Ano ang Allergic Rhinitis? | The Generics Pharmacy
Home > Conditions > Allergic Rhinitis

Allergic Rhinitis: Mga Sanhi, Sintomas, at Gamot

Ang allergic rhinitis, o kilala rin bilang hay fever, ay isang allergic reaction na nagdudulot ng pagbahing, pagbara at pangangati ng ilong, at sore throat. Maraming posibleng maging sanhi ang allergic rhinitis.

woman sneezing

Ano ang allergic rhinitis?

Ang allergic rhinitis ay isang allergic reaction na dulot ng mga maliliit na particles sa hangin na tinatawag na allergens. Kapag nalalanghap ng isang tao ang allergens, nagrereact ang katawan sa pamamagitan ng paggawa ng chemicals na tinatawag na histamine, na syang nagdudulot ng pagbabara ng ilong, pagbahing, pagubo, o di kaya’y sore throat. Madalas maranasan ng mga tao sa Pilipinas ang allergic rhinitis kapag maulan ang panahon.

Ano ang mga sanhi ng allergic rhinitis?

Ang allergic rhinitis ay dulot ng reaksyon ng katawan sa mga allergens. Ang mga ilan sa karaniwang allergens sa Pilipinas ay:

 • Balahibo ng hayop
 • Pollen galing sa mga halaman, puno, o damo
 • Alikabok
 • Amag
 • Ipis

Kapag nakapasok ang allergens sa katawan ng isang taong may allergy dito, itinuturing itong virus o bakterya ng immune system. Ang epekto nito ay ang pamamaga ng mata, pangangati ng ilong o lalamunan, at pagbahing.

Ano ang mga sintomas ng allergic rhinitis?

Ang mga sintomas ng allergic rhinitis ay nag-iiba-iba, depende sa taong nakararanas nito. Ilan sa mga sintomas na puwedeng maramdaman ay:

 • Pagbara ng ilong dulot ng sipon, pagbahing
 • Pangangati ng ilong, lalamunan, at mata
 • Sakit ng ulo
 • Sinusitis
 • Pagdami ng sipon o plema
 • Pagod at panghihina ng katawan
 • Sakit sa lalamunan
 • Pag-ubo o hirap sa paghinga

Ano ang gamot sa allergic rhinitis?

Maraming mabisang gamot na puwedeng inumin para sa allergic rhinitis. Ang ilang halimbawa nito ay:

 • Antihistamines na pumipigil sa paggawa ng katawan ng histamines. Ilang uri ng antihistamines ay loratadine, cetirizine, fexofenadine, at levocetirizine
 • Decongestants na nakatutulong sa pagtanggal ng sipon sa ilong o sinus. Maaaring inumin ang decongestant o i-spray sa loob ng ilong
 • Corticosteroid nasal sprays o inhalers
 • Leukotriene inhibitors na pumipigil sa paggawa ng katawan ng leukotriene at histamines kagaya ng montelukast
Recommended Medicines for Allergies
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml (TGP)-1
Diphenhydramine Cap 25mg(TGP)-100
Chlorphenamine Maleate Tab 4mg (TGP DBRL)-100
Loratadine Syr 5mg 60ml (ALLERGIX)-1
Diphenhydramine Cap 50mg (TGP DBRL)-100
Chlorphenamine Tab 5mg (HISTAPEN)-100
Loratadine Tab 10mg (TGP DBRL)-100
Cetirizine Syr 1mg/ml 60ml (CETIZIN)-1
Cetirizine Tablet 10mg (CETIZINE-10) - 100
Diphenhydramine Cap 25mg (HYDRAMIN)-100
Diphenhydramine Capsule 50mg (Allermin) - 100
Diphenhydramine Syr 12.5mg 60ml (TGP)-1
Hydroxyzine HCl Tablets 10mg (TGP) - 30
Chlorphenamine Syr 2mg/5ml 60ml (TGP)-1
Chlorphenamine Tab 4mg (HISTAPEN)-100
Recommended Medicines for Allergies
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml (TGP)-1
Diphenhydramine Cap 25mg(TGP)-100
Chlorphenamine Maleate Tab 4mg (TGP DBRL)-100
Loratadine Syr 5mg 60ml (ALLERGIX)-1
Diphenhydramine Cap 50mg (TGP DBRL)-100
Chlorphenamine Tab 5mg (HISTAPEN)-100
Loratadine Tab 10mg (TGP DBRL)-100
Cetirizine Syr 1mg/ml 60ml (CETIZIN)-1
Cetirizine Tablet 10mg (CETIZINE-10) - 100
Diphenhydramine Cap 25mg (HYDRAMIN)-100
Diphenhydramine Capsule 50mg (Allermin) - 100
Diphenhydramine Syr 12.5mg 60ml (TGP)-1
Hydroxyzine HCl Tablets 10mg (TGP) - 30
Chlorphenamine Syr 2mg/5ml 60ml (TGP)-1
Chlorphenamine Tab 4mg (HISTAPEN)-100
Respiratory System
Nutrition
Infection and Infestation
Cardiovascular
Musculoskeletal
Integumentary System
Digestive
Allergies
Genitourinary System
Nervous System
Endocrine
EENT

Scroll to Top