mga sintomas na ito, nirerekomenda na pumunta agad sa iyong doktor. Dumedepende ang sakit sa laki ng bato na namuo isa iyong kidney. Ininilarawan ang sakit sa pagkaroon ng kidney stone bilang throbbing and stabbing pain na nanantili ng 20 minutes o mas mahigit pa.

 

Distress and Blood While Urinating

One of the most common symptoms of having kidney stones is severe distress while urinating. Because of the passing of the kidney stone through your uterus, it may be painful to urinate. Stones may even get stuck to the walls of the bladder and uterus and can eventually cause more stones or cause existing ones to become larger over time.

Kidney stones can also cause both gross and microscopic bleeding. Blood in your urine is not normal. Once you’ve identified that there are small amounts of blood in your urine, be alarmed and consult a professional doctor immediately. If not treated, this can put you at risk of having a blocked bladder which will prevent you from passing urine.

 

Frequent Urge To Urinate

woman needs to use toilet

Bukod sa dugo sa ihi at severe groin at side pain, kung ikaw ay mayroong kidney stones, ikaw ay maaaring makaranas ng madalas na pagihi. Ang mga tao na may kidney o bladder problem ay mas madalas makaramdam ng pangangailangan ng pagihi. Kapag ang bato ay hindi pa handa pumasok sa iyong bladder, mas madalang ang pakiramdam na kailangan umihi.

 

Fever and Chills

Having fever and chills makes you more immune to many diseases and viruses. However, if you are experiencing fever and chills alongside groin pain and urine complications that can also come with nausea and vomiting, seeking immediate medical attention is highly advised. It is important to seek immediate help to lower your risk of being diagnosed with sepsis which can lead to even more health problems, and even death.

 

Things To Do To Prevent Kidney Stones

glasses of water

Maraming sakit ang pwedeng maranasan at matuklasan kapag ikaw ay nagkaroon ng kidney stones. Bukod dito, ang paggagamot sa kidney stones ay may kamahalan at higit sa lahat, masakit. Dahil ito ay isa sa mga pangkaraniwang komplikasyon ngayon, ang prevention ay ang pinaka magandang aksyon na maaaring gawin para dito.

Baguhin ang iyong pamumuhay at habits, lalo na sa pagkain, upang hindi lang maiwasan ang kidney stones, para din sa iyong pangkalahatang kabutihan ng iyong katawan.

  • Uminom ng 8 basong ng tubig bawat araw
  • Kumain ng pagkain na masustansya sa calcium o uminom ng calcium supplements
  • Bawasan ang pag kain ng maaalat na pagkain at processed food (chips, crackers, canned goods)
  • Kumain ng makulay na pagkain katulad ng gulay at prutas

 

Key Takeaway

Maganda malaman at maging edukado sa mga sintomas ng kidney stones dahil dumadami ang mga taong nagkakaroon nito. Mabuti na maging handa at alamin ang mga sintomas upang malaman kung ano ang mga pwedeng gawin upang mabawasan ang panganib na dulot nito.