Top 5 Benefits of Appetite Stimulants for Underweight Children

What are the benefits of appetite stimulants for underweight children?

 1. Stimulates Appetite
 2. Promotes Weight Gain
 3. Enhances Height
 4. Increases Energy
 5. Reintegrates Vitamins

Bilang magulang, siyempre gusto mong siguraduhing malusog ang iyong anak. Lagi mong sinisigurado na masustansya ang kanilang kinakain para lumaki sila ng malakas at malayo sa sakit.

Pero minsan, kahit anong pagpapakain mo, hindi pa rin maabot ng anak mo ang wastong bigat o tangkad para sa edad nila.

Alagaan ang iyong anak upang makita at mapigilan kaagad ang sintomas ng malnourishment. Kausapin ang iyong doktor upang masubukan ang appetite stimulants para sa iyong anak. Narito ang mga dahilan kung paano makakatulong ang gamot na ito.

Una sa lahat, importante na maintindihan na ang weight loss, o pagbaba ng timbang, ay dulot ng iba’t ibang rason. Maaaring mayroon silang sakit na hindi pa nakikita tulad ng diabetes, kakulangan sa wastong essential vitamins at minerals, o di kaya mayroong sakit sa bituka. Kung hindi agad ito maso-solusyunan, malaki ang posibilidad na lumubha ang kalagayan nila at tuluyan na silang maging malnourished.

Kung nag-aalala ka na posibleng malnourished na ang iyong anak, heto ang mga sintomas ng malnourishment:

 • Mabilis na pagbaba ng timbang o rapid weight loss
 • Swollen stomach o ang paglaki ng tiyan pero payat ang ibang bahagi ng katawan
 • Nanunuyong balat, lubog na pisngi at mga mata
 • Mabagal na paggaling ng mga sugat
 • Hirap sa pag-concentrate tulad ng sa pag-aaral o kaya’y kapag kinakausap

Paano malaman kung underweight ang iyong anak?

 • Tinatawag na underweight, o kulang sa timbang, ang isang bata kung nasa bottom 5th percentile ang bigat nila kumpara sa tangkad nila. Hindi sapat na gawing basehan ang timbang ng bata at ikumpara sa timbang ng ibang bata na ka-edad nila. Dapat ding isaalang-alang ang kanilang tangkad.
 • Para sa mga batang edad 2 pababa, ginagamit na basehan ang weight-to-length measurement nila.
 • Para sa mga bata na higit 2 taong gulang, kunin o alamin ang kanilang Body Mass Index gamit ang kanilang timbang at sukat.

Paano mapapa-bigat ang timbang ng iyong anak?

 • Turuan sila ng wastong pagkain. Iwasan ang madalas na pagkain ng snacks, lalo na ang mga tsitsirya. Ugaliin ring turuan ang inyong anak na kumain sa wastong oras at kasabay ng buong pamilya. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng gana na kumain ng masustansyang ulam. Ang pagkain ng snacks o meryenda ay nakakapagpa-busog sa mga bata kaya madalas na nawawalan sila ng ganang kumain ng hapunan o tanghalian.
 • Ugaliin ding limitahan ang mga bata sa paggamit ng electronic devices sa hapag-kainan. Kasama na dito ang TV, cellphone, iPad o tablet, laptop, computer, at iba pa.
 • Iwasan din ang pagpapainom ng mga artipisyal na fruit juices. Puno ng asukal ang mga ito, gayundin ang mga natural at fresh juice. Nakakabusog din ito kahit wala pa silang kinakaing pagkain na mayaman sa protina at enerhiya.

Kung sinubukan na ninyo ang mga paraan na ito at hindi pa rin bumigat ang timbang ng inyong anak, huwag mag-alala. Mayroon ring mga gamot to increase your child’s appetite na maaari nilang inumin para ganahan silang kumain. Tinatawag itong mga appetite stimulants.

Ito ang ilang benefits ng appetite stimulants:

Stimulates Appetite

Stimulates Appetite

Nakakatulong ang mga gamot na ito na maibalik ang gana ng anak mo na kumain muli. Binabago nito ang panlasa ng isang bata upang magka-sudden increase in appetite ang iyong child. Siguraduhin na ang mga ihahain ninyong pagkain ay masustansya upang maibalik kaagad ang kanilang lakas.

Dahil dito, nakakatulong rin itong pabigatin ang kanilang timbang.

Promotes Weight Gain

Promotes Weight Gain

Once your child has gotten back their appetite, they will start to gain weight again. This will help relieve many symptoms that come with malnourishment. Make sure that they maintain a healthy weight and that they do not go over the recommended size, as this could lead to other complications.

Another benefit that appetite stimulants have is that it can help enhance height.

Enhances Height

Enhances Height

Nakakaapekto ang malnourishment sa paglaki ng isang bata. Ito ay dahil hindi nakukuha ng kanilang mga buto ang tamang bitamina na kinakailangan nito. Kapag nakabalik na ang isang bata sa tamang timbang, ito ay makakatulong upang siya ay lumaki ng maayos. Kung dati ang iyong anak ang pinakamaliit sa kaniyang mga kaibigan, ngayon mapapansin mo na biglaang siyang tatangkad.

Isa pang benepisyo ng appetite stimulants ay ang pagbalik ng lakas at sigla sa iyong anak.

Increases Energy

Increases Energy

Once your child’s development goes back to normal, you will notice that your child will be more alert and energetic. They will have more energy to participate in school as well as play afterward. This will be a significant change from the fatigued and distracted versions of themselves when they were malnourished. This is one of the noticeable changes that you will see in your child’s attitude.

Lastly, these stimulants reintegrate vitamins into the body.

Reintegrates Vitamins

Ang lahat na ito ay dulot ng pagbalik ng tamang bitamina at nutrisyon sa katawan ng iyong anak. Marami sa mga sintomas na inilista sa taas ay dahil sa kakulangan sa mga importanteng bitamina. Subukan humanap ng appetite stimulants na may multivitamins upang paunlarin ang kalusugan ng iyong anak.

Ito ang mga dahilan kung paano nakakatulong ang appetite stimulants sa mga batang underweight at malnourished.

Key Takeaway

Appetite stimulants can help underweight children gain back the essential vitamins and nutrients that their body needs for their development. This can help them gain weight, grow taller, and have more energy to go about their days. Make sure that the food that they eat is part of a balanced diet in order for them to gain weight in a healthy way. Introduce them to sports and other exercises to encourage fitness and muscle growth.

Bago magsimula ng treatment dahil sa loss of appetite in your child, kumunsulta muna sa kaniyang pediatrician.

Search on blog