Generic Medicine
Medicine Expiration Dates: Why You Should be Paying Attention

October 25, 2019

Why should you pay attention to your medicine’s expiration dates? Expired medications lose their efficacy and can be unsafe Medicine has varying shelf lives   There is a lot of important data listed on any given medicine’s packaging. From the effective dosages to the optimal temperature for storage, knowing every bit of information written on…

Healthy Lifestyle
Ano ang Pinagkaiba ng Rayuma sa Arthritis?

October 24, 2019

Ano ang mga kailangan mong malaman tungkol sa rayuma at arthritis? Ang rayuma ay salita na hindi na ginagamit ng mga doktor Mayroong iba’t-ibang klase ng artritis Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis   Kung mayroon kang nakakatandang miyembro ng pamilya tulad ng iyong mga magulang o lolo’t lola, baka narinig mo ang mga salitang ‘rayuma’ at ‘arthritis.’…

Vaccines
Bakit Mahalaga ang Bakuna sa Bata?

October 17, 2019

Bakit mahalaga ang pagbakuna sa mga bata? Mapoprotektahan nito ang inyong mga anak Ito ay ligtas at mabisa Makakatipid ka   Ang sakit o pagkakasakit ay isa sa mga problemang hinaharap ng mga tao sa pang araw-araw. Buti na lang may iba’t ibang mga paraan upang maiwasan ang mga sakit. Isa na dito ang pagbabakuna…

Vaccines
Mga Pangunahing Sintomas ng Polio

October 16, 2019

Ano ang mga pangunahing sintomas ng Polio? Trangkaso (flu-like symptoms) Meningitis Pagkawala ng pakiramdam sa ibang bahagi ng katawan (Paralysis)   Polio, also known as Poliomyelitis, is a contagious disease that has been historically recorded to have out broken as far back as the 1890s. Due to its potential to cause severe physical damage and,…

Rabies
Everything You Need To Know About Rabies

September 27, 2019

What should you know about rabies? Rabies is spread by animal bites It affects the nerves and the brain Sintomas ng rabies What to do if you get bitten Rabies is a viral infection   Rabies is a deadly virus that comes from the bites of infected animals such as stray dogs. We commemorate World…