Muscle Pain at Inflammation: Sanhi, Sintomas, at Gamot

Ang pananakit ng mga muscle ay opisyal na tinatawag na “myalgia” sa medical community. Maraming pwedeng maging sanhi ang kondisyong ito, katulad ng injury at impeksyon. Pwede ring makaranas ng muscle pain at inflammation ang kahit sino, anuman ang kanilang edad.

Iba-iba rin ang uri ng pananakit ng pwedeng maramdaman ng pasyenteng nakakaranas ng muscle pain, depende sa sanhi nito. Halimbawa, kung na-strain ang muscle dahil sa maling pagbuhat ng mabigat na bagay, pwedeng ilarawan ang pananakit na parang tinutusok (stabbing pain) ang apektadong bahagi.

Depende rin sa sanhi, pwedeng maranasan ang muscle pain at inflammation sa buong katawan o kaya ay sa isang partikular na bahagi lamang. Meron ding tinatawag na chronic muscle pain o iyong paulit-ulit o pang-habambuhay na pananakit dulot ng isa o higit pang health condition; meron din namang short-term muscle pain na kadalasan ay dulot ng injury.

muscle pain

Ano ang Sanhi ng Pananakit at Pamamaga ng mga Muscle?

Kagaya ng unang nabanggit, maraming pwedeng maging sanhi ang pananakit at pamamaga ng mga muscle. Ilan sa mga ito ang sumusunod:

Mga Minor Injury

Maraming uri ng injury ang pwedeng magdulot ng muscle pain at inflammation, katulad ng muscle strain at muscle sprain. Bukod sa pananakit, posible ring makaranas ng paninigas ng mga muscle kasabay ng ganitong injury.

Sa kabutihang palad, karamihan sa mga kaso ng  muscle strain at muscle sprain ay gumagaling sa tulong ng pagpapahinga sa naapektuhang bahagi. Kung matindi ang nararamdamang pananakit, pwedeng uminom ng mga over-the-counter pain relievers. Nakakapagdulot din ng ginhawa ang paggamit ng warm compress o ng pain-relief patches.

Pagkabugbog ng Muscle

Minsan ay nabubugbog ang muscle dahil sa mga aksidente. Halimbawa nito ay ang pagkadulas sa hagdan o kaya naman ay pagkadapa. Pwede ring mabugbog ang muscle sa isang minor vehicular accident. Marami ring atleta, lalo na iyong naglalaro ng mga contact sport katulad ng boxing, ang madalas makaranas ng ganitong kondisyon.

Ang ganitong klase ng muscle pain ay may kasabay na pasa. Para mabawasan ang pamamaga nito, lagyan lang ng cold compress ang apektadong bahagi.

Sobrang Exercise o Iba Pang Physically Demanding na Gawain

Kapag nasobrahan ang isang tao sa pag-e-exercise o paggawa ng anumang gawain na maituturing na physically demanding, may posibilidad na makaranas siya ng pananakit ng mga muscle. Mas mataas ang risk kung matagal na siyang hindi nakakapag-exercise o kaya ay hindi siya nakapag-warm up.

Maling Posture

Pwedeng magdulot ng pananakit ng muscle ang maling posture. Halimbawa nito ang pag-upo nang walang sapat na suporta ang likod, o kaya ay ang pagtulog sa isang awkward na posisyon. Sa kabutihang palad, mabilis mawala ang ganitong uri ng muscle pain.

Dehydration

Kailangan ng katawan ang tubig para sa maayos at mabilis na pagpapadala ng mga nutrients sa lahat ng bahagi. Kasama na rito ang protein at glycogen, na parehong kailangan sa pagbuo ng malusog na muscle fibers.

Importante din ang tubig para sa paggalaw ng mga muscle. Kapag kinulang ng fluids ang iyong katawan, kumukuha ito ng dagdag na hydration mula sa mga muscle; ito ang dahilan kung bakit nahihirapan kumilos at nakakaramdam ng muscle pain ang mga taong dehydrated.

Para tiyak na magagampanan ng lahat ng bahagi ng katawan ang mga function nito, siguraduhing uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Kung mainit ang panahon o kaya ay pinawisan nang marami, uminom ng karagdagang tubig.

Kakulangan sa Nutrisyon

Bukod sa protein, kailangan din ng mga muscle ng calcium, carbohydrates, fats, vitamin D, at iba pang nutrients para sa maayos na pag-function at development. Kapag nagkulang ang katawan sa mga nutrients na ito, pwedeng makaramdam ng pananakit sa mga muscle at maging sa buto.

Stress

May indirect na epekto ang stress sa muscle pain at inflammation. Ito ay dahil kapag nasobrahan sa stress ang katawan, humihina ang immune system at mas madaling magkasakit. Dahil dito, kailangan ng katawan ang dagdag na effort na labanan ang impeksyon at isa sa mga resulta nito ay ang pananakit ng mga muscle.

Para hindi masobrahan sa stress ang katawan, mainam ang matuto ng mga healthy stress management methods. Kasama na rito ang meditation at ang pagkakaroon ng mga libangan. Mahalaga rin ang makakuha ng sapat na tulog para makapagpahinga at maka-recover ang katawan. Hangga’t maaari, sikaping makatulog ng 7 hanggang 8 oras bawat gabi.

Iba-Ibang mga Sakit at Impeksyon

May mga sakit na nagdudulot ng pananakit at pamamaga ng mga muscle. Ilan sa mga ito ang:

 • trangkaso
 • pulmonya
 • arthritis
 • fibromyalgia
 • lupus
 • multiple sclerosis
 • dystonia

Sa ilang pagkakataon, nagdudulot din ng pananakit ng mga muscle ang COVID-19.

Ilang Uri ng mga Gamot

May mga gamot na nagdudulot ng pananakit ng mga muscle bilang side effect, katulad ng mga sumusunod:

 • mga statin na ginagamit para mapababa ang cholesterol levels sa katawan
 • mga gamot sa altapresyon o high blood pressure
 • mga gamot na ginagamit para sa chemotherapy at radiation therapy laban sa cancer

Ano ang Pwedeng Gamot sa Pananakit at Pamamaga ng mga Muscle?

Dahil maraming pwedeng maging sanhi ang muscle pain at inflammation, marami ring pwedeng gamot para rito. Kung existing medical condition ang sanhi, kailangan gamutin ito para mawala o mabawasan ang pananakit ng mga muscle. Kung hindi naman medical condition ang dahilan ng pananakit ng mga muscle, pwedeng subukan ang mga sumusunod:

 • Pagpapahinga.
 • Pag-elevate ng masakit na bahagi, lalo na kung sa hita, binti, o paa.
 • Paggamit ng cold at warm compress. Ang cold compress ay para mabawasan ang pamamaga at ang warm compress naman ay para gumanda ang daloy ng dugo at mapabilis ang paggaling.
 • Pag-inom ng mga pain reliever katulad ng acetaminophen, ibuprofen, at paracetamol.

Depende sa uri ng pananakit na nararamdaman, pwede ring bigyan ng gentle massage ang masakit na muscle. Pwedeng gumamit ng mga balm, liniment, o langis na may menthol para makadagdag sa ginhawa.

Panghuli, para sa pananakit na dala ng muscle sprain at strain, magandang i-exercise nang bahagya ang apektadong bahagi. Ito ay para maiwasan ang paninigas ng mg muscle na pwedeng magdulot ng mas matinding pananakit.

Kailan Dapat Magpakonsulta sa Doktor?

Kung sakaling hindi kaagad mawala ang pananakit ng muscle sa loob ng ilang araw, at wala ka namang pre-existing condition na nagdudulot nito, mas mabuting magpakonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis.

Gayundin, magpunta sa ospital o tumawag ng emergency services kung nararanasan ang mga sumusunod kasabay ng muscle pain:

 • mataas na lagnat
 • matinding pananakit ng dibdib
 • hirap sa paghinga
 • pamamanhid ng mga kalamnan
 • incontinence o kawalan ng kontrol sa pag-ihi
 • may lumabas na bagong sakit o lumala ang existing na sakit

Ano ang Myopathy at Myositis?

Meron ding tinatawag na myopathy at myositis.

Myopathy ang tawag sa mga neurological disorders na nagdudulot ng paghina, pananakit, paninigas, at pamumulikat ng mga muscle dahil sa hindi tamang pag-function ng mga muscle fiber. Myositis naman ang tawag sa mga sakit na nagdudulot ng pamamaga at panghihina ng mga muscle, lalo na sa balikat, balakang, at hita. Pwede ring maapektuhan ng myositis ang internal organs na katulad ng baga at puso, na posible namang mauwi sa malubhang kondisyon kung saan nahihirapang huminga ang pasyente.

Maraming uri ang mga sakit na ito sa muscles, kabilang na ang mga sumusunod:

Congenital Myopathy

Ito ay uri ng myopathy na nagsisimula pagkapanganak pa lamang sa isang sanggol. Madalas ay makikitaan ang pasyente ng developmental abnormality sa mga buto at muscle.

Mitochondrial Myopathy

Ang mitochondrial myopathy ay dulot ng mga abnormality sa mitochondria, o iyong bahagi ng mga cell na nagpo-produce ng energy na kailangan para magampanan ng mga cell ang mga function nito.

Bukod sa mga nabanggit, kabilang din sa mga uri ng myopathy ang mga sumusunod:

 • Cori’s disease
 • Dimauro disease
 • Neuromyotonia o Isaacs’ syndrome
 • Tetany

Polymyositis

Isa itong uri ng autoimmune disorder, kung saan maraming muscle ang naapektuhan ng pananakit at pamamaga. Gayunpaman, kung ganito ang kaso ng myositis, madalas na hindi na ito kumakalat pa sa ibang bahagi ng katawan.

Dermatomyositis

Halos kapareho lang ng ibang uri ng myositis ang dermatomyositis. Ang kaibahan lang ay nagdudulot ito ng rashes.

Myositis Ossificans

Ito ay isang uri ng myositis kung saan nagkakaroon ng calcification o pamumuo ng calcium sa mga muscle. Sa madaling salita, nagkakaroon ng buto sa loob ng muscle o iba pang soft tissue sa katawan. Madalas na nangyayari ito sa mga malalaking muscle, katulad ng sa hita o sa braso, pagkatapos ng matinding traumatic injury.

Ano ang Pwedeng Gamot sa Myopathy at Myositis?

Ang pangunahing gamot na ibinibigay sa mga may myopathy at myositis ay steroids. Dahil malubha ang mga health condition na ito, mataas na dosage ng steroids ang kailangan. Kaya lang, maraming side effect ang mataas na dosage at matagal na paggamit ng steroids. Dahil dito, madalas na binibigyan ng iba pang gamot ang mga pasyente. Kasama na rito ang mga gamot na pumipigil sa bone loss para bumaba ang risk na magkaroon ng osteoporosis.

Kung hindi naman kailangan ng mataas na dosage ng steroids, pwedeng dagdagan ang treatment ng iba pang gamot, katulad ng pampahupa ng inflammation.

Samantala, kung hindi naman sapat ang mga naunang nabanggit na gamot, pwedeng magreseta ang doktor ng disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs), rituximab, o immunoglobulin.

Pinapayuhan din ang mga may myopathy at myositis na mag-exercise kapag hindi naka-flare-up ang sakit para mapanatili ang lakas ng mga muscle. Malaki rin ang maitutulong ng physiotherapy.

Mahalagang paalala: Ang lahat ng impormasyong nakalahad dito ay para lamang sa pagbabahagi ng kaalaman at ‘di dapat ituring bilang professional medical advice. Ugaliin pa rin kumonsulta sa iyong doktor bago uminom o gumamit ng kahit anong gamot.