UTI
Everything You Should Know About Urinary Tract Infections (UTI)

July 12, 2019

What are the important factors you should know about urinary tract infections?   Ang Sanhi ng UTI Sintomas ng UTI Diagnosing UTIs Treatment of UTIs Paano pigilan ang UTI?   Nakakaranas ka ba ng pananakit kapag ikaw ay umiihi? Palagi ka bang naiihi pero kapag pumupunta ka sa banyo, walang lumalabas? Maaaring mga sintomas ito…

Diabetes
5 Medical Tests To Diagnose Diabetes

July 8, 2019

What medical tests can diagnose diabetes? Who should be screened for diabetes? Glycated Hemoglobin (A1C) Test Oral Glucose Tolerance Test Random Blood Sugar Test Fasting Blood Sugar Test   Diabetes is a sickness that causes your blood glucose levels, also called blood sugar levels, to be too high. Luckily, medicine for diabetes can slow down…

Flu
5 Tips To Protect Yourself From Catching The Flu

June 27, 2019

What are some tips to protect yourself from catching the flu? Get your flu shot Hugasan ang iyong mga kamay Boost your immune system Huwag lumapit sa mga umuubo o bumabahing Linisin ang bahay ng mabuti   Before you rely on flu medicine and other treatments, there are steps you can do to protect yourself…

Flu
Karaniwang Klase ng Flu Medicine

June 19, 2019

Ano ang mga karaniwang klase ng flu medicine? Decongestants Antihistamines Cough Medicines Fever and Pain Relief Sore Throat   Kapag ikaw ay may sakit, pwede ka magkaroon ng iba’t ibang sintomas. Para makatulong sa iyong paggaling, mayroon ring iba’t ibang karaniwang klase ng flu medicine. Nakakatulong ang mga ito laban sa mga sintomas katulad ng…

Healthy Lifestyle
The Importance of Staying Hydrated When You Are Sick

June 18, 2019

Why is staying hydrated important when you are sick?   High fever leads to dehydration Mucus is made of vital bodily fluids Vomiting and diarrhea expel more liquids Increased breathing removes moisture How to stay hydrated when you are sick   When you’re sick with the cold or the flu, your body overproduces fluids for…