Muscle Pain
Mga Karaniwang Sanhi ng Pananakit ng Katawan

January 16, 2020

What are the common causes of body pain? Colds or Influenza Dehydration Vitamin D Deficiency Stress   Ang pananakit ng katawan ay isa sa mga karamdaman na nararanasan ng isang tao anuman ang kanilang edad, kasarian, o pisikal na kondisyon. Maraming posibleng sanhi nito, kaya mahirap malaman kung ano ang kailangan gawin upang malunasan ito.…

Pregnancy
Benefits of Using Birth Control Pills Beyond Preventing Pregnancy

January 9, 2020

What are the other benefits of using birth control pills? It regulates menstrual cycles and alleviates common menstrual complications It can protect you against certain conditions, diseases, and illnesses   It is already well-known that hormonal birth control pills or contraceptives are an effective way to avoid unwanted pregnancies, but did you know that there…

Healthy Lifestyle
Mga Panganib na Dala ng Paputok

December 26, 2019

Ano ang mga posibleng panganib na dala ng paputok? Nakakaapekto ito sa respiratory system ng isang tao Ang mga paputok ay pwedeng makapinsala sa kamay at paa Maari din nitong maapektuhan ang pandinig   Ang bagong taon ay papalapit na. Kung ikaw ay nakaranas na ng pagdiriwang ng bagong taon, alam mo na kaakibat nito…

Osteoporosis
Mga Kailangan mo Malaman Tungkol sa Osteoporosis

December 20, 2019

Ano ang osteoporosis? Ang osteoporosis ay nagpapahina ng mga buto Pangkaraniwan ang sakit na ito Maaring gamutin ang osteoporosis   Kung mayroon kang nakakatandang kamag-anak o kaibigan, maaring narinig mo na ang salitang ‘osteoporosis’. Ito ay isang sakit sa buto na nakakaapekto sa maraming tao, lalo sa may mga edad na. Kung hindi ka pa…

Healthy Lifestyle
3 Dangers of Overeating This Christmas

December 19, 2019

What are the effects of overeating? Bloating and excess gas Indigestion Excessive weight gain that can lead to obesity   Christmas is almost here. That usually means gifts, Christmas parties, and lots of eating. Eating plenty of food is so synonymous with Christmas that many people are already expecting to gain some extra pounds for…