Karaniwang Klase ng Flu Medicine | The Generics Pharmacy

Karaniwang Klase ng Flu Medicine

Ano ang mga karaniwang klase ng flu medicine?

  1. Decongestants
  2. Antihistamines
  3. Cough Medicines
  4. Fever and Pain Relief
  5. Sore Throat

Kapag ikaw ay may sakit, pwede ka magkaroon ng iba’t ibang sintomas. Para makatulong sa iyong paggaling, mayroon ring iba’t ibang karaniwang klase ng flu medicine. Nakakatulong ang mga ito laban sa mga sintomas katulad ng baradong ilong at sore throat.

Read on to learn more about the different kinds of flu medicine.

Decongestants

Decongestants

Sa puntong hindi ka na makahinga dahil sa sobrang pagkabara ng iyong ilong, maaring senyales ito na kailangan mo na uminom ng decongestant. This kind of medicine can be in tablet, capsule, or nasal spray form. Ginagamit ang mga decongestant upang mabawasan ang pamamaga ng iyong ilong.Subalit, hindi ito dapat gamitin ng pang matagalan dahil sa posibilidad na bumalik ang sintomas. Talk to your doctor about the duration you should be taking this kind of medicine.

Antihistamines

Antihistamines

If you have a runny nose and watery eyes, then it may be time for you to take an antihistamine. Ang antihistamine ay nakakatulong patigilin ang mga sintomas kagaya ng pagbahing, pangangati, at pagtulo ng sipon. However, take note that some antihistamines can make you feel drowsy, while some decongestants don’t. Consult with your doctor before buying any kind of medicine as these may cause a reaction with other kinds of medicine.

Cough Medicines

Cough Medicines

Nakakatulong ang pag-ubo sa pagtanggal ng plema na maaaring nakadikit sa iyong lalamunan. Ngunit kung dumadalas ang iyong pag-ubo, maaring senyales ito na kinakailangan mo nang uminom ng cough medicine. Some types of flu medicine are able to cure multiple symptoms. It can act as a cough suppressant, decongestant, antihistamine or all together in one. Kung marami kang nararamdamang sintomas, kausapin ang iyong doktor kung anong klaseng mga gamot ang pwedeng pagsabayin.

Fever and Pain Relief

Fever and Pain Relief

If you are experiencing high fever with body pain, then you may need to start taking either acetaminophen or ibuprofen. Be careful though, because mixing multiple types of medicine may lead to an overdose. Ugaliing alamin ang mga ingredients ng iba’t ibang medisina para malaman kung ligtas itong bilhin. Kung hindi ka sigurado sa iyong gamot, tanungin muna ang iyong doktor tungkol dito.

Sore Throat

Sore Throat

Sore throats can be treated naturally by drinking lots of water or garling with a warm cup of salt water. But, if these methods do not work, then there are kinds of medicine you can take to help your throat feel better. Ang lozenge ay isang pain reliever na tinutunaw sa bibig na parang kendi upang pansamantalang paginhawahin ang iyong lalamunan. There are also certain kinds of medicine that you can gargle to kill the bacteria in your throat. As always, ask your doctor first before purchasing any of these kinds of medicine. If it lasts more than a couple of days, then it may be a sign of a throat infection. If this is the case, you might be needing antibiotics prescriptions from your doctor.

Key Takeaway

Para labanan ang iba’t ibang klase ng sakit, inumin ang tamang gamot para sa iyong mga sintomas. Take note of the kinds of flu medicine on this list to help you get better as fast as possible. If symptoms last more than a week, then it may be time to see your doctor.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Cetirizine Drops 10mg/10ml
Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml (TGP)-1
Scroll to Top