Bacterial infection: sanhi, sintomas, at gamot

Ang bacterium ay isang maliit ngunit complex na single cell. Kaya nitong mabuhay nang mag-isa sa loob o labas ng katawan ng tao o hayop. Hindi lahat ng bakterya ay masama sa katawan. Mayroong halu-halong bakterya sa loob ng ating katawan na hindi naman nagdudulot ng impeksyon o sakit.

bacteria

Ano ang bacterial infection?

Ang bacterial infection ay nagmumula sa mga masasamang bakterya na nakapasok sa ating katawan. Maaari nitong maapektuhan ang lalamunan, baga, balat, tiyan, at marami pang ibang parte ng katawan. Madalas ay hindi nakababahala ang mga bacterial infection ngunit mayroon ding mga kasong umaabot sa malubhang antas.

Ang ilang mga halimbawa ng bacterial infection ay whooping cough, strep throat, ear infection, at urinary tract infection (UTI).

Ano ang mga sanhi ng bacterial infection?

Ang bacterial infection ay nagsisimula kapag may masamang bakterya na nakapasok sa katawan mula sa ating bibig o ilong, o di kaya naman ay sa isang sugat.

Ang ilan sa mga karaniwang bakterya na nagdudulot ng impeksyon ay:

 • Salmonella na nakukuha sa pagkain
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
 • Streptococcus pneumoniae
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Heliobacter pylori (H. pylori)

Ano ang mga sintomas ng bacterial infection?

Nakadepende ang mga sintomas ng isang bacterial infection sa klase ng bakterya na nagdudulot ng impeksyon at kung nasaang parte ng katawan ang impeksyon.

Ilang mga halimbawa ng mga posibleng sintomas ng bacterial infection ay:

 • Lagnat
 • Panghihina
 • Namamagang lymph nodes sa leeg, kili-kili, singit, o iba pang bahagi ng katawan
 • Sakit sa ulo
 • Pagkahilo o pagsusuka

Ano ang mga gamot sa bacterial infection?

Karaniwang gumagamit ng antibiotic drugs upang labanan ang isang bacterial infection. Ang wastong klase ay nakabatay sa uri ng bakterya na kailangan puksain. Maaaring patayin ng antibiotics ang bakterya o pigilan ito sa pagdami.

Recommended Medicines

Search on blog