Bakit Mahalaga ang Bakuna sa Bata? | The Generics Pharmacy

Bakit Mahalaga ang Bakuna sa Bata?

Bakit Mahalaga ang Bakuna sa Bata?

Bakit mahalaga ang pagbakuna sa mga bata?

 1. Mapoprotektahan nito ang inyong mga anak
 2. Ito ay ligtas at mabisa
 3. Makakatipid ka

Ang sakit o pagkakasakit ay isa sa mga problemang hinaharap ng mga tao sa pang araw-araw. Buti na lang may iba’t ibang mga paraan upang maiwasan ang mga sakit. Isa na dito ang pagbabakuna o vaccination.

Thanks to the development of modern medicine and technology, vaccines and immunization efforts have been successful in preventing and eradicating some viral infections and diseases all over the world.

Common diseases that have a corresponding vaccine are the following:

 • Chicken pox o bulutong
 • Human papillomavirus (HPV)
 • Tetanus
 • Hepatitis A & B
 • Measles o tigdas
 • Influenza o trangkaso
 • Diptheria
 • Pertussis o whooping cough

Marami sa mga nakalistang karamdaman ay maaring makuha ng isang bata. Kung ang batang ito ay iyong anak, kapatid, o kaibigan, importante na mabakunahan sila para maagapan ang mga usong sakit. Ang sumusunod ay ang iba’t ibang mga dahilan kung bakit mahalaga ang bakuna sa mga bata.

Mapoprotektahan nito ang inyong mga anak

Mapoprotektahan nito ang inyong mga anak

As initially explained above, children are at risk of contracting diseases like chickenpox or measles due to their lack of naturally occurring antibodies that develop as people get older. Children also have a weaker immune system compared to adults. This is the reason why vaccines are made specifically to target children because they help develop a kid’s resistance while he or she is in the process of growing up.

Hindi ibig sabihin nito na ang bakuna ay para sa mga bata lang. Dahil nagbabago na ang mga sakit ngayon, importante na palaging nagpapabakuna sa kahit anong edad.

Ito ay ligtas at mabisa

Ito ay ligtas at mabisa

One of the main reasons why certain people have an aversion to getting their children as well as themselves vaccinated is that they think vaccines cause other diseases and conditions. However, vaccines are products of many years of research and testing and are almost never released to the public without effective quality control.

Ang ibig sabihin nito ay ang mga bakuna na binibigay ng mga doktor ay ligtas at talagang mabisa. Ang mga balita na nagsasanhi raw ng autism ang pagbabakuna ay hindi totoo, at may mga saliksik na nagpapatunay na ito ay ligtas. Mayroon din naman mga tao na hindi hiyang o allergic sa ibang mga bakuna kaya nagkaka masamang reaksyon ang kanilang katawan.

Makakatipid ka

Makakatipid ka

Dahil lnakatutulong na makaiwas sa sakit ang bakuna, natural lang na ang paggamit nito ay makaka menos sa iyong mga gastusin. Hindi libre ang bakuna, ngunit kung kukwentahin mo ang gastusin ng pagpapagamot at ospital ng mga batang nagkakasakit, mas mataas parin ang magiging bayarin. At kung wala kang masyadong ipon na nakahanda, mahirap ang magkasakit.

As the saying goes, “An ounce of prevention is worth (and even better than) a pound of cure.” Vaccination and immunization embody this saying as it is one of the go-to methods for preventing potentially life-threatening diseases.

Key Takeaway

Despite what you may have heard, vaccines are one of the best developments in medicine — saving many lives over the course of history. When it comes to keeping your children healthy, don’t overlook the option of getting them vaccinated. It will save them from diseases and save you from future headaches.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Isoniazid 300mg Tablet
Isoniazid Tab 300mg (TGP)-100
Ascorbic Acid Tablet Vitamin
Ascorbic Acid Tab 1g (TGP)-100
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Scroll to Top