Ano ang Epilepsy? | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Epilepsy

Epilepsy: Mga Sanhi, Sintomas, at Gamot

Ang epilepsy ay isang nervous system disorder kung saan ang aktibidad sa utak ay nagiging abnormal. Dahil dito, nakararanas ng seizures ang isang pasyente. May mga panahon din na hindi pangkaraniwan ang kilos, pakiramdam, o kamalayan ng isang pasyente.

A girl having a seizure

Ano ang sakit na epilepsy?

Ang epilepsy ay sakit sa central nervous system. Parehong mga babae at lalaki ng kahit anong edad ay maaaring magkaroon nito. Ang karaniwang effects ng epilepsy ay ang mga tinatawag na seizures.

Ano ang sanhi ng epilepsy?

Kalahati sa mga taong may epilepsy ay walang tinutukoy na epilepsy cause. Ang natitira naman, maaaring maiugnay sa isa sa mga sumusunod:

 • Genetics o namamana
 • Head trauma o pagkabagok ng ulo
 • Brain abnormalities kagaya ng tumor o stroke
 • Impeksyon
 • Brain damage na naganap noong kapanganakan
 • Developmental disorders katulad ng autism

Ano ang sintomas ng epilepsy?

Ang pinakapangkaraniwang senyales ng epilepsy ay ang seizures. Iba-iba ang karanasan ng mga pasyente sa seizures. May ibang nakatulala lamang habang nagkakaseizure at may iba naman na nanginginig o nawawalan ng control sa mga braso at binti. Ang iba pang senyales ng seizure ay:

 • Panandaliang pagkakalito
 • Pagtutulala
 • Paninigas ng mga kalamnan
 • Hindi mapigilang pagkislot ng braso at binti
 • Pagkawala ng malay
 • Pagkaramdam ng takot o anxiety

Ang pagdanas ng seizure ay hindi agad nakatitiyak na may epilepsy ang isang tao. Kinakailangan makaranas ng hindi bababa sa dalawang seizure na hindi nalalaman ang sanhi na mayroong pagitan na 24 oras.

Ang taong may epilepsy ay makararanas ng parehong uri at klase ng seizure tuwing nagaganap ito.

Ano ang gamot para sa epilepsy?

Maraming epilepsy drugs at medicine na ginagamit para maibsan ang mga sintomas ng epilepsy kagaya ng:

 • Brivaracetam
 • Cannabidiol
 • Carbamazepine
 • Cenobamate
 • Diazepam
 • Lorazepam
 • Clonazepam
 • Eslicarbazepine
 • Ethosuximide
 • Felbamate
 • Zonisamide
 • Topiramate
 • Pregabalin

Kailan dapat pumunta sa ospital?

Agad na magtungo sa ospital kung:

 • Mahigit limang minuto na ang seizure
 • Paghinto ng paghinga o wala pa ring malay matapos lumipas ang seizure
 • Nagkaruon ng pangalawang seizure agad-agad
 • May lagnat
 • May diabetes
 • Buntis
 • Unang karanasan mo ng seizure
Recommended Medicines for Nervous System
Citicoline Sodium FCTab 500mg (TGP AMBICA)-20
Levetiracetam FCTab 500mg (TGP) -10
Metoclopramide Syr 5mg 60ml (TGP)-1
Metoclopramide Tab 10mg (RAFROMIDE)-100
Citicoline Cap 500mg (NEUROPSE)-30
Betahistine DiCl FCTab 16mg (BETAVERT)-100
Betahistine Tab 8mg (BETAVERT)-100
Cinnarizine Tab 25mg (TGP)-100
Meclizine Chewable Tab 25mg (MECLITAB)-100
Meclizine Tab 12.5mg (MECLITAB)-100
Carbamazepine Tab 200mg (CARBAZURE)-100
Piracetam Tab 800mg (IRACET)-30
Recommended Medicines for Nervous System
Citicoline Sodium FCTab 500mg (TGP AMBICA)-20
Levetiracetam FCTab 500mg (TGP) -10
Metoclopramide Syr 5mg 60ml (TGP)-1
Metoclopramide Tab 10mg (RAFROMIDE)-100
Citicoline Cap 500mg (NEUROPSE)-30
Betahistine DiCl FCTab 16mg (BETAVERT)-100
Betahistine Tab 8mg (BETAVERT)-100
Cinnarizine Tab 25mg (TGP)-100
Meclizine Chewable Tab 25mg (MECLITAB)-100
Meclizine Tab 12.5mg (MECLITAB)-100
Carbamazepine Tab 200mg (CARBAZURE)-100
Piracetam Tab 800mg (IRACET)-30
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top