Psychostimulants at Nootropics: Mga Uri at Epekto

Categories: Conditions

Ang psychostimulants at nootropics ay ginagamit para pataasin ang aktibidad ng katawan at himukin ang mga cognitive functions (mga tungkulin ng utak) na gumana depende sa pangangailangan. May mga psychostimulants na tinatawag na psychotonics o psychomotor stimulants.

A person holding a pill

What are psychostimulants and nootropics supplements?

Ang psychostimulant medications at nootropic brain supplements ay mga klase ng gamot na ginagamit para sa cerebral circulation. Ginagamit rin ang mga ito bilang maintenance therapy.

Marami sa mga ganitong klaseng gamot ay may direktang epekto sa presyon ng dugo, bilis ng tibok ng puso, at pagkalisto.

Ano ang mga klase ng stimulants?

Mayroong tatlong uri ng stimulants na ginagamit para sa central nervous system:

  1. Convulsants and respiratory stimulants – Kabilang dito ay ang bicuculline, picrotoxin, pentylenetetrazol, and doxapram.
  1. Psychotomimetic drugs/hallucinogens – Itong mga gamot na ito ay nagdudulot ng mga hallucinations o guni-guni sa pamamagitan ng pagbabago ng pagbasa ng tao sa kapaligiran. Ilang mga halimbawa nito ay lysergic acid, psilocybin, and mescaline.
  1. Psychomotor stimulants – Ang mga gamot na ito ay nag-sistimulate ng central nervous system sa pamamagitan ng pagpapataas ng paggawa ng ilang mga kemikal sa utak. Ang mga halimbawa nito ay amphetamine, dextroamphetamine, at methylphenidate.

Ano ang mga epekto ng psychostimulants at nootropics?

Kapag mababang lebel lamang ng psychostimulants ang gagamitin, halos walang side effects na makikita sa pasyente.

Para sa mga mas mataas na lebel, karaniwang mapapansin ang:

  • Paghina sa pagkain
  • Pagbawas ng timbang
  • Hirap sa pagtulog
  • Sakit sa tiyan
  • Sakit sa ulo