Healthy Lifestyle
Top 5 Benefits of Appetite Stimulants for Underweight Children

September 13, 2019

What are the benefits of appetite stimulants for underweight children? Stimulates Appetite Promotes Weight Gain Enhances Height Increases Energy Reintegrates Vitamins   Children may experience weight loss due to a number of reasons. They could be in need of medicine for diabetes, lacking essential vitamins, or they could have intestinal problems. If this continues on,…

Pregnancy
Mga Senyales at Palatandaan ng Pagbubuntis

September 12, 2019

Ano ang mga karaniwang senyales at palatandaan ng pagbubuntis? Tumigil ang iyong menstruation Spotting and cramps Fatigue (pagkapagod) Morning sickness (nausea and vomiting)  Madalas na pag-iihi   Nag-aalala ka ba kung buntis ka o hindi? Upang malaman kung ikaw ay nagdadalang tao, kailangan mong malaman ang senyales ng pagbubuntis.   It may be a bit…

Diarrhea
Mga Lunas at Gamot Sa Pagtatae (Diarrhea)

September 4, 2019

Ano ang mga mainam na lunas at gamot sa pagtatae (diarrhea)? Uminom Ng Tubig At Sports Drinks The BRAT Diet Kumain Ng Pagkain Na May Probiotics Types of Food To Avoid Over-The-Counter Medication   Madalas, matubig, at malambot ba ang iyong dumi ngayon? Nagkakaroon ka ba ng cramps sa iyong tiyan? Maaaring palatandaan ito na…

Diabetes
Diabetes in Children: Signs and Symptoms

September 3, 2019

Ano ang mga sintomas ng diabetes sa kabataan? Increased thirst and urination Pagbaba ng timbang kahit maraming kinakain Fatigue Fruity breath smell Malabong paningin   Alam mo ba na maaaring magkaroon ng diabetes ang mga bata?   Children who develop diabetes have a higher risk of developing other illnesses during their lifetime. It is important…

Healthy Lifestyle
What’s in a Lakbay Essentials Kit and Why Do You Need It?

August 20, 2019

What’s in a Lakbay Essentials Kit and what can they be used for? Povidone Iodine for minor cuts and scrapes Isopropyl Alcohol for disinfecting Petroleum Jelly for moisturizing Everyday Tissues for Cleanups Bakit Kailangan Ang Lakbay Essentials Kit?   The Generics Pharmacy’s Lakbay Essentials Kit is a bundle pack that you should have in your…