Healthy Lifestyle
7 Tips To Avoid Overeating During The Holidays

January 6, 2021

What are some good tips to avoid overeating during the holidays? Eat A Snack Before A Party Limit Drinking Alcohol And Soda Use A Smaller Plate Eat Slowly Plan An Activity Sleep More Control Stress Levels Overeating is a common occurrence during the holidays. Dinner tables are full of different dishes and there are parties…

Hypertension
Ang Mga Sanhi ng Atake Sa Puso

January 5, 2021

Ano ang mga sanhi ng atake sa puso? Coronary Artery Disease Coronary Spasm Vices COVID-19 Infection Ang heart attack o myocardial infarction ay nangyayari kapag naharangan ang daloy ng dugo sa iyong mga blood vessels. Ito ay maaring humantong sa pagkamatay. Ang mga karaniwang sintomas ay pagkahilo, chest pain, at pananakit ng braso, panga, at…

Cholesterol
4 Diseases You Can Develop Because Of Obesity

January 4, 2021

What are the diseases you can develop because of obesity? Type 2 Diabetes Heart Diseases Osteoarthritis Sleep Apnea Having an excessive amount of fat is more than just a concern regarding the physical appearance. It can put you at risk for complications and problems with your health. This can be caused by genetics or by…

Cholesterol
Paano Nakakatulong Ang Ampalaya Sa Kalusugan?

December 13, 2020

Paano nakakatulong ang ampalaya sa kalusugan? Pinapataas ang vitamin C content Binabawasan ang bad cholesterol Pinabababa ang high blood sugar Ang ampalaya ay tinatawag din na bitter melon o bitter gourd. Ito ay related sa ibang prutas at gulay tulad ng cucumber, zucchini, at pumpkin. Dahil sa mapait nitong lasa, kadalasan itong iniiwasan kainin ng…

Healthy Lifestyle
Mga Pagkain Na Dapat Iwasan Kapag Umiinom Ng Gamot

December 12, 2020

Ano ang mga pagkain na dapat iwasan kapag umiinom ng gamot? Alak Saging at abokado Milk and other dairy products (keso, yogurt) Green Leafy Vegetables Grapefruit juice Kung mayroon kang sakit o nanaramdaman, maaring may listahan ka ng mga gamot na dapat mong inumin araw-araw. Maliban sa pagsunod sa mga instructions ng doktor at pharmacists…