The Difference Between Type 1 and Type 2 Diabetes - Drugstore Philippines - The Generics Pharmacy

The Difference Between Type 1 and Type 2 Diabetes

What’s the difference between the two types of diabetes?

  1. Type-1 diabetes
  2. Type-2 diabetes

People living with diabetes experience a drastic change in their way of life. A specialized diet and medicine for diabetes would usually be incorporated into their lifestyles. This includes not only the usual tablets and pills but also syringes of insulin.

Mahirap mabuhay ng may diabetes, lalo na kung maaga kang nagkaroon nito.  Sa ngayon, wala pang alam na gamot na makakapaglunas ng sakit na ito. Ang magagawa lang ng karamihan ng tao ay ang masanay na mamuhay ng mayroon nito.

That being said, there are actually two different kinds of diabetes. And although they have their similarities, their differences are also worth taking note of.

Type 1 Diabetes

Type 1 Diabetes

Also called insulin-dependent diabetes, this kind of diabetes used to be referred to as juvenile-onset diabetes because it often starts during childhood.

Ang Type-1 Diabetes ay isang autoimmune condition. Ang ibig sabihin nito, inaatake ng sarili mong katawan ang iyong pancreas gamit ang mga antibodies. The damaged pancreas can’t make insulin—leading to people living with type-1 diabetes requiring regular injections of the hormone.

Most of the time, Type-1 diabetes is passed down through genetics.

Ang mga sumusunod ay mga medical risks na maikokonekta sa Type-1 Diabetes:

  • Diabetic Retinopathy
  • Diabetic Neuropathy
  • Diabetic Nephropathy
  • Increased risk of heart disease and Stroke

Treatment for Type-1 Diabetes involves taking insulin. This needs to be injected through the skin, specifically into the fatty tissue below. This can be done through the use of syringes, insulin pens, jet injectors, and insulin pumps.

Mahalaga din na ayusin ang iyong pamumuhay kapag meron kang Type-1 Diabetes. Kinakailangan na regular mong gawin ang mga sumusunod:

  • Regularly (often daily) testing of your blood sugar levels
  • Careful diet planning
  • Regular exercise
  • Take Insulin and other medications as needed.

Type 2 Diabetes

Type 2 Diabetes

On the other hand, Type-2 diabetes can also be referred to as adult-onset diabetes. Nowadays, this type of diabetes has become much more common. More and more obese and overweight teenagers are developing type-2 diabetes today. This is also called non-insulin-dependent diabetes.

Ang Type-2 Diabetes ay hindi kasing lala kung ikukumpara sa Type-1 Diabetes. Your pancreas should still produce some insulin, though it’s not enough to fully support your body or your body cells become resistant to it.

Upang makontrol ang Type-2 Diabetes, kailangan mong bantayan ang iyong timbang, mga kinakain, at mag ehersisyo ng tama. Sa kasamaang palad, malimit lumala ang Type-2 Diabetes kaya kakailanganin talaga ang mga gamot para dito pagdating ng panahon.

Key Takeaway

The difference between type-1 and type 2 diabetes can be summarized simply by their severity. Mas malala ang Type-1 sa Type-2 diabetes. Type-1 Diabetes begins at early childhood while Type-2 Diabetes develops in people with unhealthy lifestyles, particularly obese and overweight people.

Gayunpaman, pareho nilang kakailanganin ng regular na pagmomonitor sa iyong blood sugar levels, mga kinakain, pageehersisyo, atbp. Both of them also require you to take medicine for diabetes.

Whatever type of Diabetes you have, you should take it very seriously. People living with diabetes have it very hard on them. But with the help of the best drugstore in the Philippines, their situation can be lightened, even just by a little.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top