Sulitin ang Summer with TGP Deals: Up to 20% Off on Select Items! | The Generics Pharmacy

Sulitin ang Summer with TGP Deals: Up to 20% Off on Select Items!

Sulitin ang Summer with TGP Deals: Up to 20% Off on Select Items!

Parating pa lang tayo sa exciting part ng Summer. Sulitin ang tag-init with our “TGP Deals” summer promo at maging protektado sa mga karamdaman sa tulong ng mga gamot at essentials na mabisa’t mapagkakatiwalaan.

Get these discounted branded medicines sa TGP, and enjoy up to 20% savings!

Promo valid until June 30, 2022.

With TGP Deals, todo-protektado ka sa sakit at ready sa anumang emergency. Sulit na gamot o essentials, halika na diyan sa tapat! [www.tgp.com.ph/branches]

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50s TGP
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top